Biuletyn Informacji Publicznej

Raport z Konferencji Wikimedia Polska 2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawozdanie z przebiegu
Konferencji Wikimedia Polska 2007

Konferencja Wikimedia Polska 2007 odbyła się w dniach 1-3 maja 2007 r w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.

Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami projektów Wikimedia, innych podobnych społeczności oraz osobami z zewnątrz. Poza tym impreza ta była okazją do integracji członków społeczności projektów Wikimedia jak i ogólnie wszystkich osób związanych z projektami wolnej twórczości i oprogramowania.

Tego rodzaju konferencje są organizowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska od 3 lat. Pierwsza tego rodzaju impreza odbyła się w Krakowie 13-14 sierpnia 2005, druga 12 grudnia 2005 w Chorzowie, trzecia 29 kwietnia - 1 maja 2006 we Wrocławiu, czwarta 16 grudnia 2006, w Chorzowie, zaś konferencja w Białowieży była piąta z kolei.

Zlot w Białowieży zgromadził rekordową liczbę 101 uczestników, podczas gdy na wcześniejsze przybywało ok 30-40 osób. Prawdopodobnie zwiększona frekwencja wynikła z trzech przyczyn:

 • wzrostu liczebności społeczności projektów Wikimedia
 • atrakcyjności turystycznej miejsca i bogatego programu wycieczek - dzięki operatywności miejscowego organizatora Bartosza Nowosadko
 • niskich kosztów imprezy - dzięki życzliwości współorganizatora: Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich i Starostwa hajnowskiego oraz dzięki wsparciu donatorów.

Na program konferencji (w załączeniu) złożyło się:

 • 12 wykładów, które w większości cieszyły się wysoką frekwencją słuchaczy
 • 3 zajęcia warsztatowe z użyciem sal komputerowych Zespołu Szkół Leśnych
 • 3 wycieczki do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego (muzeum, Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obszaru Ochrony Ścisłej)
 • wycieczka szlakiem "Krajobrazy Puszczy" oraz na teren przygraniczny Nadleśnictwa Białowieża
 • 2 imprezy towarzyskie: ognisko i mecz piłki siatkowej: Wikipedyści - Klub sportowy „Żubr”.

W trakcie konferencji pojawiła się ekipa TVP, która przeprowadziła kilka wywiadów z organizatorami oraz przygotowała krótki reportaż, który ukazał się na antenie w "Wiadomościach" w sobotę, 5 maja 2007, oraz pełniejszy w Telewizji Białystok w "Obiektywie" 2 maja 2007.

Oprócz okazji do wymiany poglądów oraz powiększenia swojej wiedzy na tematy ściśle związane z tematyką konferencji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z walorami turystyczno-przyrodniczymi Białowieży. Kilku uczestników konferencji jest pół-zawodowymi fotografami a ich fotografie wykonane w czasie wycieczek grupowych i indywidualnego zwiedzania gminy zostały umieszczone w repozytorium bezpłatnie dostępnych plików multimedialnych: Wikimedia Commons. Zdjęcia te z całą pewnością zostaną wkrótce użyte do ilustracji artykułów w Wikipedii na temat obiektów gminy.

Dzięki gościnności władz gminy Białowieża i zredukowaniu przez władze Białowieskiego Parku Narodowego do absolutnego minimum kosztów wycieczek (1 zł od osoby) oraz bezpłatny transport autobusowy ufundowany przez Nadleśnictwo Białowieża, większość uczestników wyniosła z pobytu na konferencji bardzo pozytywny obraz Białowieży, Białowieskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Białowieża, co z pewnością zaowocuje w przyszłości ponownymi odwiedzinami, już na własną rękę.

Środki uzyskane od donatorów zostały spożytkowane na:

 • wsparcie finansowe najuboższych uczestników konferencji, którym pokryto część kosztów transportu, wyżywienia i noclegu; w sumie z wsparcia tego skorzystało 8 osób, które otrzymały łącznie 1207,83 zł
 • papier, identyfikatory, koszty druku materiałów konferencyjnych: 72,15 zł
 • kubki, talerzyki, widelce jednorazowe, identyfikatory: 128,91 zł
 • Razem: 1408,89 zł

Pozostałe środki z donacji zostaną przekazane na ogólne cele statutowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska.