UZ 2019-31/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-30 UZ 2019-32


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 31/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 29 maja 2019 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM


Zakres obowiązków:

  • organizacja wskazanych projektów GLAM;
  • samodzielne prowadzenie wskazanych współprac z partnerami Stowarzyszenia;
  • obecność na wskazanych wydarzeniach "branżowych", konferencjach, eventach, łączenie zainteresowanych pracowników instytucji edukacyjnych z odpowiednimi animatorami istniejących projektów; udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjnym;
  • pisanie i prowadzenie wniosków o finansowanie projektów Stowarzyszenia, w tym współpracy z instytucjami -- w szczególności do grantodawców publicznych, miejskich i ew. międzynarodowych;
  • przygotowanie i tworzenie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych (m.in. materiały informacyjne dla GLAM, zaproszenia do projektów, aktualizacje, wiadomości, itd.);
  • prowadzenie dokumentacji projektów GLAM i struktury projektów, w tym dla podmiotów zewnętrznych, oraz ich publikacja na wskazanych serwisach (np. wikimedia.pl, pl.wikipedia.org);
  • prowadzenie korespondencji z muzeami, archiwami i innymi instytucjami oraz uczestnikami projektów;
  • prowadzenie wskazanych szkoleń i warsztatów dot. edytowania projektów Wikimedia, projektów Stowarzyszenia oraz kwestii GLAM;
  • wsparcie w zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Dobrych praktykach zarządzania kryzysowego.

Pracownik wykonuje obowiązki we współpracy z Zarządem (w tym nadzorującym członkiem Zarządu) i pracownikami Stowarzyszenia. Pracownik może być skierowany do pracy samodzielnej.