Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-27/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-26 UZ 2017-28


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 27/2017

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 30 maja 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii


Regulamin konkursu WikiCamp 2017 w Armenii
 1. Organizatorem akcji "WikiCamp" jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 2. Akcja ma na celu nagrodzić maksimum trzy osoby, które w okresie od 1 do 9 czerwca 2017 napiszą najciekawsze i najlepiej uźródłowione hasło w polskiej Wikipedii, a następnie zgłoszą je do rubryki "Czy wiesz" i uwzględnią zgłaszane w procesie recenzji poprawki. Dopuszczalne są także hasła napisane przez uczestnika, które jednak do rubryki "Czy wiesz" że zgłosi inny wikipedysta.
 3. Nagrodami w akcji są:
  1. Wyjazd na WikiCamp do Aghweranu w Armenii w terminie 26 czerwca – 6 lipca 2017
  2. Nagroda obejmuje lot do i z Warszawy, nocleg i wyżywienie na miejscu, a także uczestnictwo w obozie WikiCamp
 4. Za przebieg akcji i przyznanie nagród będzie odpowiadać trzyosobowa komisja wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 5. Do konkursu kwalifikują się artykuły poprawnie zgłoszone do rubryki "Czy wiesz", które spełniają standardy nowych artykułów, a w szczególności standardy Weryfikowalności i Encyklopedyczności.
 6. W akcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, zarejestrowani użytkownicy polskiej Wikipedii w wieku od 18 do 22 lat, którzy zgłoszą uczestnictwo w akcji na tej stronie. Warunkiem przekazania nagrody jest posiadanie przez osobę nagrodzoną ważnego paszportu.
 7. Każdy uczestnik może przygotować dowolną liczbę haseł, o ile są to hasła zapisane przez zwykłe konto użytkownika, a nie z uprawnieniem bota.
 8. W momencie powstania hasła (tzn. pierwsza edycja w historii hasła), musi ono mieć wielkość co najmniej 2 kilobajty, nie wliczając w to wielkości infoboksów zawieranych na początku i na końcu hasła. Ponadto hasło musi być opatrzone co najmniej jednym przypisem do źródła zgodnego z wymogami.
 9. Komisja ma prawo zdyskwalifikować hasło, które narusza jedną z zasad umieszczonych na stronie Wikipedia:Zasady#Główne zasady Wikipedii.
 10. Komisja poinformuje zwycięzców akcji o przyznaniu nagrody za pomocą strony dyskusji użytkownika w polskiej Wikipedii oraz w miarę możliwości za pomocą funkcji Specjalna:E-mail.
 11. Nagrodzony może zrzec się nagrody; za zrzeczenie się będzie również uznany brak odzewu nagrodzonego na informację, o której jest mowa w art. 10.
 12. Jeśli hasło nie spełnia któregoś z wymagań opisanych w pkt. 6, 7, 8, nastąpiło zdyskwalifikowanie hasła na podstawie art. 9 lub nagrodzony zrzekł się nagrody zgodnie z art. 11, nagroda przechodzi na autora kolejnego hasła.
 13. Nagrody opisane w punkcie 3 nie sumują się, tzn. jeśli jedno z haseł autora zostało już nagrodzone, to nagroda przechodzi na kolejnego autora, który jeszcze nie otrzymał nagrody.
 14. Do odebrania nagród w akcji konieczne jest przekazanie na wniosek organizatora następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu kontaktowego.
 15. Przekazując wymienione w pkt 14. dane osobowe, uczestnicy akcji wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu wręczenia nagród.
 16. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w pkt. 14 danych wyłącznie w celu organizacji wyjazdu oraz wręczenia nagród.
 17. Za przekazanie zwycięzcy nagrody odpowiada biuro Stowarzyszenia Wikimedia Polska.