Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-27/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załącznik do uchwały: UZ 2015-27:

Zakres obowiązków „Koordynatora GLAM”

 • pełnienie funkcji pośrednika w kontaktach Stowarzyszenia z galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami i innymi instytucjami kultury i nauki, zwanymi dalej instytucjami GLAM, w tym:
  • nadzór nad trwającymi już projektami współpracy;
  • udzielanie wsparcia i rozwiązywanie problemów techniczno-organizacyjnych;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zasad współpracy, oprogramowania MediaWiki oraz ładowania materiałów do zasobów poszczególnych projektów Wikimedia;
  • działania promocyjne wokół projektów GLAM-WIKI.
 • aktywne inicjowanie współpracy z nowymi instytucjami GLAM, w tym:
  • poszukiwanie nowych instytucji z którymi warto nawiązać współpracę poprzez wysyłkę listów, maili, kontakty telefoniczne i na żywo;
  • negocjowanie i organizowanie współpracy, pomoc w definiowaniu kształtu, zakresu i czasu trwania projektów;
  • przygotowywanie nowych folderów i broszur informacyjnych w miarę potrzeb kolejnych projektów;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników nowych instytucji;
 • koordynacja współpracy z wolontariuszami współpracującymi z instytucjami GLAM, w tym:
  • prowadzenie i dalsze rozwijanie Wikiprojektu:GLAM w Wikipedii;
  • rozwijanie i porządkowanie struktury projektów w Wikimedia Commons;
  • stworzenie bazy danych wikipedystów zainteresowanych tematyką współpracy z instytucjami GLAM i zachęcanie ich do udziału w istniejących projektach współpracy;
  • informowanie wikipedystów i przedstawicieli instytucji GLAM o możliwościach wspólnych działań;
  • wspieranie wikipedystów w kontaktach z instytucjami GLAM inicjowanymi przez nich samych;
  • wspieranie realizacji trwających projektów zgodnie z ich założeniami.
 • comiesięczne raportowanie stanu współpracy z instytucjami GLAM Zarządowi Stowarzyszenia.
 • działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska.