Wideolekcje o plastyce

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wideolekcje o plastyce z zakresu podstawy programowej[edytuj]

Katalyst Eduaction i Wikimedia Polska

Cel: Wyprodukowanie kilkudziesięciu krótkich filmów edukacyjnych, w postaci wideolekcji zgodnych w 100% z polską podstawą programową przedmiotu Plastyka dla klas 4-7, do darmowego udostępnienia uczniom i nauczycielom. Naszym celem komunikacyjnym będzie to, aby korzystanie z filmów było wśród uczniów uczących się danego przedmiotu powszechne.

Przeładowanie programu szkolnego z kluczowych przedmiotów sprawia, że przedmioty artystyczne traktowane są w edukacji jako dodatkowe, bywają traktowane powierzchownie lub bardzo standardowo. Często problemem nie jest brak czasu, ale brak kompetencji nauczyciela czy opiekuna, z kolei u uczniów to brak stałego oswajania się z tematem sztuki zamyka na świadome i pogłębione znajdowanie szerszych powiązań tematu plastyki z historią, geografią, a nawet językiem. Nieprzypadkowo także na świecie model STEM promujący interdyscyplinarne łączenie w edukacji przedmiotów ścisłych, w ostatnich latach poszerzył się o A = Art, tworząc STEAM jako coś znaczącego dla pełnej edukacji w cyklu life-long learning. Dlatego razem z Katalyst Education, która to organizacja produkuje 100 filmów edukacyjnych rocznie, postanowiliśmy zadbać o ten obszar.

Podstawa programowa nakłada na szkoły obowiązek realizacji przedmiotów w różnej liczbie godzin w kilku blokach tematycznych w różnych klasach. Plastyka to 4 h w miesiącu. Szacujemy, że ok. 70 filmików pokryje zakres tego przedmiotu dla klas 4-7.

Projekt będzie także ważną częścią zaplanowanego działania zespołu Edukacji WMPL w zakresie rozwoju WikiEdukacji muzealnej poprzez szerokie upowszechnianie zasobów załadowanych do Wikimedia Commons w ramach współpracy Wikimedia Polska z instytucjami kultury i nauki. Scenariusze wideolekcji realizowane przez zespół Pi-stacji, prezentujące wybór materiałów z obecnie liczącej już prawie 100 tys. Plików kolekcji polskiego GLAM-wiki, będą bowiem mogły być wykorzystywane w szkołach, w edukacji indywidualnej, ale też jako materiały dla edukatorów muzealnych.

Wideolekcjom i webinarom będzie towarzyszyć komplet ćwiczeń. Materiały zostaną udostępnione na wolnej licencji w Wikimedia Commons oraz na stronach WMPL i Katalyst Education z wydzielonymi kanałami dla naszych odbiorców.


O partnerze:

Katalyst Education (KED) jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce. Robimy to mierzalnie od ponad 5 lat. Wszystkie nasze produkty tworzymy na wolnych licencjach [Creative Commons 4.0], co oznacza, że każdy może z nich korzystać bezpłatnie. Teraz i na zawsze. W ramach KED prowadzimy Pi-stację i Mapę Karier.

Pi-stacja - to stale powiększająca się kolekcja krótkich [ok. 8 min.] filmów [wideolekcji] realizujących podstawę programową z przedmiotów w programie nauczania szkoły podstawowej i szkoły średniej. W tej chwili nasza kolekcja ma ponad 800 filmów, które realizują podstawę programową z matematyki, fizyki i chemii. Teraz produkujemy biologię. W planach mamy realizację całej podstawy programowej. Nasze produkcje zanotowały już ponad 26 mln wyświetleń i przyniosły oszczędności rodzinom w Polsce na poziomie 60 mln zł, a to dopiero początek. Planujemy, aby oszczędności te sięgnęły miliarda złotych do 2030 roku.

Stworzyliśmy Pi-stację bo wierzymy, że główną przewagą, jakie rodziny zamożne mają w stosunku do rodzin mniej zamożnych jest możliwość opłacenia swoim dzieciom korepetycji. Pi-stacja wyrównuje te nierówności. Z naszych filmów korzystają uczniowie [3 na 4 uczniów korzystało z nas w czasie lockdownu], aby nadrobić materiał i/lub lepiej zrozumieć treści w dogodnym dla siebie środowisku, nauczyciele na lekcjach i też na lekcjach odwróconych, a także rodzice, którzy pomagają swoim pociechom odrabiać prace domowe, a sami potrzebują przypomnieć sobie treści/odświeżyć temat, bo po prostu nie wszystko pamiętają.

Szczegółowy materiał informacyjny o Pi-stacji (SROI, plany, osiągi, opinie użytkowników) + jednostronicowy materiał zajawiający tę inicjatę znajdziecie tutaj: https://www.pistacja.tv/information/#materials/PL