Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2007 (1)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Raport Zarządu 2007-05-01)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawozdawczy Raport Zarządu za lata 2005-2007 przedstawiony będzie jako załącznik nr. 1 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce w dniu 2 maja 2007 w Białowieży.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd został wybrany na dwuletnią kadencję dnia 14 sierpnia 2005 na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia, oraz został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków dnia 10 grudnia 2005. Członkowie Zarządu rozdysponowali między sobą funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

 • Łukasz Garczewski (prezes)
 • Piotr Cywiński (wiceprezes)
 • Dariusz Siedlecki (sekretarz)
 • Tomasz Ganicz (skarbnik)
 • Jadwiga Andrychowska-Biegacz

Na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 16 grudnia 2006 w Chorzowie, wybrano dwóch nowych członków Zarządu:

 • Sebastiana Skolika i
 • Artura Jana Fijałkowskiego.

Zarząd odbył łącznie ok. 80 "wirtualnych" posiedzeń na kanale IRC i 6 posiedzień "na żywo", w trakcie których przegłosowano ponad 50 uchwał.

Członkowie

 • Stowarzyszenie założyło 26 członków-założycieli.
 • Na koniec 2005 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła nadal 26.
 • Na koniec 2006. r. liczba członków Stowarzyszenia wyniosiła: 47 + 2 członków wspierających.
 • Na początku 2007 r. przeprowadzono akcję rekrutacyjną wśród uczestników projektów Wikimedia, która doprowadziła do wzrostu liczby członków do 51 i nadal 2 członków wspierających. Jeden z członków przyjętych jeszcze w 2006. r zrezygnował z członkostwa ze względu na objęcie funkcji państwowej wymagającej tej rezygnacji.
 • Na ostatnim spotkaniu Zarządu, które miało miejsce w Białowieży 1 maja 2007 r. skreślono zgodnie z przyjętym regulaminem i statutem - 7 członków, którzy nie wpłacili składki za 2007 r. mimo wielokrotnych upomnień, lub sami oświadczyli, że nie są już zainteresowani dalszym członkostwem. W trakcie tego spotkania Zarządu przyjęto także ośmioro nowych członków, obecnych na konferencji, w wyniku czego Stowarzyszenie obecnie liczy 52 członków zwykłych i 2 wspierających.

Prace organizacyjno-prawne

 1. Uruchomiono i prowadzono serwis internetowy Stowarzyszenia na serwerze Fundacji
 2. Uruchomiono listę dyskusyjną i zapisano do niej wszystkich członków-założycieli (oprócz jednego)
 3. Utworzono kanał IRC #wikimedia-pl, przy użyciu którego odbyło się ponad 80 cotygodniowych posiedzeń Zarządu spełniające wymogi Statutu (quorum).
 4. Przygotowano regulaminy na temat:
  • Trybu przyjmowania członków
  • Polityki prywatności
  • Zasad przyjmowania składek
  • Działania Zarządu
 5. Prowadzono negocjacje z Radą Powierniczą Fundacji Wikimedia:
  • w sprawie otrzymania pieniędzy na rozruch, w wyniku czego na konto wpłynęło 125 EUR
  • w sprawie logo stowarzyszenia, w wyniku czego powstał jego projekt - na wzór logo Fundacji
  • podpisano umowę o współpracy z Fundacją Wikimedia.
 6. Zorganizowano i prowadzono biuro oraz księgowość Stowarzyszenia.
 7. Załatwiono wszelkie niezbędne formalności urzędowe - w GUS, Urzędzie Skarbowym, Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Miasta Łodzi.
 8. Uruchomiono następujące jednostki Stowarzyszenia:
  • Biuro Prasowe
  • Biuro Prawne
  • Komisję Wikikonkursu
  • Opiekuna majątku
 9. Wystąpiono z powodzeniem o przyznanie statusu OPP.
 10. Zarejestrowano i utrzymywano domeny internetowe:
  • wikinews.pl
  • wikicytaty.pl
  • wikibooks.pl
  • wikislownik.pl
  • wikizrodla.pl
  • wikipedijo.pl
 11. Rozwiązano sprawę domeny www.wikipedia.pl, którą przekazał Stowarzyszeniu Krzysztof Jasiutowicz, jeden z założycieli Wikipedii.
 12. Nie udało się uzyskać zezwolenia na zbiórkę na przełomie 2006/2007, ze względu na wadliwie sporządzony wniosek.

Realizacja celów

Pozyskiwanie materiałów i wsparcie techniczno-finansowe Wikimedian

 1. Wikikonkurs: - jest to inicjatywa polegająca na częściowym finansowaniu kosztów projektów zgłaszanych przez edytorów Wikipedii i innych projektów Wikimedia – nie jest to opłata za pracę na rzecz tych projektów, lecz pokrywanie kosztów pośrednich typu: przejazdy, opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, koszty kopiowania i fotografowania. Więcej na ten temat w załączniku nr. 2 - raporcie Wikikonursu.
 2. Inne formy pozyskiwania materiałów do projektów Wikimedia:
  • Bieługa Expedition - samochodowa wyprawa krajoznawcza po bezdrożach Ukrainy, Kałmucji i Turcji – pozyskano ok. 10 GB zdjęć obiektów przyrodniczych i zabytków kultury z tych terenów – samochody wyprawy miały nalepione logo Wikipedii
  • Mega Club Katowice, w którym występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej (Dżem, Kult, Molesta Ewenement, Closterkeller i wiele innych) i który zezwolił na bezpłatne wykonywanie zdjęć w trakcie koncertów, które wzbogacają artykuły o tych zespołach w Wikipedii.
  • Dział Promocji Urzędu Miasta Katowice – dostęp do wybranych zdjęć wykonywanych na zlecenie Urzędu, kolekcja skanów kilkuset historycznych pocztówek ukazujących dawne Katowice
  • Urząd Wojewódzki w Katowicach – dostęp do bogatej dokumentacji zabytkowego budynku Sejmu Śląskiego, obecnej siedziby tego urzędu.
  • Zamek Sułkowskich - współpraca z dyrekcją i pracownikami tego Zamku zaowocowała powstaniem obszernego artykułu na jego temat w Wikipedii, który otrzymał medal przyznawany przez społeczność tego projektu.
  • Stowarzyszenie rozesłało w sumie 12 podań i próśb do władz kilku Parku Narodowych i Muzeów, dzięki czemu kilka grup Wikipedystów uzyskało możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej tych miejsc, potrzebnej do napisania artykułów w Wikipedii. Niepowodzeniem skończyła się tylko próba uzyskania pozwolenia na wykonanie dokumentacji fotograficznej Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.
  • Metal Mind Productions - wydawnicto do tej pory przekazało 3 akredytacje fotograficzne na imprezy organizowane przez siebie (2 na Metalmanię 2007 oraz 1 na koncert zespołu Moonspell). Dzięki temu Wikipedia wzbogaciła się o wysokiej klasy zdjęcia kilkunastu światowej sławy gwiazd muzyki metalowej.
 3. Współpraca z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym zaowocowała nieodpłatnym wypożyczeniem dla Stowarzyszenia serwera, który pełni rolę pomocniczą w stosunku do Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Są na nim składowane nieobrobione materiały, działają rozmaite narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, gromadzące dane statystyczne, czy wykonujące automatycznie określone masowe zmiany w artykułach.
 4. Legitymacje członkowskie: Na początku 2007 r. rozpoczęto wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wydawane członkom, którzy mają opłacone składki na ich prośbę. Legitymacji tych wydano do dnia 2 maja 4.

Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów Wikimedia

Zarząd zorganizował 3 ogólnopolskie spotkania edytorów projektów, na które zapraszane były także osoby z innych środowisk zajmujących się wolną twórczością, a także przedstawiciele społeczności innych wersji językowych projektów Wikimedia. Były to:

 • Jednodniowe spotkanie edytorów „Opłatek Wikimedian”, który miał miejsce 10 grudnia 2005, w Chorzowie – uczestniczyło w nim 25 edytorów Wikipedii, w tym dwóch gości z czeskiej Wikipedii – w trakcie spotkania przedstawiono 5 wykładów na tematy związane z projektami Wikimedia.
 • Trzydniowy Zlot Wikmedia Polska 2006, który odbywał się w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2006 we Wrocławiu – uczestniczyło w nim 56 osób, w tym jeden gość z czeskiej Wikipedii, 2 gości z Wikimedia Deutchland, jeden gość z amerykańskiej Fundacji Wikimedia, przedstawiciel Creative Commons Polska i przedstawiciel Fundacji „Nowoczesna Polska” – w trakcie Zlotu przedstawiono kilkanaście wykładów (dwa pełne dni wykładowe), na temat projektów Wikimedia, a także gościnnie na temat Creative Commons Polska i projektu „Wolne Podręczniki”.
 • Jednodniowy, „Zimowy Zlot Wikimedia”, który miał miejsce 16 grudnia 2006, w Chorzowie, w którym uczestniczyło 36 osób, w trakcie którego wygłoszono 4 wykłady oraz poprowadzono dwa zajęcia warsztatowe.

Ponadto Stowarzyszenie, wspólnie z Creative Commons Polska zorganizowało obchody 5- lecia polskiej Wikipedii, które odbyły się 23 września 2006 r. w auli Szkoły Głównej Handlowej. Była to z jednej strony impreza promocyjna, a z drugiej także okazja do spotkania edytorów projektów Wikimedia z osobami spoza tego środowiska. W ramach tych obchodów, swój wykład przedstawił Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, dwóch członków zarządu Stowarzyszenia Wikimedia, oraz przedstawiciel Creative Commons Polska. W obchodach tych uczestniczyło 37 członków społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia, dwóch gości z Fundacji Wikimedia oraz kilkunastu przedstawicieli polskich mediów, oraz kilkadziesiąt osób spoza środowiska Wikimedia.

Działania promocyjne i edukacyjne

Oprócz wspomnianych wyżej obchodów 5. lecia Wikipedii, Stowarzyszenie podjęło następujące działania promocyjne projektów Wikimedia:

 1. Członkowie Stowarzyszenia wygłosili kilka wykładów na konferencjach i zlotach innych organizacji, m.in.:
  • wykład na Festiwalu Nauki w Łodzi, w 2006 r.
  • seria wykładów-szkoleń w szkołach średnich w Poznaniu
  • wykład na Festiwalu Nauki we Wrocławiu, w 2006.
  • Stoisko na Targach Tuningu Komputerów w 2007.
  • Wykład na Konferencji "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, Wrocław 23-24 marca 2007.
  • WikiAkademia w Białowieży, w której uczestniczyło 25 uczniów i nauczycieli Szkoły Leśnej.
  • Wykład nt. dziennikarstwa obywatelskiego na przykładzie Wikinews na szkoleniu dla harcerzy w Chorzowie, dn. 2007-03-24
 2. 25-26 listopada 2006 w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży odbyła się pierwsza zorganizowana przez Wikimedia Polska WikiAkademia, wykład na temat Wikipedii połączony z warsztatami mającymi przybliżyć uczestnikom mechanizmy działania Wikipedii od strony praktycznej. W imprezie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z ZSL, w sumie 25 osób. Podobne działania mają być kontynuowanie w 2007 r.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia udzielili kilkudziesięciu wywiadów prasowych i radiowo-telewizyjnych (więcej w sprawozdaniu Biura Prasowego).
 4. Wydrukowano i rozprowadzono w bibliotekach na terenie Górnego Śląska 500 zakładek promocyjnych.
 5. Wydrukowano i rozprowadzono w trakcie 5. lecia Wikipedii ok. 200 broszurek o Wikipedii.
 6. Przygotowano projekty ogólnej broszury informacyjnej i dwóch plakatów, które są drukowane w pojedynczych seriach w miarę potrzeb.

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami, które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele:

 • Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/) – z którą zorganizowała wcześniej wspomniane obchody 5. lecia Wikipedii.
 • Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl/) – z którą wspólnie Stowarzyszenie wystąpiło o grant europejski na wsparcie projektu o nazwie „Wolne Podręczniki” (http://wolnepodreczniki.pl/), którego celem jest stworzenie za pomocą oprogramowania MediaWiki zestawu podręczników do szkół, które byłyby dostępne na wolnej licencji.
 • Deklaracja Berlińska (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html) – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu stworzenie efektywnych form dystrybucji wiedzy naukowej i dóbr kultury w oparciu o wolne licencje.
 • Ogólnoeuropejska petycja o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań naukowych dotowanych ze środków publicznych (http://www.ec-petition.eu/) - mająca nakłonić Komisję Europejską do wprowadzenia w życie zaleceń sporządzonego kilka lat temu raportu nt. stanu rynku publikacji naukowych w Europie. (http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf).
 • Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, skupiająca kilkadziesiąt instytucji i firm, których celem jest promocja i lobowanie na rzecz upowszechnienia otwartych standardów dokumentów elektronicznych w Polsce.

Działania służące rozpowszechnianiu treści projektów poza Internetem

 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska, razem z wydawnictwem "Helion" przygotowało wydanie Wikipedii na DVD. Płyta została przygotowywana przez zespół 13 opłacanych przez firmę Helion osób, którzy byli wspomagani przez grupę wolontariuszy pochodzących ze środowiska Wikimedia. Grupa opłacanych pracowników razem z 38 wolontariuszami dokonała selekcji i uporządkowała hasła z polskiej Wikipedii w wersji z 4 czerwca 2006.
 • W związku z tymi pracami powstało oprogramowanie (wyszukiwarka WikiMiner, [1]) umożliwiające dostęp i prezentację treści tworzonych za pomocą oprogramowania MediaWiki. Program jest udostępniony na wolnej licencji, można go używać przy kolejnych tego typu inicjatywach.