WikiLiga Kół Naukowych UAM

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Założeniem projektu jest sieciowanie kół naukowych wokół Wikipedii w ramach koleżeńskiej współpracy, rywalizacji i interakcji.

Tworzenie i poprawa haseł, uźródłowienie haseł w ramach ścieżki programu WIKI UAM Akademicki Poznań w kategoriach związanych z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i badaniami naukowymi UAM.

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach:

  • w ramach Tygodnia Bibliotek (maj) i ścieżki programu Wiki UAM Akademicki Poznań w kwietniu i maju
  • jako całoroczna zabawa edycyjna w roku akademickim w ramach ścieżki programu WIKI UAM Akademicki Poznań

Faza pierwsza będzie tematycznie powiązana z UAM i Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu

Faza druga będzie tematycznie powiązana z UAM.

Liga kół będzie zbudowana jako seria zadań o rosnącym stopniu trudności.

W ramach Ligi odbędzie się szkolenie z zasobów otwartych i źródeł, a także z tworzenia haseł w Wikipedii.

Charakter konkursu. Nagrody. Jury.

Koordynator wewnętrzny - kontakt z Kołami i Samorządem: Michał Krzyżaniak (UAM)

Koordynatorka główna: dr Małgorzata Lachowicz

Współpraca: Biblioteka UAM