WG 2017-47/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uzupełnione artykuły

Bardo (województwo dolnośląskie)
Brona (góra)
Brzeźnica (województwo dolnośląskie)
Buczek (Góry Bardzkie)
Budzówka
Rezerwat przyrody Cisowa Góra
Czerwionek
Czeski Las (Góry Bardzkie)
Dębowa Góra (Góry Bardzkie)
Dębowina
Dzbanów
Dwór w Dzbanowie
Gajnik (Góry Bardzkie)
Garb Golińca
Goliniec
Grodzisko (Góry Bardzkie)
Janowiec (województwo dolnośląskie)
Jaśnica (dopływ Nysy Kłodzkiej)
Jedlak
Kamień Brygidy
Kłapacz
Kłodzka Góra
Kurzyniec
Kopiec (góra)
Kortunał (Góry Bardzkie)
Kostra
Laski (województwo dolnośląskie)
Laskówka (województwo dolnośląskie)
Lichajówka
Łaszczowa
Ławica (województwo dolnośląskie)
Pałac w Ławicy
Łączna (powiat kłodzki)
Dwór w Łącznej
Łącznica (potok)
Łysa Góra (Góry Bardzkie)
Mały Buczek (góra)
Mariańska Górka
Mikołajów (województwo dolnośląskie)
Morzyszów
Mysia Góra
Nowa Wieś Kłodzka
Obryw Bardzki
Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich
Obszerna
Opolnica
Ostra Góra (Góry Bardzkie)
Ostróg (góra)
Ożarski Potok
Ożary
Podtynie
Podzamecka Kopa
Podzamek
Przełęcz Bardzka
Przełęcz Cisowa (Sudety)
Przełęcz Kłodzka
Przełęcz Łaszczowa
Przełęcz Mikołajowska
Przełęcz Podzamecka
Przełęcz Srebrna
Przełęcz Wilcza
Przełęcz Wilcze Rozdroże
Przełom Bardzki
Różańcowa
Kaplice różańcowe w Bardzie
Siemków (województwo dolnośląskie)
Słup (góra)
Kościół poewangelicki w Srebrnej Górze
Srebrnik
Stróża (góra)
Szeroka Góra
Tunelowa Góra
Zameczek w Opolnicy
Węglówka (dopływ Nysy Kłodzkiej)
Wilcza (województwo dolnośląskie)
Wilcza Góra (Góry Bardzkie)
Wilczak (Góry Bardzkie)
Wojbórz
Dwór w Wojborzu
Wojciechowice (województwo dolnośląskie)
Zajęcznik (Góry Bardzkie)
Żdanów (województwo dolnośląskie)
Droga Graniczna
Dwór w Laskówce
Dwór w Bierkowicach
Zamek w Bardzie
Szyndzielnia (Góry Bardzkie)
Góry Bardzkie
Grzbiet Zachodni
Grzbiet Wschodni

Podsumowanie

Efektem dotychczasowym grantu jest 90 artykułów rozbudowanych i uźródłowionych w ramach realizacji grantu.