Użytkownik:Powerek38/rzecznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oferta pracy

[edytuj | edytuj kod]
Stanowisko
Rzecznik prasowy

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii – otwartej encyklopedii internetowej, którą każdy może redagować. Poszukujemy pracownika na stanowisku rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Istnieje również możliwość objęcia, w ramach tej samej rekrutacji, dodatkowych obowiązków związanych z koordynowaniem współpracy Stowarzyszenia z instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie wyższe).

Szczegóły oferty

[edytuj | edytuj kod]

Forma i czas zatrudnienia

[edytuj | edytuj kod]

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony, początkowo na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia lub podpisania umowy na czas nieokreślony, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków w sposób zgodny z oczekiwaniami Zarządu Stowarzyszenia.

Zakres obowiązków oraz zakres wymagań w dalszej części oferty zostały podzielone na części podstawową i dodatkową. Komisja rekrutacyjna będzie dążyć do znalezienia kandydata (kandydatki) o kompetencjach umożliwiających objęcie równocześnie obu obszarów obowiązków. W takiej sytuacji zatrudnienie będzie miało miejce na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Jeżeli jednak w procesie rekrutacji nie uda się znaleźć takiego kandydata (kandydatki), wówczas w wymiarze pół etatu zatrudniona zostanie osoba najlepiej spełniająca wymagania związane z obowiązkami stricte rzecznika prasowego, a następnie ogłoszona zostanie odrębna rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. projektów edukacyjnych.

W przypadku osób mających zarejestrowaną działalność gospodarczą, Stowarzyszenie dopuszcza (ale nie narzuca) możliwość współpracy w modelu B2B, pod warunkiem zagwarantowania wykonywania obowiązków na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze odpowiadającym danej części etatu.

Miejsce pracy

[edytuj | edytuj kod]

Praca zdalna, wykonywana z miejsca zamieszkania. Praca może wiązać się z koniecznością odbywania częstych podróży służbowych na terenie Polski, w szczególności pobytów w Warszawie, finansowanych ze środków pracodawcy, zgodnie z przepisami o delegacjach.

Zakres obowiązków

[edytuj | edytuj kod]

Część podstawowa

[edytuj | edytuj kod]
 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów (telefon, e-mail – wymagana dyspozycyjność w godzinach 8–17 w dni robocze), publiczne prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia Wikimedia Polska we wszelkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów;
 • monitoring mediów pod kątem ukazujących się informacji o projektach Wikimedia;
 • aktywne prowadzenie działań z obszaru public relations (np. tworzenie i rozsyłanie informacji prasowych itp.) i komunikacji zewnętrznej projektów Wikimedia;
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie bazy kontaktów w środowisku dziennikarskim i utrzymywanie z nimi roboczych relacji (bazy dziennikarzy regularnie zajmujących się tematyką projektów Wikimedia, wolnej wiedzy, otwartej kultury itd.);
 • koordynowanie występów polskich wolontariuszy Wikimediów w mediach, w szczególności prowadzenie bazy osób mających chęci i predyspozycje do takich występów, z podziałem na poszczególne regiony kraju, a także (w razie potrzeby) udzielanie wolontariuszom wskazówek i porad dotyczących ich występów w mediach;
 • współpraca z innymi pracownikami Stowarzyszenia, w szczególności koordynatorką GLAM w zakresie informowania opinii publicznej o działaniach z tego obszaru oraz ze specjalistką ds. wspierania społeczności, jako osobą prowadzącą media społecznościowe i komunikację wewnętrzną Stowarzyszenia;
 • wspieranie organizacji wydarzeń przygotowywanych przez Stowarzyszenie, w szczególności (ale nie tylko) pod względem promocyjnym;
 • regularne, pisemne raportowanie całemu Zarządowi realizowanych działań oraz bieżąca współpraca z wyznaczonym spośród członków Zarządu bezpośrednim przełożonym;

Część dodatkowa

[edytuj | edytuj kod]
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu współpracy Stowarzyszenia z instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie);
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z edytowania Wikipedii i projektów siostrzanych, realizowanych w ramach w/w planu współpracy;
 • wspieranie zgłoszonych wcześniej, a także niezgłoszonych, lecz dostrzeżonych przez wolontariuszy, projektów szkolnych i akademickich, tj. akcji edytowania Wikipedii lub jej projektów siostrzanych przez uczniów/studentów na polecenie nauczyciela, w ramach udziału w określonych zajęciach w szkole lub na uczelni;
 • wspieranie koordynatorki GLAM w zakresie szkoleń z edytowania prowadzonych dla pracowników instytucji GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea);
 • rozwijanie metodyki szkoleń i warsztatów z tej dziedziny, w tym przygotowywanie materiałów szkoleniowych, a także monitoring i adaptowanie do polskich potrzeb najlepszych rozwiązań z tej dziedziny, wdrożonych przez nasze zagraniczne organizacje siostrzane oraz Fundację Wikimedia;

Wymagania

[edytuj | edytuj kod]

Część podstawowa

[edytuj | edytuj kod]
 • dyspozycyjność w zakresie odpowiadającym całości lub połowie etatu (w zależności od podpisanej umowy);
 • doświadczenie w pracy zdalnej via email/telefon/hangout, zdolności organizacyjne, wysoki poziom samoorganizacji;
 • bardzo dobra znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie innych wersji językowych projektów Wikimedia;
 • wysoka komunikatywność i kultura osobista;
 • posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu;
 • co najmniej podstawowa wiedza o polskim rynku medialnym;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w występach w mediach różnego typu (radio, telewizja, prasa, internet);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach dziennikarskich, rzecznika prasowego lub specjalisty ds. PR;

Część dodatkowa

[edytuj | edytuj kod]
 • umiejętność edytowania Wikipedii i jej projektów siostrzanych na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych, na uczelniach wyższych lub innego typu działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość podstawowych zagadnień metodyki nauczania i prowadzenia szkoleń;

Oferujemy

[edytuj | edytuj kod]
 • współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych;
 • możliwość reprezentowania w mediach jednej z najważniejszych na świecie marek z sektora edukacji;
 • swobodny dostęp do czołowych polskich wikipedystów, wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, dla uzyskania wsparcia merytorycznego;
 • współpracę na podstawie umowy o pracę na czas określony;
 • tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy;
 • zwrot kosztów niezbędnych podróży;