Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z kontroli kont bankowych Stowarzyszenia za okres styczeń-maj 2009

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska na wniosek skarbnika Pawła Drozda przeprowadziła w dniach 6.6-16.6.2009 wyrywkowy przegląd dokumentacji bankowej Stowarzyszenia i przeanalizowała dostarczone jej drogą elektroniczną wyciągi z kont:

ogólnego nr 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001
oraz OPP nr 78 1140 1108 0000 5016 7600 1004


za okres od 01.01.2009 do 31.05.2009.
Autentyczność przesłanych przez skarbnika wyciągów z kont zweryfikował i potwierdził prezes Zarządu Stowarzyszenia, Tomasz Ganicz.

Na rachunku ogólnym saldo otwarcia wynosiło 12525,02 PLN, saldo zamknięcia 29310,04 PLN, a w badanym okresie suma uznań na rachunku wyniosła 25815,50 PLN, natomiast suma obciążeń – 9030,48 PLN. Na rachunku OPP odpowiednie kwoty wynosiły:

81733,75 PLN (saldo otwarcia)
65560,90 PLN (saldo zamknięcia)
53276,16 PLN (uznania)
69449,01 PLN (obciążenia).

Komisja Rewizyjna sprawdziła zgodność przepływów finansowych z decyzjami Zarządu Stowarzyszenia. Nie stwierdziła w tym zakresie żadnych uchybień, wszystkie zarejestrowane w analizowanym okresie wydatki Stowarzyszenia znajdują swoje uzasadnienie w stosownych decyzjach Zarządu.

Jednocześnie Komisja zaproponowała Skarbnikowi nieco bardziej czytelny sposób formułowania treści wykonywanych przelewów po to, by w przyszłości uniknąć potrzeby uzyskiwania dodatkowych komentarzy i wyjaśnień do niektórych zarejestrowanych przez bank operacji.

Podpisano:

Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński, Konrad Kurzacz