Użytkownik:Gdarin/Program

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program dla nowego Zarządu (kadencja 2022–2024)[edytuj | edytuj kod]

Zarząd[edytuj | edytuj kod]

 1. Optymalna liczba członków: 5.
 2. Zespół Zarządczy: opowiadam się za rezygnacją z tej koncepcji, która nie sprawdziła się w praktyce. Należy natomiast mocniej wspierać wolontariuszy chcących zajmować się różnymi odpowiedzialnymi zadaniami lub obszarami.
 3. Zarządzanie strategiczne, a nie operacyjne (tym drugim będzie zajmował się dyrektor operacyjny).
 4. Wolontariacki Zarząd powinien zostać odciążony z tej części zadań, które dotąd wykonują członkowie Zarządu, a które można przydzielić pracownikom lub innym wolontariuszom.
 5. Wykupienie przez Stowarzyszenie ubezpieczenia OC dla członków Zarządu.
 6. Zapobieganie wypaleniu członków Zarządu. Pakiet praw podstawowych.

Plan strategiczny i plany roczne[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarząd przygotuje plan strategiczny na kolejne trzy lata.
 2. Na jego podstawie Zarząd przedstawi do zatwierdzenia poszczególnym walnym zebraniom członków Stowarzyszenia bardziej szczegółowe roczne plany działania.
 3. W planach rocznych więcej wolnego miejsca przewidziane zostanie na realizację nowych pomysłów (zgłoszonych już podczas roku obrotowego), istotne będzie nadal priorytetyzowanie (co koniecznie musi zostać zrobione, co opcjonalnie a co wariantywnie). Planowanie powinno być oparte na szacowanych kosztach działań i zasobach: nieżyczeniowe (stawianie poprzeczki zbyt wysoko, co prowadzi do wypalenia i frustracji) a realistyczne (realna ocena naszych możliwości).

Pracownicy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pracownicy: Mają znaczący udział w tworzeniu planu strategicznego i planów rocznych jako specjaliści w swoich obszarach.
 2. Dyrektor operacyjny: Bardzo ważna rola dyrektora w skutecznym operacyjnym zarządzaniu zespołem pracowników. Dyrektor dba o bieżące wykonanie zadań wynikających z przyjętego planu rocznego i nadzoruje pracę pozostałych pracowników.
 3. Zarząd a pracownicy: Okresowej oceny pracowników (w tym dyrektora) dokonuje Zarząd. Jego członkowie mentorują pracownikom i w razie potrzeby służą radą, ale unikają mikrozarządzania.
 4. Narzędzia: Kontynuowane będzie zarządzanie zwinne przy wykorzystaniu narzędzi takich jak Asana.
 5. Pracownicy a społeczność: Kontynuowane będą spotkania pracowników z członkami społeczności Wikimedia.

Sprawy zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 1. Umiejętna promocja działalności Stowarzyszenia i kształtowanie długoterminowych relacji z partnerami zewnętrznymi z wykorzystaniem łatwo rozpoznawalnych pojęć takich jak otwarta kultura.
 2. Utrzymanie dobrych relacji z Wikimedia Foundation.
 3. Kontynuacja prac przy tworzeniu CEE Hub.
 4. Włączenie się w powstające Wikimedia Europe.
 5. Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i darczyńcami.

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 1. Zwiększanie roli członków i członkiń oraz innych wolontariuszy i wolontariuszek w celu realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej z uwzględnieniem uwag wynikających z dialogu członkowskiego. Komunikacja powinna być prowadzona w postaci pisemnej regularnie, a nie zrywami.
 3. Dyskusja na temat przydatności poszczególnych kanałów, za pomocą których członkowie Stowarzyszenia rozmawiają ze sobą i gdzie szukają informacji i ich przebudowy, by lepiej służyły tym celom.
 4. Bardzo ważne są transparentność i partycypacja. Niemniej członkowie Zarządu i pracownicy powinni wystrzegać się długotrwałych dyskusji o sprawach błahych, które obecnie często przysłaniają sprawy o wiele ważniejsze, o których publicznie mówi się mało lub wcale.
 5. Podczas konsultacji dotyczących planu strategicznego, planów rocznych, ewentualnych zmian Statutu itp. czy też prezentowanych sprawozdań członkowie będą mieli odpowiednio dużo czasu na zapoznanie się z nimi i wypowiedzenie się, a Zarząd więcej czasu na odniesienie się do tych wypowiedzi.

Sprawy finansowe[edytuj | edytuj kod]

 1. Dalsza ewolucja roli Skarbnika do roli nadzorczo-organizacyjno-strategicznej.
 2. Dalsza dywersyfikacja przychodów, np. z wykorzystaniem grantów krajowych lub z UE.
 3. Przechowywanie znaczącej części oszczędności na rachunkach bankowych prowadzonych w walutach obcych (USD, ewentualnie EUR) na wypadek gwałtownej deprecjacji złotego, a także w obligacjach skarbowych w celu ochrony przed inflacją.
 4. Dalszy rozwój finansowych narzędzi analitycznych.