UZ 2019-30/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • współpraca z rzecznikiem prasowym w zakresie obsługi profili polskojęzycznej Wikipedii oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska w mediach społecznościowych;
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego;
 • redagowanie Biuletynu Stowarzyszenia i jego publikacja;
 • redagowanie specjalnych materiałów dla darczyńców;
 • planowanie, organizacja merytoryczna i logistyczna, nadzór nad przebiegiem lub wsparcie konkursów prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenie;
 • projektowanie i tworzenie treści materiałów promocyjnych Stowarzyszenia i wspieranych przez niego projektów, w tym specjalnych treści i materiałów dla darczyńców Stowarzyszenia;
 • praca ze społecznościami projektów wspieranych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
 • planowanie, realizacja i aktywne wspieranie działań takich jak spotkania, szkolenia, akcje promocyjne, których celem jest: a) pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia spośród wolontariuszy projektów, b) aktywizacja członków Stowarzyszenia, c) pozyskiwanie nowych edytorów projektów Wikimedia;
 • akcje fundraisingowe on-line i OPP;
 • promocja działań WMPL w międzynarodowym środowisku Wikimediów; wykonywanie zleconych zadań w zakresie komunikacji międzynarodowej;
 • wsparcie organizacji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • koordynowanie organizacji zlotów i konferencji;
 • obowiązki związane z raportowaniem merytorycznym dla Wikimedia Foundation, przygotowanie wniosków grantowych;
 • raportowanie podjętych i wykonanych zadań Zarządowi w sposób przyjęty w Stowarzyszeniu.