Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Pierwsza strona odpisu z Rejestru Stowarzyszeń

Rejestracja Stowarzyszenia Wikimedia Polska:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zostało zarejestrowane 15 listopada 2005, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244732.

Jeśli szukasz naszych danych kontaktowych przejdź do Kontakt.

Przebieg rejestracji

Zgodnie z postanowieniem Zebrania Założycielskiego osobami odpowiedzialnymi za rejestrację byli: Użytkownik:Polimerek i Użytkownik:Szumyk.

Pierwsza strona druku KRS W20, ze stempelem potwierdzającym przyjęcie dokumentów

Złożenie wniosku rejestrację Stowarzyszenia nastąpiło 16.09.2005, w XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi [1]. Akta naszego wniosku otrzymały numer: 15978/05/741. Numery telefonu do sądu:

+(42)-630-52-00 wew. 312, 313.

Złożone zostały następujące dokumenty:

 • Lista podpisów założycieli: podpisało się 26 osób a wymagane jest minimum 15.
 • Formularz KRS-W20
 • Formularz KRS-WK
 • Protokół z zebrania
 • Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia
 • Uchwała o przyjęciu Statutu
 • Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego
 • Uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Adres siedziby
 • Statut - nie było żadnych głosów, mimo poinformowania wszystkich założycieli o dokonanych zmianach, więc uznaliśmy że zmiany są przyjęte przez milczącą aklamację.

Nie złożony został:

 • List intencyjny od Fundacji Wikimedia w sprawie przekazania prawa do reprezentowania Fundacji i jej projektów na terenie RP - jego treść została uzgodniona z Fundacją. Angela, mimo kilku przypomnień i próśb nie przysłała obiecanego faxu. Miejmy nadzieję, że nie okaże się potrzebny.

Prawdopodobny czas rozpatrywania wniosku (wg pani przyjmującej wniosek): ok. 1,5-2 miesięcy.

Wiadomość z dnia 06.10.05: Obecnie wniosek rozpatrywany jest przez organ nadzoru - tzn. Prezydenta Miasta Łodzi, co w praktyce oznacza, że sąd nie znalazł żadnych poważnych uchybień w złożonych dokumentach.

Wiadomość z dnia 24.10.05: Jak na razie nic się nie zmieniło. Wniosek jest nadal rozpatrywany przez organ nadzoru.

Wiadomość z dnia 16.11.05: Jesteśmy zarejestrowani !!! - mamy numer rejestracyjny KRS 244732.

Gratulacje dla Polimerka i Szumyka za sprawne przeprowadzenie rejestracji!

Gratulacje dla nas wszystkich :)

Jadwiga