WG 2018-3/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wzory przypisów:

  • J. D. Smele, The "Russian" Civil Wars 1916-1926. Ten Years That Shook the World, Hurst&Company, London 2015, ​ISBN 9781849047210​.
  • P. Kenez, Red Attack, White Resistance: Civil War in South Russia 1918, Washington DC: New Academia Publishing, 2004. ​ISBN 0-9744934-4-9​.
  • P. Kenez, Red Advance, White Defeat. Civil War in South Russia 1919-1920, New Academia Publishing, Washington DC 2004, ​ISBN 0974493457​.
  • J. D. Smele, Civil war in Siberia. The anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak 1918-1920, Cambridge University Press, Cambridge 1996, ​ISBN 9780521029074​.
  • A. Rabinovitch, The Bolsheviks in Power. The First Year of Soviet Rule in Petrograd, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2007, ​ISBN 9780253349439​.
  • A. Rabinovitch, The Bolsheviks Come to Power. The Revolution of 1917 in Petrograd, Haymarket Books, Chicago 2017, ​ISBN 9781608467938​.

WG 2018-3 (głównie wojna domowa na południu Rosji)

Nowe hasła

Szturm Jekaterynodaru (kwiecień 1918), Iwan Sorokin, Dońska Republika Radziecka[1], Rudolf Siwers, Fiodor Podtiołkow[1], Michaił Kriwoszłykow, Powstanie w Azji Środkowej (1916)[1], Operacja donbasko-dońska (1918), Terecka Republika Radziecka, Bitwa o Carycyn, Wasilij Szorin, Północnokaukaska Republika Radziecka[1], Armia Tamańska, Aleksiej Awtonomow, Bitwa o Donbas (1919), Operacja donbaska (1919–1920), Innokientij Kożewnikow, Operacja odesko-mikołajowska, Nikołaj Timanowski, Siergiej Markow (1878–1918), Ofensywa Sił Zbrojnych Południa Rosji na Moskwę, Operacja woronesko-kastornieńska (1919), Operacja rostowsko-nowoczerkaska, Nikołaj Szylling, Operacja odeska (1920); dalsze prace po oficjalnym zamknięciu grantu: Jakow Słaszczow, Operacja dońsko-manycka, Operacja kubańsko-noworosyjska, Rajd Mamontowa, Aleksiej Griszyn-Ałmazow, Bitwa pod Kachowką, Operacja północnotaurydzka, Krymska Socjalistyczna Republika Radziecka, Operacja nadmorska

Znaczące uzupełnienia

Jepifan Kowtiuch, Estońska Komuna Ludu Pracującego, Karł Kałnin, Dmitrij Żłoba, Operacja kazańska, Pierwszy marsz kubański, Jukums Vācietis, Aleksandr Jegorow, Stawropolska Republika Radziecka, Wołgograd, Interwencja radziecka na Ukrainie (1919), Michaił Aleksiejew, Władimir Maj-Majewski, Władimir Gittis, Sierpniowa ofensywa Frontu Południowego, Konstantin Mamontow, Powstanie Hryhorjewa, Rostów nad Donem, Nowoczerkask, Boris Dumienko, Operacja odeska (1919), Bitwa nad Almą (1918), Odessa, Historia Odessy, Marsz Bredowski; dalsze prace po oficjalnym zamknięciu grantu: Operacja charkowska (listopad–grudzień 1919), Bitwa o Astrachań, Radziecka Socjalistyczna Republika Taurydy, Operacja tichoriecka, Operacja perekopsko-czongarska, Republika Dalekiego Wschodu[2], Ofensywa Armii Północno-Zachodniej na Piotrogród

Mniejsze poprawki

Wojna ukraińsko-radziecka (1917–1921), Jaan Anvelt, Radko Dmitriew, Paul von Rennenkampf, Piotr Krasnow, Sergo Ordżonikidze, Władimir Kappel, Marsz Stepowy, Powstanie jarosławskie, Boris Sawinkow, Kozacy tereccy, Władykaukaz, Armia Południowo-Kubańska, Armia Czynna Ukraińskiej Republiki Ludowej, Pawieł Kniagnicki, Tichon Chwiesin, Ludmiła Mokijewska-Zubok, Czernihów, Nikołaj Rudniew, Iwan Erdeli, Szariacka Armia Kabardii, Kabardyjska Dywizja Konna, Matwij Hryhorjew, Iona Jakir, Operacja chopiorsko-dońska, Aleksandr Stiepiń; dalsze prace po oficjalnym zamknięciu grantu: Siergiej Mieżeninow[2], Ijeronim Uborewicz, Krymska Republika Ludowa, Powstanie w Kijowie, Operacja symbirska, Wasyl Bożenko, Aleksandr Parchomienko, Wasilij Blücher

WG 2018-39 (Piotrogród 1917-1921, front wschodni wojny domowej w Rosji)

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Hasło istniejące, ale dzięki grantowi napisane faktycznie od nowa.
  2. 2,0 2,1 Następnie uzupełnione jeszcze przy pomocy pozycji z WG 2018-39.