Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-59/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-58 UZ 2018-60


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 59/2018

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 9 października 2018 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM


Zakres obowiązków:

 • współpraca z nadzorującym członkiem Zarządu oraz koordynatorką GLAM w organizacji wybranych projektów GLAM;
 • samodzielne prowadzenie wybranych współprac wg ustaleń z nadzorującym członkiem Zarządu oraz koordynatorką GLAM;
 • obecność na wybranych wydarzeniach "branżowych", konferencjach, eventach, łączenie zainteresowanych pracowników instytucji edukacyjnych z odpowiednimi animatorami istniejących projektów; udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjnym;
 • współpraca z innymi pracownikami, Zarządem i wolontariuszami, w szczególności w zakresie:
  • pisania wniosków o finansowanie projektów współpracy z instytucjami -- do grantodawców publicznych, miejskich i ew. międzynarodowych;
  • przygotowania i pisania tekstów promocyjnych (materiały informacyjne dla GLAM, zaproszenia do projektów, aktualizacje, wiadomości, itd.);
  • prowadzenia dokumentacji projektów GLAM i struktury projektów w Wikipedii.
 • prowadzenie mailowej korespondencji z muzeami, archiwami i innymi instytucjami oraz uczestnikami projektów;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z edytowania projektów Wikimedia.