Użytkownik:Polimerek/ ITN MSCA H2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Projekt
Udział w projekcie ITN MSCA H2020 Projekt jest obliczony na 48 miesięcy. Projekt ma tytuł roboczy: "Training and research for sustainable solutions to reduce losses in monogastric livestock using bioactives and early/neonate gut health promoting nutrition" (informacje poufne)
Partnerzy
Projekt pilotuje w Polsce Uniwersystet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP), wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Rola UTP:- m.in.kierowanie pakietem zadań upowszechaniania i komunikacji wiedzy z projektu (Dissemination, Communication, Exploitation of Results). W projekcie bierze udział 7 innych akademickich i nieakademickich instytucji badawczych (z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch) oraz kilka firm. Koordynatorem jest Dr Giuseppe Bee, dyrektor działu badawczego w rządowym ośrodku badań rolniczych, Agroscope, w Szwajcarii.
Nasze zadanie
Celem dla nas ma być udział w popularyzacyjnej części projektu (w w/w pakiecie zadań "upowszechnianie i komunikacja wyników). Założeniem jest, że mamy przeszkolić grupę ok 5 pracowników naukowych i kilkunastu doktorantów, którzy następnie mają prowadzić zajęcia warsztatowo/seminaryjne ze studentami w ramach normalnej siatki zajęć na uczelni. Każda grupa studentów uczestniczących w zajęciach ma napisać min. 10 artykułów na tematy związane z prowadzonymi badaniami w ramach w/w projektu. Termin początku projektu: 2019 (?); termin rozpoczęcia szkoleń: 37 miesiąc realizacji projektu- szacunkowo luty 2021r. Prawdopodobnie, oprócz szkolenia grupy pracowników będą potrzebne też stałe konsultacje i wsparcie doświadczonych Wikipedystów. Niestety w projekcie nie ma środków na zatrudnie osób - natomiast możliwe są zwroty za podróż i pokrycie kosztów materiałów szkoleniowych i innych bezpośrednich kosztów szkoleń. Szkolenia miałyby się odbywać w Bydgoszczy, w murach UTP. Moja wstępna propozycja uzgodniona z koordynatorką częsci projektu realizowanej w Polsce (pakietu zadań "Dissemination, Communication, Exploitation od results) to: 2-dniowe intensywne szkolenie 5-7 pracowników (być może x 2 - dla dwóch grup pracowników), następnie zdalne pilotowanie napisania przez nich po kilka artykułów z listy i przygotowanie strony PSiA i dalej gotowość do udzielania pomocy zdalnej w trakcie trwania projektu.
Termin złożenia wniosku
17 styczna 2018 - jeśli chcemy w to wejść musimy zadeklarować chęć udziału w projekcie jak najszybciej i potem pomóc w przygotowaniu opisu wikipedyjnej części projektu.(ta część metodyczna nie musi być długa na etapie wniosku- 4-5 zdań).

Ważne będą dwie formalne kwestie do uregulowania (jak najszybciej po decyzji Zarządu Wikimedia): --> obustronne podpisanie listu intencyjnego specyfikującego zakres współpracy przed złożeniem wniosku --> wyrobienie na stronie Participant Portal komisji europejskiej nr PIC (Participant Identification Code) dla instytucji Wikimedia Polska (jeśli nie posiada jeszcze), co umożliwi zarejestrowanie Państwa jako Partner Organization przez koordynatora projektu w Szwajcarii