WG 2015-12/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsze kroki[edytuj | edytuj kod]

  • 27 lutego 2015 komisja wikigrantów podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup pozycji książkowych wymienionych we wniosku o grant.
  • 12 marca 2015 na moje konto wpłynęła refundacja w kwocie 141,71 PLN (dziękuję!)

Kalendarium prac związanych z realizacją grantu[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie końcowe[edytuj | edytuj kod]

Celem grantu było wzbogacenie polskojęzycznej Wikipedii o wysokowartościowe artykuły poświęcone historii Grupy AK „Kampinos” oraz Zgrupowania Stołpeckiego AK. W mojej ocenie cel ten został osiągnięty. Dzięki pozycjom książkowym zakupionym ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska udało się bowiem:

  • utworzyć jedenaście nowych artykułów;
  • rozbudować i poprawić pięć istniejących artykułów, przy czym w przypadku trzech[1] można bez cienia przesady powiedzieć, że zostały napisane całkowicie od podstaw;
  • doprowadzić pięć nowo utworzonych lub rozbudowanych artykułów do wyróżnienia tytułem Artykułu na Medal.

W powyższym gronie znalazły się m.in. wszystkie cztery hasła, co do których utworzenia/rozbudowania, a następnie doprowadzenia do wyróżnienia, zobowiązałem się we wniosku o grant.

Spośród dziesięciu nowych, a zarazem niewyróżnionych haseł wszystkie prezentują poziom co najmniej „czywieszowy”[2], a część mogłaby się z powodzeniem ubiegać o tytuł Dobrego Artykułu. Last but not least można także wspomnieć, iż wzrost liczby haseł poświęconych historii Grupy „Kampinos” pozwolił na stworzenie trzech nowych kategorii.

Realizacja grantu trwała w przybliżeniu od początku marca do końca listopada 2015 r., a więc o dwa miesiące dłużej niż założyłem we wniosku o grant. Na swoje usprawiedliwienie mogę jednak napisać, że ów poślizg czasowy był jednym z czynników, które pozwoliły mi utworzyć lub rozbudować cztery razy większą liczbę artykułów niż pierwotnie założyłem.

Reasumując należy podkreślić, że wciąż istnieje potencjał do utworzenia nowych artykułów dotyczących poszczególnych epizodów z dziejów Grupy „Kampinos” i Zgrupowania Stołpeckiego. Oceniam jednak, że dzięki realizacji grantu udało się opisać wszystkie najważniejsze bitwy stoczone przez ww. zgrupowania. Co jednak najważniejsze, hasła poświęcone bezpośrednio tym dwóm zgrupowaniom prezentują aktualnie poziom medalowy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański, Grupa Kampinos, Zgrupowanie Stołpeckie AK.
  2. Cztery spośród niewyróżnionych haseł były zresztą eksponowane w rubryce Czy Wiesz. Piąte pojawi się w tej rubryce 4 grudnia (w ramach DNA im. Belissariusa).