WG 2018-12/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsze kroki[edytuj]

  • 6 maja 2018 r. komisja wikigrantów podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup książek wskazanych we wniosku o grant.
  • 14 czerwca 2018 r. na moje konto wpłynęła refundacja w kwocie 580 PLN (dziękuję!)

Kalendarium realizacji grantu[edytuj]

Nowe i poprawione hasła[edytuj]

Wyróżnienia[edytuj]

Sprawozdanie końcowe[edytuj]

Dzięki pozycjom książkowym zakupionym ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska:

  • utworzyłem 26 nowych artykułów,
  • rozbudowałem i poprawiłem 26 artykułów,
  • Jeden artykuł doprowadziłem do wyróżnienia medalem, a kolejnych osiem do uzyskania statusu „dobrego artykułu”.

Zrealizowano główne cele wskazane we wniosku u przyznanie wikigrantu, tj. doprowadzono do wyróżnienia medalem hasło o obozie zagłady w Bełżcu oraz doprowadzono do wyróżnienia tytułem DA hasła o procesach załóg obozów w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, a także biogram Odilo Globocnika. Ponadto utworzono dwadzieścia biogramów członków personelu obozów akcji „Reinhardt” i rozbudowano/poprawiono kolejnych dwadzieścia jeden. Trzy spośród ww. biogramów zostało wyróżnionych tytułem DA.

Termin realizacji grantu wskazany we wniosku został przekroczony o jeden miesiąc.