Użytkownik:Marta Malina Moraczewska/Plany 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cele[edytuj | edytuj kod]

20181103 GLAMTLV2018 The seven habits of highly effective uploads
 • Rozwijanie zasobów ze zbiorów instytucji kulturalnych i edukacyjnych w Wikimedia Commons: ładowanie plików
 • Załadowanie min. 10 000 plików z instytucji GLAM w roku 2019
 • Prace nad wykorzystaniem w Wikipedii plików ładowanych w 2019 oraz załadowanych wcześniej zasobów – podczas warsztatów GLAM, poprzez organizację konkursu na ilustrowanie dla społeczności
 • Informowanie społeczności o istniejących i nowych zasobach
 • Informowanie na zewnatrz spoleczności Wikimedian o istnieniu i możliwościach wykorzystania wolnych zasobów GLAM
 • Rozwijanie kompetencji instytucji GLAM w zakresie samodzielnego udostępniania
 • Wspieranie inicjatyw edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów z instytucji

Instytucje priorytetowe[edytuj | edytuj kod]

Biblioteka Narodowa w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Józef Węgrzyn, rys. Eli Kochański
 • Masowy upload większej ilości plików graficznych – ilustracje książek, strony tytułowe, pocztówki, mapy, inne zasoby graficzne BN – do Wikimedia Commons (w ubiegłym roku załadowano 700 plików). Planowana całościowa liczba plików do uploadu w bieżącym roku/półroczu -- do potwierdzenia na spotkaniu z zespołem BN 31/01 – w odróżnieniu od roku ubiegłego nastąpi automatyzacja ładowania plików co pozwoli uzyskać większą ich liczbę.
 • Wymiana metadanych do/z Wikidanych – szczegóły do ustalenia na spotkaniu jak wyżej.
 • Promocja zasobów BN dostępnych w Commons zarówno do wewnątrz społeczności edytorów (konkurs na ilustrowanie Wikipedii) jak i na zewnątrz (blog WMPL, listy mailingowe wewnętrzne, media społecznościowe)
 • Dodatkowo, dalszy udział pracowników BN w edycji istniejących haseł (linki do książek, przypisy) i ilustrowaniu.
 • Przewidywana liczba nowych plików: min. 2000

Narodowe Archiwum Cyfrowe[edytuj | edytuj kod]

Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie w Krakowie, 1938, z archiwum NAC
 • Upload do Wikimedia Commons plików z katalogu Audiovis. Pliki z NAC cieszą sie dużą popularnością wśród polskich edytorów, są wykorzystywane do ilustrowania artykułów w Wikipedii - jest to zatem ważny zasób który warto rozwijać. Samodzielny stopniowy upload plików (poinformujemy NAC że chcemy ładować pliki w liczbie około 1000 w miesiącu = 10k na przestrzeni całego roku). [Do potwierdzenia do końca stycznia]
 • Dodatkowo ustalimy z NAC priorytetowe wybrane zasoby do uploadu poza powyższym planem.
 • Planowane rezultaty: do 10 000 plików; spora liczba ilustracji w artykułach Wikipedii
 • [Pytanie techniczne: jak zmierzyć wykorzystanie / wyświetlenia plików w artykułach (tak jak mierzy te wartości program glamorous lub glamorgan) umieszczone w jednej kategorii w Wikimedia Commons, ale tylko załadowane w określonym przedziale czasowym - czyli np jedynie w 2018 / 2019 roku? MM]
 • Przewidywana liczba nowych plików: do 10 000

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Alina Bondy-Glassowa, Autoportret
 • Utworzenie zespołu złożonego z wolontariuszy / studentów w muzeum + wolontariuszy-Wikipedystów (ok 4 osoby) do ładowania plików z MNW programem Glam-mnw lub Pattypan
 • Upload plików, przewidywana liczba: min. 400
 • Uaktualnienie i rozbudowa Wikiprojektu
 • Nowy projekt polegający na opracowywaniu artykułów będzie możliwy w II połowie 2019 roku ze względu na zmiany organizacyjne (zmiana dyrekcji w grudniu 2018) w MNW – wystawy planowane i merytoryczne plany w programie muzeum będą znane dopiero w okolicach kwietnia.
 • Pod koniec roku kampania promująca współpracę (blog Stowarzyszenia i posty na Facebooku)
 • Przewidywana liczba plików: 400

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach[edytuj | edytuj kod]

Huta Borsig i szyb August (późniejszy Stanisław) kopalni Hedwigswunsch (później Pstrowski) w Zabrzu
 • Upload plików i ilustrowanie nimi artykułów w Wikipedii
 • Aktualizowanie Wikiprojektu
 • Kontynuacja "Piątków z Wikipedią"
 • Koordynacja wdrażania w Wikimedia innych muzeów z regionu
 • Powtórzenie szkolenia (w formule jak z października 2018) dla nowych muzeów
 • Możliwe: utworzenie grupy faktycznie zainteresowanych/zaagażowanych instytucji z regionu w liczbie od 2 do 5 i realizacja programu wdrażania ich do udostępniania via Wiki w ramach wspólnego programu. Proponowany program to "Skarby Śląska" (tytuł roboczy) - każde muzeum decyduje, czy pisze/poprawia artykuł, czy ładuje pliki, czy przygotowuje nowy materiał filmowy/fotograficzny. Być może potrzebny będzie "kickstart" ze strony WMPL jak przy rezydencji Gythy w MNW (pilotażowy projekt o pastelach był finansowany przez WMPL, dalej - przez MNW). Współpraca z muzeami z regionu jest możliwa ale wymaga formalizacji (określony terminarz spotkań projektowych, zaangażowanie lokalnych studentów lub wykładowców).
 • Za pośrednictwem współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury zostanie podjęta próba współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach, Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Muzeum Saturn w Czeladzi
 • Możliwe: temat powstań śląskich
 • Przewidywana liczba plików: min. 500
 • Przewidywana liczba artykułów: min. 10

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa[edytuj | edytuj kod]

Antoni Kamieński z kolekcji MBC „Warszawa w ilustracji prasowej XIX wieku”
 • Dalsze ładowanie do Wikimedia Commons plików z repozytorium MBC
 • Opisy załadowanych kolekcji w ramach współpracy będą umieszczane w Wikiprojekcie
 • Warsztat(y) dla bibliotekarzy - będą dotyczyć ilustrowania artykułów w Wikipedii plikami, które udało się zamieścić w Wikimedia Commons dzięki współpracy
 • Kampania informująca o współpracy Wikimedia Polska z MBC - artykuł na blogu Wikimedia, seria postów na Facebooku
 • Przewidywana liczna nowych plików: min. 4 000
 • Przewidywana liczna artykułów: min. 20

Centrum Nauki Kopernik[edytuj | edytuj kod]

 • Nowa współpraca (ma się rozpocząć w lutym-marcu 2019) polegająca na rozbudowie haseł z listy utworzonej przez CNK, oraz udostępnianiu plików graficznych / innych zasobów w Wikimedia Commons. Bezpośrednim celem współpracy jest poszerzenie zasobów Wikipedii o dokładniejsze informacje na temat zbiorów i działalności CNK, a w dalszej perspektywie – wybranych zagadnień z dziedziny nauki. Dodatkowo chcemy udostępnianić w serwisie Wikimedia Commons wybranych przez CNK materiałów ilustracyjnych na wolnej licencji CC BY-SA. Cyfrowe pliki graficzne umożliwiają ilustrowanie artykułów w Wikipedii.
 • Dotychczas udało się wysłać list intencyjny.
 • Najbliższy krok to podpisanie z CNK Porozumienia
 • Pisanie i rozbudowa haseł. Planujemy min. 20 nowych artykułów
 • Pliki: Do negocjacji z pracownikami CNK.

Projekty[edytuj | edytuj kod]

Projekt Upiór[edytuj | edytuj kod]

Adam Mickiewicz, Upiór (początek)
 • Projekt polegający na rozbudowie haseł. Celem projektu jest stworzenie podstaw do wykorzystania potencjału tkwiącego w polskojęzycznych źródłach dotyczących słowiańskiej mitologii poprzez przeprowadzenie kwerendy, stworzenie bibliografii, konkordancji i syntetycznych opisów tradycyjnych wierzeń oraz legendarnych postaci opisanych w klasyce polskiej etnologii
 • Źródła wykorzystane w projekcie pochodzą głównie z zasobów cyfrowych Polony i dobrej jakości innych źródeł
 • Postępy będą na bieżąco wprowadzane do Wikiprojektu
 • Projekt afiliowany jest przy Instytucie Adama Mickiewicza, a w przestrzeni Wikipedii wpisuje się w działania projektów EtnoWiki.
 • Rozbudowa min. 15 haseł

Etnowiki[edytuj | edytuj kod]

EtnoWiki Spacer 2018
 • Spacery fotograficzne połączone ze szkoleniem dotyczącym Wikimedia Commons.
 • Pierwszy EtnoWiki spacer we Wrocławiu odbędzie się 29 września 2018 roku z okazji siedemnastych urodzin polskiej Wikipedii, która powstała 26 września 2001 roku. Strona wydarzenia znajduje się w Wikiprojekcie EtnoWiki. Również i w roku 2019 przy współpracy ze Stowarzyszeniem Etnologia Wrocławska w okolicach września planowane jest przeprowadzenie analogicznego wydarzenia, którego uczestnicy obfotografują jedną wybraną dzielnicę Wrocławia. Wykonane podczas spaceru zdjęcia wspólnymi siłami załadujemy na Wikimedia Commons. Będzie to znakomita okazja, aby nauczyć się czegoś na temat tego największego repozytorium plików udostępnionych na wolnej licencji. Uczestników będziemy prosić o przyniesienie własnych aparatów fotograficznych i laptopów.
 • 200 nowych zdjęć

Warsztaty, maratony[edytuj | edytuj kod]

Goethe Institut editathon
Zajęcia prowadzone w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze zimowym 2018/19
 • Art+Feminism – 2 warsztaty (pre editathon + editathon) w Muzeum Sztuki w Łodzi.
  • Nowe artykuły: min. 8
  • Rozbudowane artykuły: min. 8
 • Art+Feminism z grupą Kariatyda – 2 warsztaty 23 lutego i 16 marca 2019 roku we Wrocławiu z dziewczynami, które na potrzeby wiki-aktywności utworzyły kolektyw Kariatyda
  • Nowe artykuły: min. 10
  • Rozbudowane artykuły: min. 10
 • Warsztat na konferencji UMK Humanistyka Cyfrowa, marzec 2019.
  • Nowe artykuły: min. 5
 • Warsztaty dla pracowników Centrum Nauki Kopernik – min. 2 warsztaty
 • Etnowiki wtorki – zajęcia dla studentów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Rozbudowane artykuły Min. 5
 • Akademia Platona – szkolenie dla filozofów w Lanckoronie na temat „Platon i nowoczesność”
  • termin: lipiec lub wrzesień 2019
  • Rozbudowane artykuły: min. 5

Publikacje, broszury, inne materiały[edytuj | edytuj kod]

 • 24-stronicowa broszura na temat realizowania projektów GLAM-EDU (na podstawie projektu z Goethe Institut przy współpracy POLONY) - termin realizacji kwiecień 2019 [redaktor:Marta; współpraca przy broszurze - Wikimedia Polska, Goethe Institut, UŁ]
 • Udział pracowników GLAM przy opracowywaniu / pracach przy produkcji filmu promocyjnego Wikimediów na podstawie materiałów filmowych zarejestrowanych podczas konferencji CEE w Warszawie
 • Publikowanie biuletynu GLAM oraz anglojęzycznego biuletynu This Month in GLAM
 • 20-stronicowy katalog wystawy kolaży na podstawie obiektów udostępnionych przez instytucje GLAM. W katalogu będą szeroko przedstawione możliwości Wikimedia Commons.

Obecność na konferencjach i spotkaniach[edytuj | edytuj kod]

 • UMK Humanistyka Cyfrowa - marzec – Marta
 • Akademia Platona - lipiec/wrzesień – Celina

Inne działania w miarę możliwości czasowych[edytuj | edytuj kod]

Co najmniej jeden konkurs dla społeczności polskich edytorów i co najmniej jedno inne działanie z poniższych.

 • Utworzenie publicznej bazy publikacji które sie ukazały na temat projektów GLAM/otwartej wiedzy z Wikipedią w Polsce w ostatnich latach - plus ew uzupełnianie jej o polskojęzyczne materiały o projektach zagranicznych
 • Konkurs (podobny do 'Odkurz dokumentu') skierowany do społeczności Wikipedystów – na ilustrowanie artykułów plikami udostępnionymi przez instytucje dziedzictwa (przede wszystkim NAC, BN, MNW, Muzeum Miasta Łodzi, Archiwum Burszty). Cel: jak najlepsze wykorzystanie istniejących już zasobów.
 • Konkurs polegający na tworzeniu haseł związanych z udostępnionymi zbiorami:
  • A) Biogramy – zbiory BN, NAC, MBC
  • B) Utwory literackie – zbiory BN, MNW
 • Konkurs na kolaż / remiks obiektów udostępnionych przez polskie instytucje w ramach współprac GLAM (blisko 30 tysiecy plików graficznych do wyboru). Wysyłanie zaproszeń do uczelni artystycznych, ew. zorganizowanie wystawy z efektów końcowych - rezultaty do wykorzystania w działaniach promocyjnych / fundraisingowych. Możliwy czas rozpoczęcia konkursu: czerwiec, zakończenie: grudzień
  • Upload plików z otwartego repozytorium Otwartej Zachęty – w miarę możliwości czasowych
  • Upload plików z Narodowego Muzeum Morskiego

Podjęcie rozmów o przyszłej współpracy[edytuj | edytuj kod]

 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
 • Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ossolineum we Wrocławiu
 • Muzeum Gdańska - Ładowanie do Wikimedia Commons plików z kolekcji. Do uzgodnienia sprawy techniczne z Yarlem

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Instytucja 2019
Nowe pliki w Wikimedia Commons Hasła nowe Hasła rozbudowane Nowi użytkownicy Warsztaty
Biblioteka Narodowa 2000 35 1
Narodowe Archiwum Cyfrowe 10000
Muzeum Narodowe w Warszawie 400 5 10 10
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 500 10 10 10 12 'Piątków z Wikipedią'; Warsztaty GLAM - min. 2
Małopolska Biblioteka Cyfrowa 4000 20 10
Centrum Nauki Kopernik 10 10 15 2
Etnowiki spacery 200 2
Art+Feminism 10 10 10 2
"Upiór" z Instytutem Adama Mickiewicza 5 15 5 1
Razem przewidywane Min. 10 000 Min. 60 Min. 100 Min. 50 Min. 10


Terminarz[edytuj | edytuj kod]

 • Styczeń: Ukończenie projektu EtnoWiki Wtorki i działania promujące
 • Luty: Ustalenie wstępne liczby plików do uploadu w BN
 • Luty: Początek uploadu plików z BN
 • Luty: Plan działań z wikidanymi z BN
 • Luty: Teksty do publikacji "GLAM w edukacji" - publikacja o projektach akademickich z wykorzystaniem zasobów instytucji GLAM na podstawie projektu z Goethe Institut
 • Luty (23): pierwszy warsztat Art+Feminism z grupą Kariatyda
 • Marzec: Konferencja "Humanistyka cyfrowa i muzealnictwo" - warsztaty dla muzealników
 • Marzec: Tłumaczenia, skład, grafika - publikacja Goethe Wikimedia
 • Marzec: Art+Feminism, warsztaty w Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Marzec: przygotowanie konkursu dla edytorów
 • Marzec (16): Drugi warsztat Art+Feminism z grupą Kariatyda
 • Kwiecień: Przygotowanie ew konkursu na remiks dla artystów
 • Maj: Upload plików z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
 • Maj: Wysłanie informacji o konkursie REMIX do uczelni artystycznych i promocja w social media
 • Maj: EtnoWiki spacer
 • Lipiec: Szkolenie filozofów w ramach Akademii Platona w Lanckoronie
 • Wrzesień: Rozpoczęcie konkursu REMIX
 • Wrzesień: Drugi EtnoWiki spacer połączony z urodzinami Wikipedii
 • Wrzesień / pańdziernik: konferencja GLAM w RIK
 • Grudzień: Zakończenie konkursu REMIX i wystawa w styczniu 2020 w ramach Dnia Domeny Publicznej