Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-41/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-40 UZ 2016-42


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 41/2016

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności


Zakres obowiązków

 • obsługa bloga i newsów na stronie głównej Stowarzyszenia;
 • bezpośrednia obsługa profili polskojęzycznej Wikipedii oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska w mediach społecznościowych oraz koordynacja pracy osób obsługujących profile innych projektów Wikimedia w językach polskim, kaszubskim i śląskim
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego
 • redagowanie biuletynu “Z życia Stowarzyszenia” i publikacja go na wiki Stowarzyszenia i jego liście dyskusyjnej
 • redagowanie specjalnych materiałów dla darczyńców: dedykowana lista mailingowa i sekcja na wiki WMPL oraz inne zdalne formy komunikacji
 • planowanie, organizacja merytoryczna i logistyczna, nadzór nad przebiegiem lub wsparcie konkursów prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenie,
 • uczestniczenie, za zgodą Zarządu, w komitetach organizacyjnych konkursów międzynarodowych organizowanych przez międzynarodowe środowiska Wikimedian.
 • projektowanie i tworzenie treści materiałów promocyjnych Stowarzyszenia i wspieranych przez niego projektów, w tym specjalnych treści i materiałów dla darczyńców Stowarzyszenia
 • monitoring społeczności projektów Wikimedia w językach polskim, kaszubskim i śląskim pod kątem analizy ich potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia, jakiego może udzielić Stowarzyszenie i regularne raportowanie efektów tego monitoringu Zarządowi
 • planowanie, realizacja i aktywne wspieranie działań takich jak spotkania, szkolenia, akcje promocyjne, których celem jest: a) pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia spośród wolontariuszy projektów, b) aktywizacji członków Stowarzyszenia, c) pozyskiwanie nowych edytorów projektów Wikimedian
 • akcje fundraisingowe on-line - bannery w Wikipedii, OPP, akcje w mediach społecznościowych (we współpracy z delegowanymi członkami Zarządu)
 • promocja działań WMPL w międzynarodowym środowisku Wikimediów
 • wsparcie organizacji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • raportowanie podjętych i wykonanych zadań Zarządowi Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.