Użytkownik:Polimerek/Brudnopis

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarys wstępny "strategii" działań Stowarzyszenia.

Misja Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju projektów Wikimedia w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie na terenach Polski.

Misja ta jest realizowana poprzez działania na rzecz:

 1. pozyskiwania nowych zasobów,
 2. wspierania istniejącej społeczności wolontariuszy współtworzących projekty Wikimedia oraz pozyskiwania nowych,
 3. dbania o wizerunek publiczny projektów Wikimedia,
 4. poprawy otoczenia prawnego i administracyjnego projektów Wikimedia na terenie Polski.

Pozyskiwanie nowych zasobów

[edytuj | edytuj kod]

W zakresie #1 znajdują się działania nakierowane na pozyskiwanie nowych zasobów dla Wikipedii i jej projektów siostrzanych, szczególnie takich, których bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego Stowarzyszenia nie da się pozyskać. Celem strategicznym Stowarzyszenia powinny być projekty, w ramach których będą powstawać nowe lub będą pozyskiwane już istniejące zasoby z domeny publicznej bądź na wolnych licencjach. Do tego rodzaju działań można zaliczyć:

 • projekty GLAM,
 • niektóre projekty szkolne i akademickie,
 • wikigranty,
 • wikiekspedycje,
 • inne projekty pozyskiwania treści.

Tego typu projekty powinny być oceniane przede wszystkim pod kątem stosunku liczby, unikalności i jakości pozyskanych materiałów do kosztów przedsięwzięcia. Projekty mało efektywne, niedostarczające zbyt wielu wartościowych materiałów powinny być wygaszane, projekty bardziej efektywne powinny być wspierane i rozwijane.

Wspieranie społeczności wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]

Największym problemem i zagrożeniem dla przyszłości Wikipedii i jej projektów siostrzanych jest kurcząca się społeczność. Kurczenie to jest dobrze widoczne w statystykach liczby edytorów, które począwszy od 2007 roku mają tendencję spadkową. W związku z tym celem strategicznym Stowarzyszenia powinny być działania nakierowane na wsparcie społeczności już istniejącej oraz na pozyskiwanie nowych edytorów. Do tego typu działań można zaliczyć;

 • wikiwarsztaty,
 • konkursy skierowane do osób z zewnątrz,
 • projekty szkolne i akademickie,
 • niektóre projekty GLAM,
 • konferencje, wewnętrzne warsztaty i wewnętrzne konkursy,
 • pozostałe projekty, które – o ile to tylko możliwe – powinny zawierać element przyciągania nowych edytorów czy aktywowania dotychczasowych.

Rezultaty tych działań powinny być w dłuższej perspektywie czasu zauważalne w statystykach aktywności edytorów.

Wizerunek publiczny

[edytuj | edytuj kod]

Pozytywny wizerunek przekłada się również na realizację celu #2 pod warunkiem docierania z przekazem, że do projektów Wikimedia może przyłączyć się każdy. Celem drugoplanowym w tej mierze powinno być promowanie określonych projektów, konkursów i innych działań Stowarzyszenia, bowiem to również może przełożyć się na ich własną efektywność. Do tego typu działań można zaliczyć:

 • występowanie w mediach na zaproszenie/odpowiadanie mediom,
 • kreowanie wizerunku przez aktywne informowanie mediów o działaniach Stowarzyszenia,
 • organizowanie kampanii promocyjnych nakierowanych na określony cel,
 • rozwijanie działań w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych.

Otoczenie prawne i administracyjne

[edytuj | edytuj kod]

Celem strategicznym Stowarzyszenia są w tym zakresie działania na rzecz pozytywnych zmian w prawie autorskim oraz przeciwdziałanie próbom ograniczania wolności wypowiedzi i swobód obywatelskich. Jednocześnie Stowarzyszenie deklaruje swoją zupełną apolityczność, w związku z czym nie może wchodzić w aktualną działalność polityczną. Do działań tego rodzaju można zaliczyć:

 • uczestniczenie w koalicjach na rzecz określonych zmian (np. KOED),
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie budzą kontrowersji uczestników ruchu Wikimedia, podejmowanie działań lobbingowych i medialnych.

Realizacja strategii Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja ma na celu nakreślenie zasad oceny realizacji strategii Stowarzyszenia i przełożenia jej na określone działania.

Nowe zasoby

[edytuj | edytuj kod]

Tego typu projekty powinny być oceniane przede wszystkim pod kątem stosunku liczby, unikalności i jakości pozyskanych materiałów do kosztów przedsięwzięcia. W szczególności:

 • liczba utworzonych nowych artykułów, poprawionych już istniejących,
 • liczba załadowanych plików multimedialnych,
 • unikalność pozyskanych materiałów,
 • odpowiedź na pytanie czy bez projektu materiały mogłyby być pozyskane innymi, być może bardziej efektywnymi metodami.

Wspieranie społeczności

[edytuj | edytuj kod]

Wspieranie społeczności powinno być oceniane przede wszystkim statystykami liczby i aktywności edytorów tam gdzie to tylko możliwe. Przykładowo – ocena szkoleń skierowanych na pozyskiwanie nowych edytorów powinna być oceniana liczbą osób, która na dłużej włączy się w społeczności wikimedian.

Wizerunek

[edytuj | edytuj kod]

Miarą oceny w zakresie działań na rzecz poprawy wizerunki projektów Wikimedia będzie:

 • ogólna liczba publikacji w mediach, w porównaniu z poprzednimi latami
 • popularność profili w projektach społecznościowych typu fb i inne.

Ważnym elementem działań wizerunkowych powinna być ocena ich wpływu na wzrost statystyk aktywności edytorów.

Otoczenie prawne i administracyjne

[edytuj | edytuj kod]

Działania w tym zakresie powinny być oceniane na podstawie szans na dokonanie pozytywnych zmian lub zapobieżenia negatywnym. Uczestnictwo w koalicjach i wspólnych działaniach w tym zakresie powinno być też ocenianie wizerunkowo – szczególnie w sytuacjach, kiedy szanse na osiągnięcie sukcesu wydają się ograniczone.