WG 2014-43/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis i uzasadnienie projektu[edytuj | edytuj kod]

Tworzenie i rozbudowa haseł związanych z historią prawa II RP. Zauważyłem bowiem, że kategoria "Prawo II RP" na Wikipedii jest bardzo uboga w hasła. Dzięki pozycji "Synteza prawa polskiego 1918-1939", red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 1005, która jest najnowsza na polskim rynku wydawniczym, a jednocześnie dotyka wielu aspektów prawa II RP, miałbym możliwość rozbudowania haseł z tej tematyki i stworzenia nowych.

Harmonogram[edytuj | edytuj kod]

Zakładany: 1 sierpnia - 31 grudnia 2014. Faktycznie: cały czas w toku

 • I etap prac przygotowawczych: Przegląd i rekategoryzacja stron wadliwie podpiętych pod nadrzędną kategorię "II Rzeczpospolita" zamiast pod kategorie szczegółowe
  • 25.07.2014: zakup książki, wysyłka faktury i rozpoczęcie przeglądu stron luźnie zamieszczonych w nadrzędnej kategorii "II Rzeczpospolita", w trakcie którego: 1) dokonano ok. 50 edycji w ok. 45 artykułach i kategoriach; 2) stworzono kategorie "Ustrój i prawo II Rzeczypospolitej" oraz "Konstytucje II Rzeczypospolitej" (zamiast pięciu niespójnych ze sobą: "Prawo II RP", "Ustawy II RP", "Źródła prawa II RP", "Ustawy Sejmu Ustawodawczego (1919-1922)");
  • 26.07.2014: c.d. przeglądu stron z kategorii "II Rzeczpospolita" - przenoszenie artykułów do właściwych kategorii (np. "Polityka II RP") i ich wikizacja, uźródłowienie, różne drobne poprawki redakcyjne i merytoryczne, łącznie ok. 165 edycji w ok. 130 artykułach i kategoriach, w tym: 1) stworzenie nowych kategorii "Kształtowanie granic i ustroju II Rzeczypospolitej" (w miejsce "Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej 1918-1921"), "Ministerstwa II Rzeczypospolitej" (w miejsce "Ministerstwa II RP"), "Służby specjalne II Rzeczypospolitej" (w miejsce "Służby specjalne II RP"), "Społeczeństwo II Rzeczypospolitej", "Organizacje społeczne II Rzeczypospolitej" - likwidacja skrótu "II RP" w nazwach kategorii zgodnie z zasadami edycyjnymi Wikipedii;
  • 27.07.2014: ok. 70 edycji w ok. 35 artykułach i kategoriach, w tym zintegrowanie artykułów "Program inkorporacyjny", "Program federacyjny", "Koncepcja federacyjna", "Koncepcja inkorporacyjna";
  • 28.07.2014: ok. 130 edycji w ok. 50 artykułach, kategoriach i szablonach - głównie wikizacja, rekategoryzacja, drobne redakcyjne i techniczne, ponadto: 1) nowy artykuł: "Naczelnik okręgu", pod szablon używany w artykułach dotyczących Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich; 2) nowe kategorie: "Technika II Rzeczypospolitej", "Konstrukcje lotnicze II Rzeczypospolitej" (pod artykuł Gwiazda Polski po dyskusji z Gbylskim;
 • podsumowując: w trakcie I etapu prac przygotowawczych przejrzano merytorycznie i redakcyjnie ok. 260 artykułów, kategorii i szablonów; wyczyszczono kategorię "II Rzeczpospolita" dzięki czemu spełnia rolę kategorii nadrzędnej i stworzono uporządkowane drzewo kategorii z zakresu II Rzeczypospolitej:
 1. Osoby związane z II Rzecząpospolitą‎
 2. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej
 3. Katastrofy w Polsce 1918-1939
 4. Gospodarka II Rzeczypospolitej
 5. Technika II Rzeczypospolitej
 6. Kultura II Rzeczypospolitej
 7. Oświata II RP
 8. Religia w II Rzeczypospolitej
 9. Polityka II RP
 10. Wojsko Polskie II RP
 11. Odznaczenia II Rzeczypospolitej
 12. Kształtowanie granic i ustroju II Rzeczypospolitej
 13. Ustrój i prawo II Rzeczypospolitej
 14. Wolne Miasto Gdańsk
 • II etap prac przygotowawczych: wyszukanie artykułów odnoszących się do prawa II RP a zamieszczonych w innych kategoriach szczegółowych
  • 29.07.2014: stworzenie kategorii "Przedsiębiorstwa II Rzeczypospolitej" i przegląd artykułów z kategorii "Elektrit" (różne drobne edycje)
  • 30.07.2014: stworzenie w miejsce kategorii "Oświata II RP" kategorii "Oświata II Rzeczypospolitej", przegląd redakcyjny i merytoryczny 5 kategorii i 19 artykułów, dodatkowe drobne prace kategoryzacyjne
 • październik 2015: przejrzałem resztę stron w kategorii "Gospodarka II Rzeczypospolitej"
 • sierpień 2018: przejrzałem drzewo kategorii "II Rzeczpospolita" (ok. 20 drobnych edycji), utworzyłem artykuł Czesław Martyniak

Notatki[edytuj | edytuj kod]

<ref>...[w:] ''Synteza prawa polskiego 1918-1939'', red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. ...</ref>