WG 2016-50/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsze kroki

[edytuj | edytuj kod]
  • 17 października 2016 r. komisja wikigrantów podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup książki wskazanej we wniosku o grant.
  • 4 listopada 2016 r. na moje konto wpłynęła refundacja w kwocie 81,70 PLN (dziękuję!)

Kalendarium prac związanych z realizacją grantu

[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie końcowe

[edytuj | edytuj kod]

Głównym celem grantu było doprowadzenie haseł rozbicie oddziału „Osa”-„Kosa 30” i Stanisław Gustaw Jaster do wyróżnienia medalem. Cel ten został osiągnięty – oba ww. hasła zweryfikowano, rozbudowano i w konsekwencji doprowadzono do wyróżnienia wspomnianym odznaczeniem.

We wniosku wskazałem ponadto, że chciałbym wykorzystać zakupione dzięki grantowi książki do rozbudowania lub stworzenia haseł poświęconych innym wydarzeniom i osobom związanym ze sprawą Stanisława Jastera i jego oddziału. W mojej ocenie cel ten również udało się osiągnąć. Hasło na temat oddziału „Osa”-„Kosa 30” zostało bowiem rozbudowane i doprowadzone do wyróżnienia medalem. Utworzono także biogramy ojca i narzeczonej Stanisława Jastera oraz artykuł nt. jednej z najsłynniejszych akcji oddziału „Osa”-„Kosa 30”, tj. zamachu na Friedricha Wilhelma Krügera.

Reasumując, w czasie realizacji grantu utworzono trzy nowe artykuły, a trzy inne rozbudowano i zweryfikowano. Trzy hasła zostały wyróżnione tytułem Artykułu na Medal. Dwa inne ukazały się lub ukażą się w najbliższym czasie w rubryce „CzyWiesz”.

Dotrzymany został wskazany we wniosku termin realizacji.