UZ 2019-35/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-34 UZ 2019-36


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 35/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 25 czerwca 2019 roku


w sprawie zakresu obowiązków rzecznika prasowego


Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów (telefon, e-mail – wymagana dyspozycyjność w godzinach 8–17 w dni robocze), publiczne prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia Wikimedia Polska we wszelkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów;
 • monitoring mediów pod kątem ukazujących się informacji o projektach Wikimedia i zamieszczanie ich na odpowiednich stronach w Wikipedii (Wikipedia:Wikipedia w mediach), projektów siostrzanych (Wikiźródła:Wikiźródła w mediach, Wikisłownik:Wikisłownik w mediach) oraz na wiki Stowarzyszenia (Piszą o nas);
 • aktywne prowadzenie działań z obszaru public relations (np. tworzenie i rozsyłanie informacji prasowych itp.) i komunikacji zewnętrznej projektów Wikimedia;
 • prowadzenie mediów społecznościowych, w tym publikowanie notek na blogu Stowarzyszenia;
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
 • prowadzenie bazy kontaktów w środowisku dziennikarskim i utrzymywanie z nimi roboczych relacji (bazy dziennikarzy regularnie zajmujących się tematyką projektów Wikimedia, wolnej wiedzy, otwartej kultury itd.);
 • koordynowanie występów polskich wolontariuszy Wikimediów w mediach, w szczególności prowadzenie bazy osób mających chęci i predyspozycje do takich występów, z podziałem na poszczególne regiony kraju, a także (w razie potrzeby) udzielanie wolontariuszom wskazówek i porad dotyczących ich występów w mediach;
 • opracowanie i aktualizacja pakietu informacyjnego dla mediów na temat Stowarzyszenia i jego działalności;
 • współpraca z innymi pracownikami Stowarzyszenia, w szczególności z działem GLAM w zakresie informowania opinii publicznej o działaniach z tego obszaru oraz ze specjalistką ds. wspierania społeczności, jako osobą prowadzącą komunikację wewnętrzną Stowarzyszenia;
 • wspieranie organizacji wydarzeń przygotowywanych przez Stowarzyszenie, w szczególności pod względem promocyjnym;
 • regularne, pisemne raportowanie całemu Zarządowi realizowanych działań oraz bieżąca współpraca z wyznaczonym spośród członków Zarządu bezpośrednim przełożonym.