UZ 2023-13/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zasady publikacji danych w publicznym rejestrze umów Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjęte Uchwałą Zarządu 2023-13 z 27 marca 2023.

 1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska udostępnia informacje o podpisanych umowach, porozumieniach, deklaracjach w rejestrze umów dostępnym pod adresem https://pl.wikimedia.org/wiki/Rejestr_umów.
 2. Osobą odpowiedzialną za zamieszczanie informacji w rejestrze jest Dyrektor Operacyjny, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Generalnego.
 3. Rejestr aktualizowany jest nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 4. Rejestr jest prowadzony w formie tabeli i zawiera następujące informacje:
  • numer porządkowy;
  • datę zawarcia umowy;
  • nazwę podmiotu, z którym zawarto umowę;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość umowy; w przypadku umów, których wartość określana jest stawką godzinową, podaje się dodatkowo wartość końcową po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
  • uwagi.
 5. W rejestrze zamieszcza się informacje o następujących rodzajach umów i porozumień, zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub innej formie szczególnej, w szczególności: umowy o dzieło, zlecenie, patronat, wolontariat, o pracę, o prowadzenie praktyk, użyczenia, najmu, deklaracje współprac partnerskich, umowy grantowe, zakupu oraz aneksy do zawartych wcześniej umów. Nie zamieszcza się w rejestrze informacji o wszystkich transakcjach i zakupach dokonanych przez Stowarzyszenie, a jedynie o tych, które zostały wykonane na podstawienie podpisanej umowy.
 6. Dopuszcza się wyłączenie jawności publikowanych danych w następujących przypadkach:
  • ochrona danych osobowych w związku z wymogami prawa;
  • narażenie na niebezpieczeństwo lub negatywne konsekwencje osoby, z którą podpisano umowę; w szczególności dotyczy osób, których współpraca z organizacją pozarządową może narazić na konsekwencje karne w ich kraju macierzystym;
  • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa;
  • ustalenie w umowie klauzuli tajności.