Użytkownik:Piotr.v.sokolowski/brudnopis

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis wyprawy

[edytuj | edytuj kod]

“Polska Zachód-Wschód w 30 dni” (PZW30) to wyprawa turystyczna organizowana przez grupę „Podróże Po Polsce” (https://www.facebook.com/zpoludnianapolnoc/) w 2016 roku. Wyprawa PZW30 jest drugą z serii „w 30 dni”, po wyprawie „Polska Południe-Północ w 30 dni” (PPP30) zrealizowanej w 2009 r. Głównym celem wyprawy PZW30 jest przejście Polski od punktu najbardziej wysuniętego na zachód (Osinów Dolny) do punktu najbardziej wysuniętego na wschód (Zosin). Trasa pomiędzy tymi punktami jest w trakcie planowania i istnieją duże możliwości takiego jej poprowadzenia, żeby zebrać jak najwięcej informacji i materiałów istotnych z punktu widzienia stowarzyszenia WMPL. Zgrubny przebieg trasy to linia Osinów Dolny - Gorzów Wielkopolski – Poznań – Konin – Łódź – Radom – Lublin - Zosin. Planowany termin: 16 lipca 2016 – 14 sierpnia 2016.

Wyprawa PZW30 korzysta z doświadczeń wyprawy PPP30 i dlatego poniżej podajemy odnośniki do kilku zasobów internetowch PPP30, które najlepiej pokazują jej planowanie i przebieg:

Cele wyprawy

[edytuj | edytuj kod]

Wyprawa PZW30, podobnie jak wyprawa PPP30, ma kilka celów:

 • turystyczno-krajoznawczy – odwiedzenie miejsc w Polsce interesujących z punktu widzenia geografii, historii, entografii, itd.
 • edukacyjny – poszerzenie wiedzy o Polsce wśród uczestników oraz wśród ludzi śledzących przygotowania do wyprawy i samą wyprawę
 • sportowy/kondycyjny – przejście pieszo ok. 800-kilometrowej trasy z nocowaniem głównie w namiotach
 • fotograficzny – realizacja hobby uczestników w tym zakresie
 • publicystyczny – podobnie jak po wyprawie PPP30 zamierzamy napisać i wydać książkę o wyprawie.

Główne założenia wyprawy

[edytuj | edytuj kod]
 • Wszyscy uczestnicy (również ci, którzy dopiero dołączą do zespołu) są współorganizatorami (np. każdy będzie brał udział w szczegółowym planowaniu trasy)
 • Planowanie trasy polega na wyborze miejsc, które odwiedzimy, ale również na zebraniu jak największej ilości informacji o tych miejscach i opisaniu ich ma mapie wyprawy (przygotowywanej w technologii Google Maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z4akFs7kfCOI.kEyGB5V-angU&usp=sharing). Dzięki takiemu przygotowaniu uczestnicy będą mogli o wiele lepiej zrozumieć odwiedzane miejsca i o wiele lepiej je zdokumentować (np. wiedząc jakich szczegółów i gdzie konkretnie należy szukać w odwiedzanym obiekcie)
 • Trasa (podobnie jak w trakcie wyprawy PPP30) będzie zasadniczo omijać duże miasta i przebiegać głównie przez tereny wiejskie i małe miejscowości
 • Wyprawa jest zasadniczo piesza, jednak uwzględniamy korzystanie z środków transportu publicznego, zwłaszcza w celu odwiedzenia szczególnie interesujących obiektów położonych dalej od planowanej trasy (np. 20-40 km na północ lub na półudnie). Przykładowo, podczas wyprawy PPP30 całość trasy wyniosła niemal 1500 km, z czego „tylko” 780 km zostało pokonane pieszo
 • Nocujemy głównie w namiotach, które bierzemy ze sobą. Co kilka dni planujemy jednak noclegi w schroniskach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych, itp.
 • Więcej o szczegółach przygotowań do wyprawy można obejrzeć w tym materiale (część z tych szczegółów jest nieistotna z punktu widzenia WMPL, jednak dobrze pokazuje podejście do projektu): YouTube: "Wyprawa Polska Zachód-Wschód w 30 dni - Plan"

Szczegóły planowania trasy

[edytuj | edytuj kod]
 • W przypadku wyprawy PPP30 trasa została opracowana na podstawie kilkunastu źródeł, wśród których najważniejsze były: Kanon Krajoznawczy PTTK, mapy i przewodniki po Polsce, książki opisujące tereny leżące na trasie, a także źródła internetowe: Wikipedia, Google Maps/Earth/StreetView, Panoramio, jak również wiele stron internetowych zarówno prywatnych jak i należących do zorganizowanych grup i stowarzyszeń.
 • Przy wyprawie PZW30 korzystamy z podobnych źródeł
 • Podobnie jak w przypadku wyprawy PPP30 część miejsc na trasie zostanie oznaczona jako priorytetowe i te będziemy się starali odwiedzić niezależnie od okoliczności, natomiast pozostałe miejsca będziemy odwiedzać w miarę dostępnego czasu, kondycji uczestników, pogody, itd. W celu lepszego zsynchronizowania celów wyprawy z celami WMPL proponujemy oznaczenie miejsc szczególnie interesujących dla WMPL jako miejsca priorytetowe.
 • Zakładamy (i będziemy o to występować do WMPL) aktywny udział członków WMPL w planowaniu trasy – w zakresie miejsc szczególnie wartych odwiedzenia dla WMPL, a także w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami na trasie wyprawy, tak żeby ułatwić uczestnikom wyprawy zdobywanie i dokumentowanie odwiedzanych miejsc.
 • Mapa wyprawy PZW30: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z4akFs7kfCOI.kEyGB5V-angU&usp=sharing

Kluczowe czynności w ramach wyprawy

[edytuj | edytuj kod]
 • Odwiedzanie miejsc na trasie wyprawy
 • Fotografowanie miejsc i innych interesujących rzeczy (np. dokumentów, sprzętów, wydarzeń, itd.)
 • Zbieranie informacji (poprzez prowadzenie dziennika oraz nagrywanie audio i video) na temat lokalnych atrakcji turystycznych, zwyczajów, historii miejsc i mieszkańców, itd.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat WMPL i Wikipedii poprzez opowiadanie o celach stowarzyszenia i rozdawanie materiałów drukowanych (np. ulotek). Zakładamy, że materiały zostaną wyprodukowane i dostarczone do uczestników wyprawy przez WMPL.
 • Zbieranie informacji kontaktowych do osób zainteresowanych redagowaniem Wikipedii lub zainteresowanych dostarczaniem informacji dla innych redaktorów (zwłaszcza informacji dostępnych tylko lokalnie, do których trudno dotrzeć inaczej niż bezpośrednio)
 • Publikowanie informacji na stronach “Podróże przez Polskę” na portalu Facebook w czasie trwania wyprawy (https://www.facebook.com/zpoludnianapolnoc/)

Książka “Polska Zachód-Wschód w 30 dni”

[edytuj | edytuj kod]

Po wyprawie zamierzamy wydać jej opis w postaci książki będącej połączeniem powieści, dziennika podróży i przewodnika po trasie. Podobną książkę napisaliśmy po wyprawie PPP30 (http://www.empik.com/polska-poludnie-polnoc-w-30-dni-przewodnik-po-trasie-sokolowski-piotr-piotrowska-jolanta-plawski-tomasz,p1117229609,ksiazka-p). Tutaj również widzimy możliwość współpracy z WMPL, np. poprzez umieszczenie w książce opisów Wikipedii oraz zachęty do dołączenia do społeczności redaktorów. Proponujemy podjęcie tematu w ramach osobnego projektu realizowanego po zakończeniu wyprawy PZW30.

Uczestnicy wyprawy

[edytuj | edytuj kod]
Uczestnik Funkcja Info
Piotr Sokołowski Kierownik wyprawy, współorganizator Wikipedysta:Piotr.v.sokolowski
Tomasz Pławski Współorganizator Wikipedysta:Ppp30
Jolanta Piotrowska Współorganizator
Przemysław Warkocki Współorganizator

Zakładamy, że w czasie trwania wyprawy dołączoą do nas nowi uczestnicy, jednak najprawdopodobniej nie przejdą z reszą zespołu całej trasy, a jedynie dołączą na któtkie, kilkudniowe odcinki. W planie wyprawy koncentrujemy się na uczestnikach, którzy już potwierdzili swoje uczestnictwo i biorą udział w przygotowywaniach.

Korzyści dla projektów Wikimedia

[edytuj | edytuj kod]
 • Pozyskanie materiałow zgromadzonych w trakcie wyprawy do wykorzystania przez WMPL (fotografie, nagrania audio i wideo, zapisy z dziennika wyprawy). Materiały te będą obejmować nie tylko obiekty zaplanowane przed wyprawą (w tym priorytetowe) ale wszystkie inne materiały zebrane po drodze. Zakładamy, że tak jak w przypadku wyprawy PPP30 zgromadzimy wiele materiałów (zwłaszcza zdjęć) z miejsc o niewielkiej popularności turystycznej i przez to zupełnie nieudokumentowanych lub bardzo słabo. Zebrane materiały z miejsc priorytetowych zostaną załadowane na wolnych licencjach do Wikimedia Commons i innych, odpowiednich projektów Wikimedia. Materiały z pozostałych miejsc zostaną udostępnione WMPL do wykorzystania na wolnych licencjach.

Sukces wyprawy

[edytuj | edytuj kod]

Wyprawa PZW30 zostanie uznana za sukces (w kontekście współpracy z WMPL) jeżeli uczestnikowm uda się:

 • Załadować do Wikimedia Commons minimum 1000 zdjęć wykonanych w czasie wyprawy
 • Opisać w Wikipodróżach co najmniej 100 miejsc, przez które przejdzie wyprawa
 • Przejść całą trasę od Osinowa Dolnego do Zosina w zakładanych czasie

Budżet

[edytuj | edytuj kod]

Organizatorzy zakładają, że budżet podany poniżej zostanie pokryty przez WMPL. Zawiera on tylko przedmioty/koszty, które są związane z samą wyprawą i zasadniczo nie mogą być wykorzystane w inny sposób niż na realizację wyprawy ani wykorzystane ponownie. Resztę kosztów wyprawy (sprzęt turystyczny, elektroniczny, koszt przygotowań, itd.) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Przedmiot Koszt jednostowy

(brutto zł)

Ilość Koszt całkowity Komentarz
Przejazdy początkowe 70 x 4 osoby 280
Przejazdy końcowe 100 x 4 osoby 400
Przejazdy lokalne 10 x 4 osoby x 3 razy w tygodniu * 4 tygodnie 480 Przejazdy autobusem lub pociagiem na odleglość do 30km (i z powrotem).
Noclegi (schroniska) 30 x 4 osoby x 2 razy w tygodniu * 4 tygodnie 960 Noclegi w schroniskach PTSM, itp.
Noclegi (kempingi) 15 x 4 osoby x 5 razy w tygodniu * 4 tygodnie 1200 Noclegi na kempingach i polach namiotowych
Diety 30 x 4 osoby x 30 dni 3600
Bilety wstępu 10 x 4 osoby x 2 razy w tygodniu x 4 tygodnie 320
Ubezpieczenie 100 x 4 osoby 400 Na 30 dni. Obejmuje klauzulę "sporty ekstremalne".
SUMA 7640