Użytkownik:Aegis Maelstrom/Organizacja pracy

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W związku z przydatnością zebrania w jednym miejscu wybranych podstawowych zasad pracy i komunikacji w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje poniższe obwieszczenie oraz podaje je do wiadomości i stosowanie od dnia przyjęcia.

Zasady pracy i komunikacji pracowników Wikimedia Polska[edytuj | edytuj kod]

  1. Poniższe zasady dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska na umowę o pracę, niezależnie od jej wymiaru, zwane dalej Pracownikami.
  2. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń Zarządu, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
  3. Pracownik, bez wyraźnej zgody pracodawcy, nie może w zakresie ustalonym odrębną umową prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, a zwłaszcza: prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec pracodawcy, świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub partnerską względem pracodawcy.
  4. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia i urlopu. Przynajmniej jedna część urlopu w roku powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  5. W przypadku delegacji w podróż służbową Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów zgodnie z zasadami przyjętymi w Stowarzyszeniu. Delegacja wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Zarząd lub odpowiedniego Członka Zarządu.
  6. Pracownicy korzystają z kanałów komunikacji przyjętych w Stowarzyszeniu, w tym służbowych skrzynek pocztowych i numerów telefonicznych oraz Discord i Trello.
  7. Pracownik w przyjętych godzinach pracy jest dostępny i odpowiada na telefony oraz kontakt elektroniczny, w szczególności od innych Pracowników, Zarządu i partnerów Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
  8. Pracownik informuje o wykonywanych zadaniach. W przypadku świadczenia pracy poza siedzibą Stowarzyszenia w miejscu zamieszkania Pracownik co najmniej raz dziennie informuje o wykonywanych i wykonanych zadaniach przy pomocy Discord lub Trello.