Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarząd kadencji 2018-2020 ustalił, jak można włączyć się w życie Stowarzyszenia w zależności od stopnia zaangażowania.

Do 2020 wiele osób pełniło różnorodne funkcje w Stowarzyszeniu. Niektóre były bardziej, inne mniej widoczne. Jedne były pełnione sporadycznie, inne cyklicznie, jeszcze inne były stałe i pełnione przez dłuższy okres. Zarząd postanowił to wszystko usystematyzować. Chcieliśmy pokazać, jak można włączyć się w prace Stowarzyszenia, jak rozwijać swój sposób zaangażowania, obciążenia zadaniami i mandatu do podejmowania decyzji.

Obserwatorzy Stowarzyszenia

Najszerszy krąg osób związanych ze Stowarzyszeniem stanowią osoby świadome istnienia Stowarzyszenia i obserwujący jego działania. Są to między innymi: wikipedyści, wikiskrybowie, wikisłownikarze, twórcy innych projektów Wikimedia, ale też nieedytujący przyjaciele Wikimediów.

Skoro czytasz tę stronę, jesteś w co najmniej tym gronie, jeśli nie węższym :)

Co obserwować?

Zainteresowani i wspierający

Bliżej nas są osoby zaangażowane, aktywnie wspierające, które robią coś dla Stowarzyszenia albo ze Stowarzyszeniem. Są to między innymi: nasi członkowie, darczyńcy, partnerzy instytucjonalni.

[tę część uzupełnimy]

Grupy wolontariuszy

Bardzo blisko nas są osoby, które biorą udział w organizacji naszych akcji. Są to pomocnicy, doradcy, członkowie stałych grup wolontariuszy. Niektórzy współpracują oficjalnie przez dłuższy okres, na przykład członkowie komisji Wikigrantów, wikirezydenci.

Pracownicy przygotowują działanie grup, do których będą mogli angażować się wolontariusze i wolontariuszki. Będą to grupy robocze oraz miejsca wymiany doświadczeń i opinii.

Do komisji Wikigrantów dołączają (i dołączą) między innymi:

  1. redakcja Biuletynu,
  2. komisje programowe zlotów i konferencji,
  3. komisje stypendialne decydujące o tym, kto uczestniczy w wydarzeniach międzynarodowych na koszt Stowarzyszenia (działalność zawieszona z powodu COVID-19),
  4. grupa przewodników i innych zainteresowanych sprawami nowicjuszy,
  5. wikirezydenci,
  6. kobiety (do) Wikimediów,
  7. grupy lokalne,
  8. i inne.

Chcesz dołączyć? Kontakt: natalia.szafranatwikimedia.pl

Koordynatorzy grup, dziedzin, akcji

Zarówno wyżej wymienione grupy, jak i inne inicjatywy (choćby Słowotok albo Tygodnie Tematyczne) potrzebują koordynatorów. Niektóre funkcje tego rodzaju pełnią nasi pracownicy. Jednak to też jest rola dla wolontariuszy!

Chcesz koordynować inicjatywę? Kontakt: natalia.szafranatwikimedia.pl

Pracownicy: Zespół

Chcesz dołączyć? Kontakt: Oferty pracy

Zespół Zarządczy

Dotychczas zarząd musiał zajmować się różnymi sprawami, od decydowania o współpracach GLAM czy konkursach edycyjnych przez rozważania o akcjach komunikacyjnych i fundraisingowych, do pilnowania zgodności z prawem, zarządzania pracownikami, przyjmowania sprawozdań. To był zbyt szeroki zestaw zadań.

Nie każda osoba, która chce decydować o wsparciu społeczności czy projektach edukacyjnych ma być zobowiązana do zatwierdzania spraw typu RODO lub sprawozdania. Nie jest to potrzebne dla dobrej współpracy. Nie każdy jest też przygotowany do prowadzenia wewnętrznych spraw. Angażowanie 7 osób (dotychczas zarząd był 7-osobowy) jest nieefektywne.

Stąd decyzja o rozdziale: tworzymy Zespół Zarządczy (ZZ), który nie jest zarządem. Każdy jego członek jest samodzielnym szefem "merytorycznym". Ma luksus zajmowania się swoim własnym "działem" czy "tematem". Co ważne, nieprzypadkowo użyliśmy nazwy "zespół", ponieważ chcemy, żeby członkowie ZZ mogli wspierać się nawzajem.

Żeby działy merytoryczne działały, niezbędna jest organizacja: administracja, finanse. Formalna, namacalna struktura, pisząca wnioski grantowe i sprawozdania, odbierająca kontrole z urzędów, koordynująca zadania i członków ZZ oraz ponosząca prawną odpowiedzialność za całość. To na tym skupi się zarząd.

Chcesz dołączyć? Kontakt: zarzadatwikimedia.pl