WG 2014-24/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsze kroki[edytuj | edytuj kod]

  • 30 kwietnia 2014 komisja wikigrantów podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup dwóch pozycji książkowych wymienionych we wniosku o grant. Tego samego dnia złożyłem stosowne zamówienie w księgarni internetowej.
  • 26 maja 2014 odebrałem przesyłkę kurierską zawierającą obie ww. pozycje.
  • 3 czerwca 2014 na moje konto wpłynęła refundacja w kwocie 294,07 PLN (dziękuję!)

Kalendarium prac związanych z realizacją grantu[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie końcowe[edytuj | edytuj kod]

Realizacja grantu trwała ponad 7,5 miesiąca, tj. niemal półtora miesiąca dłużej niż zakładałem, gdy składałem wniosek. Taki stan rzeczy wynikł z dwóch przyczyn. Po pierwsze, obie zakupione książki okazały się na tyle wartościowymi pozycjami, iż umożliwiły mi napisanie większej liczby artykułów niż pierwotnie zakładałem. Po drugie, w związku z 70. rocznicą powstania warszawskiego zaangażowałem się aktywnie w tworzenie i rozbudowę artykułów związanych z tym tematem, co przejściowo zmniejszyło moje zaangażowanie w tematykę afrykańską.

Dzięki pozycjom, których zakup był możliwy dzięki uzyskaniu grantu od Stowarzyszenia Wikimedia Polska, udało mi się wzbogacić polską Wikipedię o trzynaście nowych haseł (w tym dwa biogramy), jak również gruntownie rozbudować sześć istniejących już haseł (w tym cztery biogramy). W tym kontekście można też wskazać, że rozmiary nowo utworzonych haseł – poza dwoma biogramami – w momencie utworzenia kształtowały się w przedziale od ok. 18 tys. bajtów do ok. 67 tys. bajtów. Do dnia 21 stycznia 2015 r. trzy nowo powstałe hasła zostały wyróżnione tytułem „Dobrego Artykułu”.

Oceniam, iż zdołałem osiągnąć swój główny cel – tj. gruntownie opisać konflikt pomiędzy grupami etnicznymi Hutu i Tutsi, który rozdzierał Burundi od momentu uzyskania niepodległości. Temu zagadnieniu zostało poświęconych siedem nowo powstałych „haseł historycznych”, a także – w pewnym stopniu – dwa nowo utworzone biogramy[1]. Ponadto zgodnie z obietnicą bardzo gruntownie rozbudowałem hasło Wojna domowa w Burundi.

Zgromadzone w trakcie realizacji grantu informacje pozwoliły nie tylko rozbudować sekcję "Historia" w haśle Burundi (do czego zobowiązałem się we wniosku o grant), lecz także stworzyć osobny artykuł poświęcony w całości historii tego państwa. To ostatnie hasło zostało sporządzone głównie na podstawie źródeł opisujących konflikty Hutu-Tutsi, stąd niewątpliwie istnieje potencjał do jego dalszej rozbudowy. Niemniej oceniam, iż prezentuje ono poziom co najmniej przyzwoity. Ponadto stworzyłem trzy inne hasła poświęcone historii Burundi oraz rozbudowałem i skorygowałem biogramy czterech osób, które odgrywały kluczową rolę w życiu politycznym Burundi w latach 50. i 60. XX wieku[2]. Na marginesie warto też wspomnieć, że znaczący wzrost liczby haseł poświęconych Burundi pozwolił na stworzenie szablonu grupującego hasła nt. historii tego państwa.

Reasumując należy podkreślić, że wciąż istnieje potencjał do rozbudowy lub tworzenia nowych haseł dot. historii Burundi – zwłaszcza jeśli chodzi o okres przedkolonialny lub kolonialny. Do tego jednak potrzebne byłby dodatkowe źródła książkowe. Z drugiej strony oceniam, że dzięki realizacji grantu polska wikipedia znacząco się wzbogaciła o szczegółowe informacje nt. niszowego, lecz niemniej ważnego zagadnienia, stając się tym samym jednym z najlepszych źródeł informacji nt. najnowszej historii Burundi w polskim internecie. Z tego powodu uważam, że cele grantu zostały zrealizowane.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ludobójstwo w Burundi (1972), Zamach stanu w Burundi (1965), Masakry na tle etnicznym w Burundi (1988), Masakry na tle etnicznym w Burundi (1991), Zamach stanu i akty ludobójstwa w Burundi (1993), Porozumienie pokojowe w Aruszy (2000), Porozumienie pokojowe w Dar es Salaam (2003) oraz biogramy Michel Kayoya i Rémi Gahutu.
  2. Antyklerykalna kampania rządu Burundi (1977–1987), Wybory prezydenckie w Burundi w 1993 roku, Wybory parlamentarne w Burundi w 1993 roku oraz biogramy Mwambutsa IV, Ntare V Ndizeye, Louis Rwagasore i Michel Micombero.