Użytkownik:Saper/20211028 Pismo o udostępnienie odpisów

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KRS-PISMO

PISMO W SPRAWIE

Sąd, do którego składane jest pismo

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby składające pismo

Dane identyfikacyjne

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

CIEŚLAK

Drugi człon nazwiska złożonego

Pierwsze imię

MARCIN

Drugie imię

TOMASZ


Dane podmiotu, którego dotyczy pismo

Numer KRS

0000244732

Nazwa

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA

Rodzaj organizacji

STOWARZYSZENIE

NIP

7282597388

Numer identyfikacyjny REGON

10011189000000

Sygnatura sprawy, której dotyczy pismo

LD.XX NS-REJ.KRS 29042/21/744

Treść pisma

NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 6 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (DZ. U. NR 121 Z 2021 R.) WNOSZĘ O UDSTĘPNIENIE Z AKT REJESTROWYCH REJESTRU STOWARZYSZEŃ PROWADZONYCH DLA STOWARZYSZENIA "WIKIMEDIA POLSKA" (NR. KRS 244732) I SPRAWY LD.XX NS-REJ.KRS/18851/20/391 NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:


1. ODPISU TREŚCI POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 11. GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE LD.XX NS-REJ.KRS/18851/20/391


2. ODPISU TREŚCI JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU STOWARZYSZENIA "WIKIMEDIA POLSKA" Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN, O KTÓRYCH MOWA WE WPISIE POD NUMEREM 20 (25.01.2020 R. UCHYLONO BRZMIENIE STATUTU W CAŁOŚCI I UCHWALONO NOWE BRZMIENIE, 18.07.2020 R. W ART. 24 DODANO USTĘP 10).


WNOSZĘ O UDOSTĘPNIENIE ODPISÓW DOKUMENTÓW WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.


UZASADNIENIE


W ZWIĄZKU Z POUCZENIEM UDZIELONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W DNIU 27. PAŹDZIERNIKA 2021 R., W KTÓRYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ STOWARZYSZENIE DO ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWEGO AKTUALNEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU I WSKAZUJE NA NIEZGODNOŚCI TREŚCI TEKSTU STATUTU DOŁĄCZONEGO DO SPRAWY O SYGNATURZE AKT LD.XX NS-REJ.JS/29042/21/744, ZACHODZI POTRZEBA USTALENIA EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCI TEKSTU STATUTU PRZECHOWYWANEGO W AKTACH KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU PRZEDSTAWIONEGO PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA. JAKO CZŁONEK STOWARZYSZENIA I PROTOKOLANT - CZŁONEK PREZYDIUM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW, JESTEM ZAINTERESOWANY USTALENIEM TREŚCI NOWEGO STATUTU PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W DNIU 25. WRZEŚNIA ROKU 2021 R., UCHWAŁĄ NR 2/2021 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.

Treść pisma w załączniku

NIE

Lista dokumentów załączonych do pisma

Brak załączonych dokumentów