WG 2016-1/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuły rozbudowane bądź utworzone od nowa:

 1. w:pl:Rewersja (r, k, cw)
 2. w:pl:Homoplazja (r, k, cw)
 3. w:pl:Staw skroniowo-żuchwowy (P, k, CW, DA)
 4. w:pl:Metoda największej parsymonii (N, k, cw)
 5. w:pl:Mitochondrialna Ewa (u, k)
 6. w:pl:Sympatryczne rozszczepienie cech (N, j, cw)
 7. w:pl:Odziedziczalność (r, j)
 8. w:pl:Efekt założyciela (r, k, cw)
 9. w:pl:Efektywna wielkość populacji (N, j)
 10. w:pl:Ewolucja biologiczna (u, DA)
 11. w:pl:Teoria neutralna ewolucji molekularnej (N, j)
 12. w:pl:Odchylenie sensoryczne (N, j, CW)
 13. w:pl:Egzaptacja (N, k)
 14. w:pl:Walenie (u)
 15. w:pl:Hipoteza nawigacji społecznej (N, k, CW)
 16. w:pl:Ruminantiamorpha (N, k)
 17. w:pl:Hipoteza immunologiczna zaburzeń depresyjnych (N, k)
 18. w:pl:Świniokształtne (u, CW)
 19. w:pl:Nierównowaga sprzężeń (N, k)
 20. w:pl:Nieredukowalna złożoność (u)
 21. w:pl:Odziedziczalność (r)
 22. w:pl:Cetruminantia (Z, k)
 23. w:pl:Ewolucja waleni (r, DA)
 24. w:pl:Cetancodontamorpha (N, k, CW)
 25. w:pl:Mitochondrialna Ewa (u)
 26. w:pl:Prawalenie (Z, k)

Legenda

 • CW - art prezentowany w CzyWieszu
 • cw - art zgłoszony do CzyWiesza
 • j - jedyne źródło artu
 • k - jedno z kilku źródeł artu
 • jk - pierwotnie jedyne źródło artu, rozbudowane przez innego użytkownika na podstawie innego źródła
 • N - nowy art
 • P - art napisano od nowa po uprzednim przeniesieniu istniejącej treści
 • z - art napisano prawie od nowa, zastępując w większości nieuźródłowioną lub nienależycie uźródłowioną treść
 • Z - art napisano od nowa, zastępując nieuźródłowioną lub nienależycie uźródłowioną treść
 • r - rozwinięcie uprzednio istniejącego artu
 • u - krótkie uzupełnienie uprzednio istniejącego artu
 • s - stub
 • pda -art zgłoszony jako Propozycja Dobrego Artykułu
 • DA - DobryArtykuł