Szkolenie w Laskach

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami oraz w myśl art. 8 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, organizuje się wikiwarsztaty w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Uzyskano wstępną zgodę Dyrekcji, do ustalenia są jedynie daty poszczególnych spotkań oraz niektóre kwestie organizacyjne.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie niewidomych i słabowidzących uczniów, jak również chętnych nauczycieli, z projektami Wikimedia. Możliwe jest też, aby Ośrodek w Laskach uzyskał w wyniku tych spotkań jednego lub kilku wikipedystów-rezydentów.

Niektóre kwestie organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

  • Dyrekcja oraz nauczyciele Ośrodka nie wykluczają możliwości długotrwałej współpracy ze Stowarzyszeniem. W związku z tym warto zorganizować serię spotkań, z których kilka pierwszych (2-4, w zależności od dyspozycyjności członków Stowarzyszenia) miałyby się odbyć w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.
  • Ze strony Stowarzyszenia wymagana byłaby dystrybucja materiałów informacyjnych/promocyjnych w Brajlu oraz druku powiększonym (adaptacją materiałów może się zająć np. BON UW). Przydałyby się też materiały w postaci elektronicznej (Word, PDF z warstwą tekstową itp.). W materiałach mają być krótko omówione wszystkie projekty Wikimedia.
  • Przydałaby się strona pomocy (np. na Wikipedii), opisująca używane w projektach skróty klawiszowe (np. Alt + Shift + S = "Opublikuj stronę").
  • W raporcie, sporządzonym po spotkaniu, oprócz problemów z interfejsem, należy omówić wszelkie trudności, które wystąpiły z czytaniem/edytowaniem stron przy użyciu linijki brajlowskiej.

Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]

  • Przewiduje się, iż w warsztatach weźmie udział do 20 osób (jest to jedynie liczba orientacyjna, może ona ulec zmianie po kolejnych ustaleniach z Ośrodkiem). W przypadku, gdyby wśród uczniów znaleźli się chętni do udziału w kilku różnych projektach, większą grupę można by było odpowiednio rozdzielić.
  • Ze strony Stowarzyszenia wymagany będzie udział 3-4 osób.

Przebieg spotkań[edytuj | edytuj kod]

Organizatorzy[edytuj | edytuj kod]

  • Comp1089 - kontakty z dyrekcją Ośrodka (ew. nauczycielami), adaptacja materiałów, kwestie czytania / edytowania z użyciem terminalu brajlowskiego