Użytkownik:Wojciech Pędzich (WMPL)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejsze konto użytkownika służy do dokonywania edycji członkowi Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, aktualnie sekretarza Zarządu w kadencji 2018-2020. Edycje dokonywane z konta Wojciech Pędzich są edycjami wolontariusza projektów Wikimedia.


This user account belongs to the member of the Board of Wikimedia Polska Association, currently the Secretary of the Board in the 2018-2020 term. The edits from the account Wojciech Pędzich belong to a Wikimedia project volunteer.