Użytkownik:Polimerek/Uprawnienia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Propozycja zmiany strony: Wikimedia:Zasady

To jest wiki Stowarzyszenia Wikimedia Polska a nie Wikipedia. Wiki to pełni rolę oficjalnej strony Stowarzyszenia, z czego wynika inny status prawny tego serwisu niż Wikipedii i reszty projektów Fundacji Wikimedia. Patrz: Informacje prawne.

W szczególności nie obowiązuje tutaj:

 • Zasada neutralnego punktu widzenia, weryfikowalności i nie umieszczania twórczości własnej - należy zakładać, że większość tekstów zawartych w tym serwisie stanowi poglądy i opinie autorów poszczególnych wpisów; część stron (m.in. uchwały, sprawozdania OPP, opinie, oświadczenia prasowe itp.) są oficjalnymi dokumentami zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia.
 • Jakkolwiek projekt ten generalnie jest dostępny na licencji CC-BY-SA 3.0 - występują tu też materiały, których nie wolno kopiować poza tę Wiki. Z drugiej strony są tu też materiały nie objęte prawami autorskimi, dostępne na zasadzie domeny publicznej. Patrz: Wyjątki.
 • Jakkolwiek projekt ten jest otwarty i może go edytować każdy, nawet bez logowania, istnieje tu wiele stron, które są przed edycją na stałe zablokowane - gdyż zawierają oficjalne dane i dokumenty Stowarzyszenia.

Zasady przyznawania i odbierania uprawnień na tej wiki[edytuj | edytuj kod]

O zasadach przyznawania i odbierania uprawnień na tej wiki decyduje wybrany przez ogół członków Stowarzyszenia Zarząd.

Biurokraci
Członkowie Zarządu, mogą dostać na swoją prośbę status biurokraty od momentu wyboru na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i jest im ten status automatycznie odbierany najpóźniej miesiąc po ustąpieniu z funkcji w wyniku rezygnacji lub zakończenia kadencji.
Administratorzy
Jeśli chcesz otrzymać uprawnienia administratora na tej wiki zgłoś się do jednego z członków zarządu lub wpisz się na tej stronie w sekcji "kandydatury". Każdy członek zarządu może nadać uprawnienia administratora każdemu aktywnemu edytorowi tej wiki pod warunkiem:
 1. zgłoszenia tego zamiaru pozostałym członkom zarządu
 2. jeśli żaden z członków zarządu nie zgłosi weta w tej sprawie w przeciągu 24 h od powiadomienia o zamiarze.
Uprawnienia administratora są odbierane w następujących przypadkach:
 1. zauważenia nadużycia uprawnień i przeprowadzenia głosowania na tej stronie wśród członków zarządu w sprawie odebrania; wymagana jest zwykła większość głosów
 2. automatycznie - administratorom nieaktywnym od ponad roku
 3. na własną prośbę zainteresowanego.
Checkuserzy i rewizorzy
Uprawnienia checkusera i rewizora nadaje zarząd w wyniku głosowania na tej stronie. Do wyboru potrzebna jest zgoda co najmniej 2/3 członków zarządu. Tryb odbierania tych uprawnień jest taki sam jak w przypadku administratorów.
Checkuserzy i rewizorzy wykonują swoje funkcje w ścisłym porozumieniu z zarządem i tylko za jego wiedzą i zgodą, w przypadkach, gdy jest to albo wymagane prawem, albo wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa działania tego wiki.

Zasady nadzoru nad zawartością tej wiki[edytuj | edytuj kod]

Członkowie zarządu pozostawiają sobie nie podlegające dyskusji i głosowaniu prawo do:

 • kasowania tekstów i grafiki na tej wiki - prosimy nie przesyłać tu plików prywatnych, nie związanych z działalnością Stowarzyszenia - są one natychmiast kasowane
 • decydowania o ostatecznej wersji tych tekstów i grafik, które mają się tu pozostać
 • decydowania o blokowaniu i odblokowywaniu stron
 • w razie sporu edycyjnego między członkami zarządu Stowarzyszenia - decydujący głos rozstrzygający ma prezes.

Kandydatury[edytuj | edytuj kod]

Odbieranie[edytuj | edytuj kod]

 • Nieaktywni administratorzy od ponad roku: Pimke, Wiktoryn, Hołek, Jadwiga, Wulfstan i TOR
 • Biurokraci, byli członkowie zarządu: TOR, Patrol110, Nova, Jadwiga, Wulfstan, Drozdp.