Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-49/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załącznik do uchwały UZ 2014-49

Zakres obowiązków Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska

  • Pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów (telefon, e-mail) - wymagana dyspozycyjność w godzinach 8-17 w dni robocze;
  • monitoring polskich i zagranicznych mediów pod kątem informacji o projektach Wikimedia i codzienne raportowanie Kierownikowi Biura Prasowego i zarządowi Stowarzyszenia o rezultatach przeglądu prasy;
  • pisanie i wysyłka depesz/gotowych informacji do mediów na temat wydarzeń ze świata Wikimediów;
  • informowanie o działaniach Stowarzyszenia Wikimedia Polska, ich promocja oraz przedstawianie oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia - we współpracy z Kierownikiem Biura Prasowego;
  • zarządzanie kryzysowe - aktywne reagowanie na negatywne informacje w mediach oraz wzmożone zainteresowanie Wikimediami i Stowarzyszeniem - przygotowywanie i wysyłka komunikatów, dzwonienie do dziennikarzy, prezentowanie w mediach stanowiska Stowarzyszenia, pisanie i wysyłka sprostowań;
  • rozwiązywanie problemów napływających z zewnątrz (zarzuty, oskarżenia itp. kierowane pod adresem projektów Wikimedia i/lub Stowarzyszenia Wikimedia Polska) i przekazywanie ich w odpowiednie miejsca;
  • przygotowanie i aktualizacja materiałów prasowych, przy wsparciu Kierownika Biura Prasowego;
  • współprowadzenie z Kierownikiem Biura Prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska bazy danych kontaktów w środowisku dziennikarskim.