Wiki Lubi e-podręczniki

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konkurs Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Celem konkursu jest wyszukanie/modyfikacja/stworzenie od nowa ilustracji do e-podręczników tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.

Ideą programu e-podręczników jest stworzenie i udostępnienie na licencji CC-BY elektronicznych podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego do szkół podstawowych i średnich. E-podręczniki są tworzone przez zespoły fachowców, którzy wygrali konkursy na środki na ich tworzenie. Podręczniki potrzebują materiałów ilustracyjnych (zdjęć, grafik, animacji, dźwięków, filmów) na wolnych licencjach dostosowanych do ich treści.

Wiele tego rodzaju materiałów na wolnych licencjach jest w Wikimedia Commons, Flickr, Akademii Khana i wielu innych miejscach w internecie - jednak ich odnalezienie, selekcja i dostosowanie do potrzeb e-podręczników jest zajęciem pracochłonnym. Ponadto w wielu przypadkach może okazać się, że trzeba będzie je stworzyć od nowa. Konkurs ma trwać od kwietnia do sierpnia 2014.

Organizatorami konkursu są:

 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
 • "Partner of Promotion" Sp. z o. o. działająca na zlecenie Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zasady konkursu[edytuj | edytuj kod]

Konkurs będzie podzielony na 4 edycje, których terminy rozpoczęcia i zakończenia będą następujące:

 1. 7 kwietnia - 6 maja 2014
 2. 7 maja - 6 czerwca 2014
 3. 7 czerwca - 6 lipca 2014
 4. 7 lipca - 31 sierpnia 2014

W ramach każdej edycji będą publikowane tabele zawierające:

 1. Unikalny numer zgłoszeniowy materiału do przygotowania
 2. Opis słowny pożądanej zawartości merytorycznej materiału
 3. Opis słowny warunków technicznych dla materiału.

Nowe pliki będą ładowane za pomocą uproszczonego kreatora ładowania do Wikimedia Commons, w podobny sposób jak to odbywało się w ramach Wiki Lubi Zabytki. Już istniejące będzie się zgłaszało za pomocą oddzielnego formularza. Oba mechanizmy i tabele będą zintegrowane w ramach dedykowanej strony internetowej konkursu.

Nagrody będą przydzielane przez komisję, w skład, której będą wchodzić:

 1. przedstawiciele autorów podręczników przygotowywanych w ramach projektu "e-podręczniki do kształcenia Ogólnego”"
 2. przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji
 3. przedstawiciel Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych materiałów po zakończeniu każdej edycji wybierze te, które mają rzeczywisty potencjał użycia w e-podręcznikach a następnie obliczy dorobek punktowy uczestników Konkursu wg następujących zasad:

 1. 10 punktów za każdy zaakceptowany materiał w całości wykonany osobiście przez uczestnika
 2. 5 punktów za każdy zaakceptowany materiał wyszukany, który wymagał dostosowania do warunków Konkursu przez jego uczestnika
 3. 5 punktów za każdy zaakceptowany materiał wyszukany, który nie był w momencie rozpoczęcia edycji konkursu udostępniony na wolnych licencjach i dla którego uczestnik konkursu zdołał od właściciela majątkowych praw autorskich uzyskać stosowną licencję.
 4. 2 punkty za każdy zaakceptowany materiał wyszukany, który nie wymagał ze strony uczestnika działań opisnaych p. 2 i 3.

Komisja Konkursowa wybierze trzech uczestników, którzy zdobyli kolejno największą liczbę punktów w każdej edycji, obliczonych w wyżej opisany sposób, które otrzymają następujące nagrody pieniężne:

 1. Nagroda – 2500 PLN;
 2. Nagroda – 1400 PLN;
 3. Nagroda – 500 PLN.

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Nagrody są ufundowane i będą wypłacane przez "Partner of Promotion" Sp. z o. o. "Partner of Promotion" poniesie też koszty promocji konkursu poza kanałami używanymi tradycyjnie przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska planuje wnieść do projektu płacę koordynatora technicznego konkursu oraz zapewnić warunki techniczne dla strony internetowej konkursu.

 • Płaca 500 PLN miesięcznie netto na umowę o dzieło (550 brutto) - od kwietnia do września - 6 m-cy: 3300 PLN
 • Zwrot kosztów podróży dla koordynatora: max. 500 PLN
 • Koszty biurowe: 100 PLN
 • Rejestracja domeny: 100 PLN (max)

Razem: 4000 PLN

Instrukcja ładowania materiałów[edytuj | edytuj kod]

[do zrobiena, na wzór Wiki Lubi Zabytki]

Instrukcja pozyskiwania zgód na materiały cudze[edytuj | edytuj kod]

O ile materiał, którego szukamy nie jest przez właścicieli majątkowych praw autorskich udostępniony na licencji CC-BY lub CC-BY-SA, można próbować uzyskać od niego odpowiednią zgodę. W tym celu należy:

 • Dowiedzieć się, kto jest aktualnym właścicielem majątkowych praw autorskich do tego materiału.
 • Uzyskać od tego właściciela stosowne, pisemne oświadczenie woli zgodne ze wzorem podanym na stronie: [1]. Do zgody należy dołączyć informacje o tym, kto jest autorem materiału i jeśli właścicielem praw majątkowych nie jest autor, w jaki sposób doszło do przeniesienia praw (umowa, stosunek pracy itp.)
 • Nakłonić wydającego oświadczenie aby wysłał je na adres: permissions-pl@wikimedia.org lub wysłać skan ręcznie podpisanego oświadczenia na w/w adres E-mail.

Korzyści z projektu[edytuj | edytuj kod]

 • Dla e-podręczników: zaoszczędzenie mnóstwa pracy i wysiłku fachowców opracowujących podręczniki
 • Dla projektów Wikimedia: wzbogacenie projektów Wikimedia o wiele nowych materiałów o potencjalnie wysokich walorach edukacyjnych, które da się też użyć do ilustracji Wikipedii
 • Dla wszystkich: W pełni zgodna z misją Wikimedia: poszerzenie bazy materiałów edukacyjnych do użycia przez każdego na wolnych licencjach.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]