WG 2017-16/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsze kroki

  • 23 marca 2017 r. komisja wikigrantów podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup książek wskazanych we wniosku o grant.
  • 5 kwietnia 2017 r. na moje konto wpłynęła refundacja w kwocie 237,73 PLN (dziękuję!)

Kalendarium realizacji grantu

Nowe i poprawione hasła

Wyróżnienia

Sprawozdanie końcowe

Niniejszym przedstawiam zbiorcze sprawozdanie z realizacji grantów nr WG 2017-16 i WG 2017-21.

Dzięki pozycjom książkowym zakupionym ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska:

  • utworzyłem 30 nowych artykułów,
  • zasadniczo rozbudowałem 20 artykułów,
  • 4 artykuły doprowadziłem do wyróżnienia medalem, a 3 artykuły uzyskały status „dobrego artykułu”.
  • uporządkowałem kwestie związane z nazewnictwem i kategoryzacją obozów zagłady.

Last but not least warto dodać, że prace nad ww. artykułami skłoniły też do działania innych wikipedystów, np. w zakresie tworzenia map oraz wykonywania/wrzucania zdjęć związanych z tematem.

Głównym celem grantów była rozbudowa haseł poświęconych trzem obozom akcji „Reinhardt”: Bełżcowi, Sobiborowi i Treblince. Oceniam, że cel ten został osiągnięty. Utworzono lub rozbudowano łącznie 50 artykułów powiązanych z tym zagadnieniem, odnoszących się zarówno do historii samych obozów, jak też stanowiących biogramy ofiar i sprawców lub opisujących powojenne upamiętnienia. W szczególności należy podkreślić, iż rozbudowano wszystkie trzy hasła na temat samych obozów, dwa z nich doprowadzając do wyróżnienia medalem. Ponadto utworzono i doprowadzono do wyróżnienia hasła na temat dwóch powstań więźniów, które wybuchły w obozach.

Zaznaczę w tym miejscu, że hasło dotyczące obozu w Bełżcu zostało znacząco rozbudowane, lecz doszło do paradoksalnej sytuacji, w której nie spełnia ono jeszcze wymogów medalu (nie pozwalają na to źródła, którymi dysponuję), a jednocześnie jest w mojej ocenie stanowczo zbyt dobre na poddawanie pod głosowanie na Dobry Artykuł i angażowanie wikipedystów w jego sprawdzanie. Z tego powodu postanowiłem poczekać z jego wyróżnieniem do czasu zdobycia dodatkowych źródeł.

Niestety realizacja grantu trwała o cztery miesiące dłużej, niż pierwotnie założyłem. Mam nadzieję, że efekt końcowy usprawiedliwia to opóźnienie.