Biuletyn Informacji Publicznej

Zlot GLAM-Wiki 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Celem dwudniowego (7-8 marca) spotkania jest szkolenie osób odpowiedzialnych za projekty GLAM w zakresie kwestii technicznych, narzędzi do ewaluacji projektów, nowych narzędzi do masowego ładowania plików, strategii i planowania współpracy, standardów działania, projektów międzynarodowych i innych zagadnień.

Link do wstępnego programu spotkania

Szczegóły

[edytuj | edytuj kod]
 • Zlot koordynatorów GLAM-Wiki z 15 krajów w Paryżu, termin: 7-8 marca
 • Dwudniowy program szkoleń dotyczących technicznych, strategicznych, logistycznych kwestii związanych z projektami GLAM-Wiki.

Termin:

06/03 - wyjazd
07-08/03 - spotkanie koordynatorów GLAM
09/03 - powrót

 • Organizator: Wikimedia France i Europeana
 • Uczestnik: Marta Malina Moraczewska
 • Cel: Zdobycie nowych umiejętności przede wszystkim technicznych (mass upload/GLAM toolset, ewaluacja projektów), nawiązanie kontaktów ze środowiskiem zajmującym się tematem; zdobycie wiedzy na temat obowiązujących/proponowanych standardów działania.

Budżet

[edytuj | edytuj kod]

Wg cen na chwilę obecną:

Nocleg razem: 904.88 zł (06.03 – 322.29; 07.03 – 322.29; 08.03 - 260.31)
Przelot razem: 415 zł

Razem: 1320 zł.

Zgłaszająca/rozliczająca/uczestniczka

[edytuj | edytuj kod]

Marta Moraczewska

Sprawozdanie – skrót

[edytuj | edytuj kod]

[do uzupełnienia: popularne problemy, ciekawe rozwiązania]

W dniach 7-8 marca 2015 miało miejsce pierwsze spotkanie europejskich koordynatorów GLAM-WIKI (kolejne spotkania) (lub innych osób odpowiedzialnych za współpracę z muzeami, archiwami, bibliotekami i galeriami) zorganizowane przez Wikimédia France we współpracy z przedstawicielem Europeany. W spotkaniu wzięło udział 15 koordynatorów + 2 osoby przez Skype (lista uczestników)

Pierwsza sesja

[edytuj | edytuj kod]

W pierwszej sesji wszyscy uczestnicy skrótowo przedstawiali sukcesy, porażki i wyzwania stojące przed swoimi organizacjami w kontekście projektów GLAM-WIKI. Do najciekawszych inicjatyw można zaliczyć:

 • WMNL - Projekt konkursu ilustrowania haseł wokół plików wideo z kolekcji instytutu Sound and Vision
 • WMUK - Rezydencje w wielu instytucjach; program "train the trainer"
 • WMDE - Projekt 'GLAM on Tour' - wizyty Wikipedystów w regionalnych muzeach
 • WMSE - Współpraca z muzeami narodowymi (szkolenia dla pracowników i masowe ładowanie plików)
 • Amical - Szkolenia muzeów, aby kontynuowały projekty autonomicznie, z własną publicznością i własnymi siłami; planowanie według skali/możliwości; duża liczba zrealizowanych projektów. Włączenie działań GLAM do programów edukacyjnych instytucji.

Druga sesja

[edytuj | edytuj kod]
2015 European GLAM-Wiki coordinators meeting

Druga sesja polegała na wspólnym utworzeniu list narzędzi przydatnych w pracy koordynatora, listy działań pozwalających na komunikację ze społecznością wikipedystów i instytucji oraz listy narzędzi, jakie w tej chwili są niedostępne, a potrzebne.

Wnioski z drugiej sesji. Najbardziej przydatne narzędzia do pomiaru reuse / aktywności w Wikipedii:

Narzędzia z potencjałem dla polskich projektów GLAM:

 • Powyższe narzędzia do statystyk
 • QRpedia

Najbardziej przydatne kanały komunikacji (przed):

 • Listy mailingowe, newslettery
 • Tablica ogłoszeń
 • Wikiprojekty
 • grupy społecznościowe (fb, twitter)
 • kanały komunikacji instytucji GLAM
 • broszury, pliki pdf, ulotki
 • zawiadomienia dla wikipedystów z określonego regionu - watchlist notices
 • kontakty z mediami
 • youtube

Najbardziej przydatne kanały komunikacji (po):

 • Listy mailingowe
 • Blogi instytucji i własne
 • Informowanie związków muzealników i innych instytucji zbiorowych o realizowanych / planowanych projektach
 • Newslettery i publikacje partnerów GLAM

Z potencjałem:

 • Publiczny kalendarz wydarzeń i działań krajowych (do zrobienia)
 • Wspólny kalendarz wydarzeń międzynarodowych

Oprócz powyższych utworzona została wyczerpująca lista kryteriów oceny efektów podejmowanych projektów współpracy z instytucjami (kryteria ilościowe, jakościowe, wg ilości zasobów, reuse, zaangażowania uczestników, pozyskania nowych edytujących itd.)

Trzecia sesja

[edytuj | edytuj kod]

Trzecia sesja dotyczyła narzędzia GLAM-Wiki Toolset; narzędzie nie zostało zademonstrowane w praktyce, lecz omówiono kroki przygotowawcze do użycia go w instytucjach do masowego ładowania plików (przygotowanie metadanych obiektów tak, aby możliwe było ich przetworzenie przez GWT). Dyskusja obejmowała uprawnienia do korzystania z GWT, problemy techniczne przy korzystaniu z narzędzia, problemy praktyczne przy próbach korzystania z GWT w instytucjach GLAM, możliwości utworzenia nowej wersji tego narzędzia (lub innego o podobnych funkcjach).

Czwarta sesja

[edytuj | edytuj kod]

Sesja propozycji projektów, jakie można by replikować w różnych krajach. Najciekawsze propozycje:

 • European Royal Residences - projekt współpracy z rezydencjami królewskimi, zgłoszony przez Wikimedia France (współpraca z Wersalem; w Polsce np. Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie) - tego typu obiekty, najczęściej z własnymi kolekcjami sztuki w domenie publicznej i archiwami, znajdują się w całej Europie. Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników i został zapisany jako potencjalne wspólne przedsięwzięcie.
 • Współpraca kilku chapterów z Europeaną oraz muzeami designu, włókiennictwa, mody i podobnymi w ramach rozwijania projektu Europeana Fashion - projekt się spodobał, ale zdecydowano przemyśleć jeszcze założenia przed podejmowaniem działań.

Omówiony poza głównymi propozycjami projekt etno-wiki zyskał uznanie uczestników spotkania i został uznany za możliwy do zrealizowania w wersjach lokalnych. Jedna z uczestniczek spotkania wyraziła chęć odwiedzenia nas w celu obserwacji projektu w działaniu - czy się pojawi, do ustalenia.

 • Projekt 'Wiki Loves Art' (główny organizator: WMNL) w 2016 roku

Z potencjałem również:

 • Wiki Loves Public Art

Pełen raport ze spotkania po angielsku: 2015 European GLAMwiki Coordinators meeting