WG 2016-5/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. pl:wikt:ab extra
 2. pl:wikt:ab initio
 3. pl:wikt:a latere
 4. pl:wikt:absens
 5. pl:wikt:accipio
 6. pl:wikt:acies
 7. pl:wikt:adiuvo
 8. pl:wikt:adolescens
 9. pl:wikt:adolesco
 10. pl:wikt:adultus
 11. pl:wikt:adverto
 12. pl:wikt:aegre
 13. pl:wikt:aequor
 14. pl:wikt:aeroplanum
 15. pl:wikt:agito
 16. pl:wikt:aliqui
 17. pl:wikt:a mari
 18. pl:wikt:an
 19. pl:wikt:antequam
 20. pl:wikt:apporto
 21. pl:wikt:a prima luce
 22. pl:wikt:abhorreo
 23. pl:wikt:adhuc
 24. pl:wikt:adhunc
 25. pl:wikt:affero
 26. pl:wikt:aliquando
 27. pl:wikt:aliquis
 28. pl:wikt:amitto
 29. pl:wikt:aperio
 30. pl:wikt:appareo
 31. pl:wikt:aptus
 32. pl:wikt:ardeo
 33. pl:wikt:aspicio
 34. pl:wikt:aufero
 35. pl:wikt:basilica
 36. pl:wikt:breviter
 37. pl:wikt:caedes
 38. pl:wikt:caedo
 39. pl:wikt:calor
 40. pl:wikt:camera
 41. pl:wikt:careo
 42. pl:wikt:castus
 43. pl:wikt:catena
 44. pl:wikt:caupona
 45. pl:wikt:celebro
 46. pl:wikt:celeriter
 47. pl:wikt:censeo
 48. pl:wikt:caveo
 49. pl:wikt:cavus
 50. pl:wikt:cito
 51. pl:wikt:citus
 52. pl:wikt:classis
 53. pl:wikt:codex
 54. pl:wikt:colligo
 55. pl:wikt:cogo
 56. pl:wikt:comes
 57. pl:wikt:comparo
 58. pl:wikt:compono
 59. pl:wikt:conservo
 60. pl:wikt:concedo
 61. pl:wikt:confero
 62. pl:wikt:conficio
 63. pl:wikt:confiteor
 64. pl:wikt:condicio
 65. pl:wikt:consequor
 66. pl:wikt:consisto
 67. pl:wikt:constituo
 68. pl:wikt:consto
 69. pl:wikt:consuetudo
 70. pl:wikt:consulo
 71. pl:wikt:consumo
 72. pl:wikt:contemno
 73. pl:wikt:converto
 74. pl:wikt:convivium
 75. pl:wikt:corrumpo
 76. pl:wikt:cresco
 77. pl:wikt:cupio
 78. pl:wikt:custos
 79. pl:wikt:damno
 80. pl:wikt:damnum
 81. pl:wikt:decerno
 82. pl:wikt:dedo
 83. pl:wikt:deduco
 84. pl:wikt:defendo
 85. pl:wikt:defero
 86. pl:wikt:deinde
 87. pl:wikt:denique
 88. pl:wikt:differo
 89. pl:wikt:discedo
 90. pl:wikt:disciplina
 91. pl:wikt:divitiae
 92. pl:wikt:doctus
 93. pl:wikt:documentum
 94. pl:wikt:doleo
 95. pl:wikt:dono
 96. pl:wikt:donec
 97. pl:wikt:dubium
 98. pl:wikt:ducenti
 99. pl:wikt:edico
 100. pl:wikt:egregius
 101. pl:wikt:eligo
 102. pl:wikt:eripio
 103. pl:wikt:erro
 104. pl:wikt:eventus
 105. pl:wikt:exsilium
 106. pl:wikt:exspecto
 107. pl:wikt:facinus
 108. pl:wikt:fax
 109. pl:wikt:fessus
 110. pl:wikt:festum
 111. pl:wikt:fluctus
 112. pl:wikt:focus
 113. pl:wikt:frango
 114. pl:wikt:fraus
 115. pl:wikt:fugo
 116. pl:wikt:futurus
 117. pl:wikt:gero
 118. pl:wikt:grammatica
 119. pl:wikt:haud
 120. pl:wikt:homo vagus
 121. pl:wikt:honestus
 122. pl:wikt:horologium
 123. pl:wikt:huc
 124. pl:wikt:iacio
 125. pl:wikt:iacto
 126. pl:wikt:illic
 127. pl:wikt:impleo
 128. pl:wikt:impedio
 129. pl:wikt:impono
 130. pl:wikt:ingens
 131. pl:wikt:ingredior
 132. pl:wikt:indo
 133. pl:wikt:instituo
 134. pl:wikt:integer
 135. pl:wikt:interficio
 136. pl:wikt:interim
 137. pl:wikt:intersum
 138. pl:wikt:intersum
 139. pl:wikt:intra
 140. pl:wikt:invenio
 141. pl:wikt:itaque
 142. pl:wikt:iterum
 143. pl:wikt:iudico
 144. pl:wikt:laedo
 145. pl:wikt:lateo
 146. pl:wikt:limbus
 147. pl:wikt:limes
 148. pl:wikt:litterae
 149. pl:wikt:litus
 150. pl:wikt:lodix
 151. pl:wikt:luceo
 152. pl:wikt:lucrum
 153. pl:wikt:ludo
 154. pl:wikt:lustrum
 155. pl:wikt:maestus
 156. pl:wikt:magicus
 157. pl:wikt:magnitudo
 158. pl:wikt:male
 159. pl:wikt:materia
 160. pl:wikt:maternus
 161. pl:wikt:matutinus
 162. pl:wikt:medico
 163. pl:wikt:meditor
 164. pl:wikt:membrana
 165. pl:wikt:memini
 166. pl:wikt:meritus
 167. pl:wikt:misceo
 168. pl:wikt:migro
 169. pl:wikt:minor
 170. pl:wikt:minuta
 171. pl:wikt:mirabilis
 172. pl:wikt:miser
 173. pl:wikt:missa
 174. pl:wikt:missio
 175. pl:wikt:modo
 176. pl:wikt:monstro
 177. pl:wikt:mora
 178. pl:wikt:multiplico
 179. pl:wikt:muto
 180. pl:wikt:nanus
 181. pl:wikt:nefas
 182. pl:wikt:niveus
 183. pl:wikt:notus
 184. pl:wikt:num
 185. pl:wikt:numero
 186. pl:wikt:nupta
 187. pl:wikt:observo
 188. pl:wikt:obscurus
 189. pl:wikt:occido
 190. pl:wikt:occurro
 191. pl:wikt:officium
 192. pl:wikt:olim
 193. pl:wikt:organum
 194. pl:wikt:orgasmus
 195. pl:wikt:orior
 196. pl:wikt:ostendo
 197. pl:wikt:pactum
 198. pl:wikt:par
 199. pl:wikt:partior
 200. pl:wikt:patefacio
 201. pl:wikt:patiens
 202. pl:wikt:pecus
 203. pl:wikt:pello
 204. pl:wikt:pendo
 205. pl:wikt:perdo
 206. pl:wikt:permitto
 207. pl:wikt:perpetuo
 208. pl:wikt:persevero
 209. pl:wikt:perturbo
 210. pl:wikt:peto
 211. pl:wikt:phasianus
 212. pl:wikt:pix
 213. pl:wikt:plerumque
 214. pl:wikt:pluit
 215. pl:wikt:pondus
 216. pl:wikt:possideo
 217. pl:wikt:postea
 218. pl:wikt:potus
 219. pl:wikt:praesidium
 220. pl:wikt:probo
 221. pl:wikt:propter
 222. pl:wikt:provincia
 223. pl:wikt:prudenter
 224. pl:wikt:pudor
 225. pl:wikt:remedium
 226. pl:wikt:repeto
 227. pl:wikt:res publica
 228. pl:wikt:respicio
 229. pl:wikt:respondeo
 230. pl:wikt:retineo
 231. pl:wikt:robustus
 232. pl:wikt:rufus
 233. pl:wikt:qua
 234. pl:wikt:quadringenti
 235. pl:wikt:qualis
 236. pl:wikt:quamquam
 237. pl:wikt:quare
 238. pl:wikt:quicumque
 239. pl:wikt:quidam
 240. pl:wikt:quidem
 241. pl:wikt:quin
 242. pl:wikt:quisque
 243. pl:wikt:rapio
 244. pl:wikt:recedo
 245. pl:wikt:recipio
 246. pl:wikt:reddo
 247. pl:wikt:regno
 248. pl:wikt:reliquere
 249. pl:wikt:reliqui
 250. pl:wikt:relinquo
 251. pl:wikt:rumpo
 252. pl:wikt:sacrificium
 253. pl:wikt:saluto
 254. pl:wikt:securus
 255. pl:wikt:sepulcrum
 256. pl:wikt:servo
 257. pl:wikt:sidus
 258. pl:wikt:sive
 259. pl:wikt:sordidus
 260. pl:wikt:species
 261. pl:wikt:spiro
 262. pl:wikt:statim
 263. pl:wikt:studium
 264. pl:wikt:subito
 265. pl:wikt:surdus
 266. pl:wikt:supero
 267. pl:wikt:supersum
 268. pl:wikt:superus
 269. pl:wikt:suscipio
 270. pl:wikt:sustineo
 271. pl:wikt:talis
 272. pl:wikt:tam
 273. pl:wikt:tamen
 274. pl:wikt:tamquam
 275. pl:wikt:tandem
 276. pl:wikt:tantum
 277. pl:wikt:tego
 278. pl:wikt:tempto
 279. pl:wikt:tendo
 280. pl:wikt:trado
 281. pl:wikt:tristitia
 282. pl:wikt:turpis
 283. pl:wikt:ultra
 284. pl:wikt:uterque
 285. pl:wikt:vacuus
 286. pl:wikt:vado
 287. pl:wikt:vagus
 288. pl:wikt:vates
 289. pl:wikt:veho
 290. pl:wikt:vere
 291. pl:wikt:vero
 292. pl:wikt:vestigium
 293. pl:wikt:vestis
 294. pl:wikt:vicinus
 295. pl:wikt:vidua
 296. pl:wikt:viduus
 297. pl:wikt:vitium
 298. pl:wikt:vito
 299. pl:wikt:votum
 300. pl:wikt:zoologia