Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/10-2009 (12)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 12. 1 grudnia 2009)Wstępniak

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Biuletynu. W Stowarzyszeniu koniec miesiąca stał pod znakiem awarii serwera, który zmotywował nas do wydzierżawienia nowego serwera o znacznie lepszych parametrach niż łącznie oba działające do tej pory. Warta jest odnotowania inicjatywa kol. Masura, który zaproponował organizację projektu, jakiego jeszcze w Stowarzyszeniu nie było - mianowicie sesji fotograficznej "LabPstryk 2010" - w ramach której planowane jest wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o wysokiej jakości zdjęcia typowego i unikalnego sprzętu laboratoryjnego.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Domena wikipedia.pl
W związku z tym, że zakończył się już proces wytoczony Stowarzyszeniu przez Pana Arnolda Buzdygana, Stowarzyszenie może wreszcie swobodnie rozporządzać domeną wikipedia.pl. Domena ta kieruje bezpośrednio do Wikipedii, co rodzi mylne wrażenie, że dysponent tej domeny, czyli Stowarzyszenie Wikimedia Polska, jest właścicielem i zarządzających tym projektem, gdy tymczasem jest tylko organizacją wspomagającą działanie jego społeczności. W związku z tym jest planowane przekierowanie tej domeny na stronę z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii, być może na zmianę z innym polskojęzycznym projektem Wikimedia. Projekt strony z wyszukiwarką przygotowuje Hołek, wzorując się na francuskiej wersji: http://www.wikipedia.fr/ Dodatkową zaletą tego rozwiązania będzie możliwość promowania określonych inicjatyw Stowarzyszenia i społeczności projektów Wikimedia. Z wielu względów jest to obecnie niemożliwe do przeprowadzenia bezpośrednio w tych projektach.
Serwery Stowarzyszenia
Od połowy listopada zaczął mocno szwankować główny serwer Stowarzyszenia, który znajduje się we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, drugi z serwerów - podarowany przez firmę Qmak jest za słaby, aby pełnić rolę serwera głównego. Z tego względu zarząd podjął decyzję o wydzierżawieniu nowego serwera. Ze zbadanych ofert najbardziej korzystną okazała się oferta firmy OVH. Serwer ma mieć 8 GB RAM i 2 dyski twarde po 1 TB każdy. Planowany serwer ma być uruchomiony na początku grudnia i zastąpić całkowicie serwer wrocławski, a zatem służyć do obsługi list dyskusyjnych, stawiania rozmaitych narzędzi i botów wspomagających edycję projektów Wikimedia, a także jako host dla kilku wewnętrznych wiki i stron WWW Koalicji Otwartej Edukacji oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Aby zapobiec chaosowi planowane jest stworzenie dokładnego regulaminu użycia serwera i zakładania na nim kont użytkowników. Głównym administratorem serwera wybrany został kol. Saper.
Nowa siedziba
Przygotowania do otwarcia nowej siedziby Stowarzyszenia są w toku. Zakupiono meble i rozpoczęto rekrutację pracownika biurowego - planowany termin otwarcia biura to początek 2010 r.
Naczynia laboratoryjne. Autor: Ruhrfisch, licencja: GFDL, CC-BY-SA 3.0
Projekt LabPstryk 2010
Kol. Masur zaproponował przeprowadzenie projektu mającego na celu stworzenie wysokiej jakości zestawu zdjęć sprzętu laboratoryjnego i innego wyposażenia stosowanego we współczesnym instytucie naukowym zajmującym się biochemią. Na miejsce realizacji projektu wybrany został Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki w Dreźnie (MPI-CBG), w którym kol. Masur jest doktorantem. Projekt został wstępnie zaaprobowany przez zarząd Stowarzyszenia i władze Instytutu. Inicjatywa jest na tyle ciekawa, że wydaje się warta przeprowadzenia także w innych laboratoriach, w tym na terenie Polski.
Konferencja Wikimedia Polska 2010, Wikiwarsztaty Foto i Wikiekspedycja 2010
Wszystkie wymienione projekty są w różnych fazach wstępnych przygotowań. Ustalone są już miejsca i terminy tych wydarzeń: konferencja odbędzie się w Warszawie 27-28 marca 2010, warsztaty fotograficzne w Łodzi 1-3 maja 2010, zaś Wikiekspedycja obejmie obszar woj. pomorskiego i ościennych, a odbędzie się w dniach 1-7 lipca 2010.
Wikikonkurs trwa!
Wszystkim Wikimedianom przypominamy o możliwości dofinansowania niewielkich projektów w ramach Wikikonkursu prowadzonego przez Stowarzyszenie. Wystarczy złożyć wniosek zgodnie z regulaminem i poddać pod ocenę Komisji konkursowej. W ramach tegorocznej edycji konkursu zrealizowano już szereg ciekawych pomysłów, zapraszamy do zgłaszania kolejnych.
Nowi członkowie
W poczet członków Stowarzyszenia zostali przyjęci kol. Rdrozd i Stefaniak. Serdecznie ich witamy.
Polimerek, Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Coroczna zbiórka pieniędzy rozpoczęta
W piątek 13 listopada (zamiast planowanego 9 listopada) rozpoczęła się „na dobre“ coroczna otwarta zbiórka pieniędzy (ang. fundraiser) organizowana przez Fundację Wikimedia. Tegoroczna zbiórka jest jak do tej pory zbiórką najbardziej kontrowersyjną; wiąże się to m.in. z treścią i wyglądem banerów widocznych na każdej stronie w Wikipedii (ang. 'WIKIPEDIA FOREVER') – ich wielkością, sposobem napisania (wyłącznie wielkie litery), agresywnością i negatywnym oddźwiękiem, jaki mogą wywołać w krajach o trudnych doświadczeniach historycznych (jak np. Niemcy: Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer). Sporo kontrowersji wywołał też brak konsultacji ze społecznością Wikipedii i koszty kontraktu podpisanego z firmą odpowiedzialną za stworzenie haseł i public relations Fundacji: 11–miesięczny kontrakt z Fenton Communications będzie kosztował Fundację Wikimedia 250 tys. dolarów. Wspomniane kontrowersje szerzej opisuje The Wikipedia Signpost.
Zbiórce, oprócz wspomnianych kontrowersji, towarzyszą także emocje pozytywne. Jak co roku Fundacja Wikimedia umożliwiła swoim darczyńcom publikację komentarzy towarzyszących wpłacie pieniędzy. Strona, na której umieszczane są komentarze wszystkich wpłacających, znajduje się na stronie Fundacji. Można tam także zapoznać się z opowieściami pisanymi (w języku angielskim) przez użytkowników Wikipedii z całego świata, w których opisują oni sposób, w jaki Wikipedia wpłynęła na ich życie.
Z roku na rok kwoty, które Fundacja Wikimedia zamierza pozyskać podczas corocznej zbiórki rosną, podobnie jak koszty funkcjonowania projektów Wikimedia i koszty funkcjonowania samej Fundacji. W tym roku wpływy ze zbiórki szacowane są na 7,5 miliona dolarów, co pozwoli na pokrycie większości wydatków o łącznej wartości 9,4 miliona dolarów. Jak na razie, na dzień 30 listopada 2009, Fundacja zebrała 1,4 miliona dolarów, a więc prawie 1/5 z planowanych wpływów. Zbiórka pieniędzy potrwa do końca stycznia.
odder


Nowy projekt wiki
W listopadzie Fundacja Wikimedia wzbogaciła się o jeden nowy projekt. Na wniosek Komitetu Językowego uruchomiono Wikiversity w języku rosyjskim. Wikiversity to projekt, który wyodrębnił się w 2006 roku z projektu Wikibooks, mając na celu skupić się na przechowywaniu materiałów o charakterze edukacyjnych. Obecnie istnieje 11 wersji językowych Wikiversity, a Fundacja Wikimedia posiada już w sumie 808 projektów wiki.
Leinad


Wieści z projektów

Wikipedia

Podsumowanie miesiąca
  • W listopadzie do grona administratorów nie dołączył żaden użytkownik, natomiast 3 zrezygnowało z uprawnień. Obecnie w polskiej Wikipedii jest 159 administratorów.
  • W listopadzie 57 użytkowników uzyskało status redaktora. Obecnie w polskiej Wikipedii jest 1532 redaktorów.
  • Status Medalowego Artykułu uzyskało 1 hasło: Dionizy (Waledyński).
  • Status medalowego odebrano artykułowi Auschwitz-Birkenau.
  • Polska Wikipedia ma już 505 Dobrych Artykułów.
  • Wprowadzona została zasada dotycząca nieaktywności biurokratów, w związku z tym uprawnienia utracili: Airwolf, MatthiasGor, Silthor, Taw, TOR oraz tsca.
  • Przygotowano nową akcję: WP:TAO (Totalna Akcja Oznaczania).
  • 21-22 listopada był Weekend Dokarmiania Zalążków, podczas którego rozwinięto 75 zalążków, kolejny termin akcji to 19-20 grudnia.
  • Nowe Wikiprojekty: Wikiprojekt:Tybet, Wikiprojekt:Starożytność.
Nova
Dwa lata DNA
W grudniu 2007, po pierwszym zlocie GDJ, ruszyła akcja o nazwie Dzień Nowego Artykułu. Jej celem było sprawdzenie ile haseł wikipedyści są w stanie napisać w ciągu jednego dnia. O ile codziennie przybywa ok. 300 artykułów, to w trakcie tych akcji pisano ich nawet dwukrotnie więcej. Jednakże, od początku tego roku tempo nieco spadło, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto tu dodać, że osoby, które napisały najwięcej haseł są wyróżniane na specjalnej liście. Początkowo także osoby, które "wygrały" DNA, pisząc najwięcej haseł przy zdefiniowanych kryteriach, otrzymały symboliczne upominki. W sierpniu 2008 roku kryteria te zostały zaostrzone. O ile wcześniej za "dobry" uznawano każdy artykuł mający co najmniej 1 KB tekstu (ok. 1000 znaków), oparty na źródłach i napisany zgodnie z zasadami przyjętymi w Wikipedii, to w tym miesiącu zwiększono kryterium ilościowe do 2KB tekstu. Miało to na celu głównie zmobilizowanie uczestników do pisania dłuższych haseł.
W sierpniu tego roku nastąpił jeszcze większy spadek liczby nowych haseł pisanych podczas DNA i pojawiło się pytanie o sens samej akcji. Okazuje się jednak, że podczas tych akcji przybywa najwięcej haseł mających pow. 2 KB tekstu. Wniosek z tego taki, że poza efektem ilościowym, inicjatywa DNA pozwala także na zwiększenie liczby artykułów dobrej jakości w polskiej Wikipedii.
Kolorem niebieskim oznaczono liczbę wszystkich haseł pisanych podczas DNA od grudnia 2007 do listopada 2008,
zielonym - wszystkie hasła podczas DNA pisane od grudnia 2008 do listopada 2009,
czerwonym - dobre hasła od grudnia 2007 do listopada 2008 (mające pow. 1kb tekstu, od sierpnia 2008 pow. 2kb),
żółtym - dobre hasła (pow. 2kb tekstu) od grudnia 2008 do listopada 2009
Narzędzie, tzw. zliczarka nowych haseł, nie jest dokładne, ponieważ często zlicza również hasła, które są szybko usuwane, jako niezgodne z zasadami. Mimo tego mankamentu liczba haseł powstających podczas DNA jest zawsze (nie licząc sierpnia tego roku) znacznie większa od średniej dziennej liczby artykułów w danym miesiącu. W styczniu tego roku skrypt na początku nie działał, dlatego brakuje danych z tego miesiąca.
Wykres haseł pisanych podczas DNA, z uwzględnieniem średniej dla danego miesiąca liczby "dziennego urobku" nowych haseł (średnia liczona od XI 2007 do X 2009). Średni dzienny urobek zaznaczony kolorem turkusowym
Przykuta


Przenoszenie grafik do repozytorium plików Wikimedia Commons
W listopadzie, przeniesiono i/lub usunięto z polskiej Wikipedii ponad 1900 plików. Dzięki temu liczba plików spadła z ok. 6570 na początku miesiąca do ok. 4670 (29 listopada). W ciągu doby przenoszono nawet ponad 150 plików (szczegóły na wykresie).
Zmiany w ilości plików w polskiej Wikipedii od 30 października do 29 listopada 2009 roku.
Przenoszenie plików do międzynarodowego repozytorium zapewnia możliwość wykorzystania ich nie tylko w polskiej Wikipedii, ale również w projektach siostrzanych jak Wikibooks, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews czy Wikiźródła, oraz we wszystkich wersjach językowych tych projektów. Jednocześnie usuwane są pliki, które naruszają prawa autorskie lub mają dużo lepsze pod względem jakości i treści odpowiedniki, którymi można je zastąpić. W miarę postępu prac, niewielka grupa aktywnych Wikipedystów, pracujących w ramach Wikiprojektu:Na Commons! oraz Wikiprojektu:Grafiki wektorowe, będzie musiała zmierzyć się z ponad pół tysiącem grafik wymagających wektoryzacji. Poza tym sortuje się grafiki słabej jakości, które były ładowane lokalnie, w czasach kiedy aparaty cyfrowe były mniej dostępne. Pliki te gromadzone są w kategorii "Grafiki o słabej jakości", gdzie oczekują na znalezienie lepszych odpowiedników lub wykonanie na nowo.
Karol007


Wikisłownik

20 000 polskich haseł
29 listopada słownik języka polskiego w polskim Wikisłowniku osiągnął 20 000 haseł. "Okrągłym" dwudziestotysięcznym słowem został czasownik rozwijać, aktualnie rozwijany w ramach inicjatywy Słowo tygodnia. Mamy nadzieję na jeszcze szybszy rozwój polskich zasobów w przyszłości.
10 000 szwedzkich haseł
15 listopada po kilkunastu miesiącach wytężonej pracy szwedzki indeks po utworzeniu słowa förälskelse osiągnął 10 000 haseł. Słownik języka szwedzkiego w polskim Wikisłowniku to również przysłowia, słowniki tematyczne, relacje etymologiczne czy indeks a tergo.
Kto przeniesie więcej?
W listopadzie utworzone zostało hasło z prawdopodobnie największą liczbą znaczeń w polskim Wikisłowniku. Łącznie dla przechodniego, nieprzechodniego i zwrotnego czasownika przenosić wyodrębniono 39 znaczeń. Czytelników biuletynu zapraszamy do sprawdzenia czy potrafią uzupełnić hasło o tłumaczenia tego słowa na inne języki. Kto da więcej?
Efekty Wikikonkursu w Wikisłowniku
W minionym miesiącu zakończył się roczny wielostanowiskowy dostęp do Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego PWN pozyskany dzięki dotacji z Wikikonkursu. Do chwili obecnej bezpośrednie uźródłowienie nastąpiło w 436 hasłach ale dostęp był wykorzystywany znacznie częściej do weryfikacji zgłaszanych błędów, odmian, znaczeń, form podstawowych itp. usprawniając codzienną pracę aktywnych uczestników projektu. Dziękujemy!

Wikinews

Szybki rozwój serbskiego Wikinews
Według tworzonych codziennie przez Millbota statystyk, serbskie Wikinews przekroczyło 20 000 artykułów i ma ich obecnie prawie dwukrotnie więcej niż polska wersja językowa. Ponadto, wraz ze wzrostem liczby stron, zaczęło przybywać nowych użytkowników, których w wersji serbskojęzycznej do tej pory nie było zbyt wielu. Czyżby to oznaczało, że najpierw następuje skok liczby stron, a potem liczby osób? Tymczasem w polskiej wersji Wikinews mamy pierwszego WikiGnoma, którym jest DrPZ na co dzień poprawiający literówki i stylistykę w szeregu nowych, a także starszych newsów.
Wzrost liczby artykułów w wersjach językowych Wikinews. Jak można zauważyć, od maja zaczęto masowo dodawać artykuły w wersji serbskojęzycznej. Zaczęło tam przybywać także aktywnych użytkowników
Przykuta


Zdjęcie z fotoreportażu 29. Edycja Rawy Blues Festival. Autor: Lilly M, licencja CC-BY-SA 3.0
Słabszy listopad
Listopad był jak dotąd najsłabszym miesiącem pod względem tempa wzrostu liczby nowych newsów w polskim Wikinews. Dziennie na stronie głównej w rubryce Dzisiejsze wiadomości mieliśmy do wyboru średnio trzy artykuły - co daje o dwa mniej, w porównaniu z październikiem. Kryzys w tym miesiącu związany jest z niewielką liczbą aktywnych redaktorów. Najwięcej haseł powstało z tematyki aktualnych konfliktów zbrojnych. Regularnie też są dodawane hasła związane z astronautyką. W ostatnim miesiącu Wikinews wzbogaciło się o trzy fotoreportaże.
Omega933


Wikicytaty

Cytat miesiąca
"HO. HO. HO."
Opis: Śmierć jako Wiedźmikołaj.
Autor: Terry Pratchett

Wikibooks

Kryzys na Wikibooks, o którym była mowa w biuletynie Nr 10, został przezwyciężony. Nie trwał zresztą długo: czymże są dwa miesiące w porównaniu do ponad 5 lat funkcjonowania. W styczniu projekt skończy 6 lat :-) Zebrała się grupa użytkowników, którzy aktywnie działają w projekcie. Patrolują zmiany, cofają wandalizmy, wstawiają wandalom szablony z ostrzeżeniem i witają nowicjuszy. Znalazł się także kandydat na administratora. Uporządkowaliśmy SdU, Tablicę ogłoszeń oraz Bar. Stale powiększamy Książkę kucharską i podręcznik do pszczelarstwa. Mieliśmy drobny problem z MediaWiki w obrazkach, który został przeniesiony pod inną nazwę, ale panujemy nad sytuacją. Zresztą, na Wikibooks od czasu do czasu pojawiają się wadliwe technicznie, anonimowe edycje. Najgorsze jest pozbawione racjonalności tworzenie "cudacznych" modułów, np. pt. "Felix ,Net i Nika Rafał Kosik" (!), czy kopiowanie całych modułów z Wikipedii czy, niezgodnie z licencją, z Internetu.
W Barze trwa ustalanie reguł usuwania (bądź nie usuwania) zalążków podręczników. Póki co, uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, iż w ramach Księgozbioru można by było wydzielić "Archiwum zalążków" (nazwa robocza), gdzie byłyby przenoszone po uprzedniej dyskusji na SdU, wartościowsze podręczniki porzucone od roku na etapie stubów, zawierające około 25% treści, poprawne merytorycznie, technicznie, redakcyjnie, nienaruszające zasad panujących w projekcie. Nie ustalono jeszcze, czy zalążki niespełniające powyższych wymagań byłyby w jakiś sposób archiwizowane czy po prostu kasowane.
W najbliższych tygodniach należałoby zaktualizować Portal użytkowników oraz stronę pomocy. Generalnie, czas na Wikibooks płynie wolno i jeśli ktoś ma chęć popracować w spokojnej atmosferze, to zapraszamy do nas :-)
Karol Dąbrowski, Lethern


Wikimedia Commons

Multimedia Usability Meeting w Paryżu
W dniach 6-9 listopada 2009 odbyły się w Paryżu warsztaty Multimedia Usability Project Fundacji Wikimedia. Celem warsztatów było wspólne zastanowienie się i rozpoczęcie prac nad poprawą obsługi multimediów w projektach Wikimedia, zarówno od strony edytorów jak i od strony czytelników tych projektów, a pośrednio także dokonanie odpowiednich zmian w kolejnej edycji oprogramowania MediaWiki. Multimedia Usability Project jest częścią Wikipedia Usability Project - projektu finansowanego przez Fundację Forda i Fundację Wikimedia. W jego ramach grupa etatowych programistów i specjalistów od projektowania stron WWW bada, a następnie zmienia, te funkcje i elementy interfejsu projektów Wikimedia, które sprawiają szczególną trudność ich początkującym edytorom i czytelnikom. Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane z środków Wikimedia France. Większość uczestników stanowili zatrudnieni przy projekcie informatycy i graficy, ale zaproszono też kilkanaście osób, które miały doświadczenie z masowym ładowaniem plików pochodzących z muzeów, archiwów oraz zorganizowanych grup fotografów i grafików. Z Polski została zaproszona dwuosobowa reprezentacja Wikiekspedycji: Yarl i Polimerek. Łącznie w warsztatach wzięły udział 32 osoby. Jakkolwiek spotkanie nie przyniosło od razu zbyt wielu konkretów, w jego ramach udało się zdiagnozować główne bolączki obsługi multimediów w projektach Wikimedia i słabości Wikimedia Commons oraz uzgodnić kierunki w jakich będą podążały dalsze prace Multimedia Usability Project. Do kierunków tych zaliczono:
Zmianę i uproszczenie mechanizmu ładowania pojedynczych plików do Commons i innych projektów Wikimedia; zmianę wyglądu strony głównej Commons i opisów zdjęć; pogłębienie wielojęzyczności interfejsu Wikimedia Commons; utworzenie Staging Area - miejsca do składowania i spokojnego przygotowywania do wysyłki na Commons dużych ilości plików i ich opisów pochodzących od instytucji i zorganizowanych grup edytorów oraz utworzenie funkcji i narzędzi do łatwego wykorzystywania plików z Commons w projektach funkcjonujących poza Fundacją Wikimedia.
Dokładniejsza relacja na Wikinews: [1]
Polimerek


Współpraca z Tropenmuseum w Amsterdamie
Przykładowe zdjęcie z Indonezji. Autor: nieznany, licencja CC-BY-SA 3.0
Stowarzyszenie WMNL nawiązało współpracę z Tropenmuseum w Amsterdamie pozyskując cenne zdjęcia etnograficzne do projektu Wikimedia Commons. Muzeum wyraziło żywe zainteresowanie udostępnianiem swoich zdjęć, widząc w Commons i Wikipedii nośnik informacji o zasięgu globalnym, nadający fotografiom odpowiedni, encyklopedyczny kontekst. Pilotażowy projekt wystartował 9 września i obejmował udostępnienie 2 tys. zdjęć z Surinamu, przy równoczesnym udziale Wikimedian, którzy pracowali nad rozwinięciem treści o Morronach z Surinamu w Wikipedii. 25 listopada pozyskanych zostało 35 tys. zdjęć z Indonezji, co stanowi część stutysięcznej kolekcji muzeum. Kolejne zbiory mają być stopniowo przekazywane WMNL do wgrania na Commons. Wszystkie zdjęcia udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach (CC-BY-SA 3.0).
Do projektu włączył się indonezyjski oddział Wikimedia, który zorganizował ochotników tłumaczących opisy zdjęć na język indonezyjski. Przy okazji tłumaczenia opisy te będą dodatkowo weryfikowane przez ochotników.
W odróżnieniu od zdjęć wcześniej pozyskiwanych od muzeów, tym razem udostępnione zostały grafiki bez limitów rozdzielczości. Pliki przesyłane w ramach tego projektu na Commons mogą także zilustrować artykuły w polskich projektach Wikimedia, warto w tym celu przejrzeć stronę projektu Commons:Tropenmuseum i kategorię: Category:Images from the Tropenmuseum.
Nova


Nostalgia

Zamek krzyżacki w Malborku, pierwsza grafika, która uzyskała status medalowej. Głosowanie odbyło się pod koniec czerwca i w pierwszej połowie lipca 2004 r. W początkowym etapie istnienia PGnM (propozycje grafik na medal) wikipedyści wspólnie pracowali nad ilustracjami, aby ich jakość była lepsza. Ta grafika została wycięta z innej: Plik:Malbork zamek.jpg. Obie mają poniżej 100 KB. Mimo istnienia na Commons ponad 100 grafik tego zamku, powyższa nadal znajduje się w infoboksie artykułu o tej budowli. Praca wykonana kilka lat temu doprowadziła do tego, że chociaż techniczne walory zdjęcia nie są na obecne standardy zbyt wysokie, to odpowiednie kadrowanie nadal daje mu walor wartościowej ilustracji. Autor: Topory, licencja: CC-BY-SA 3.0

Oprogramowanie

Global Usage, Instant Commons i inne
Listopad obfitował w zmiany oprogramowania skoncentrowane głównie na potrzebach Commons. Do oprogramowania wprowadzono m.in. rozszerzenie GlobalUsage, wyświetlające użycie danego pliku we wszystkich projektach Wikimedia, powielające funkcjonalność szeroko rozpowszechnianego i docenianego skryptu CheckUsage znajdującego się na Toolserverze. Rozszerzenie GlobalUsage widoczne jest na dole każdej strony w sekcji Globalne użycie pliku; dodano także nową stronę specjalną Special:GlobalUsage. Niestety, jak do tej pory GlobalUsage nie funkcjonuje zbyt poprawnie i nie wyświetla wszystkich stron, w których użyte są grafiki — przykładowy błąd GlobalUsage dostrzec można porównując wyniki widoczne na stronie z oficjalnym godłem Polski i wyniki prezentowane przez CheckUsage. Autorem GlobalUsage jest znany w środowisku Commons Bryan Tong Minh.
Oprócz GlobalUsage, do oprogramowania używanego przez Commons (i wszystkie inne projekty Wikimedia) dołączono także kod umożliwiający zabezpieczenie plików bez zabezpieczania stron ich opisu. Kod ten stworzył Bryan Tonh Ming na podstawie błędu zgłoszonego na Bugzilli, w którym argumentowano, iż funkcjonalność ta potrzebna jest, by móc chronić pliki przed wandalizmem i jednocześnie nie ograniczać możliwości edycji stron opisu, np. przy zmianie kategorii, dodaniu opisu w innym języku itd. Na Commons widać już rezultaty użycia tej funkcjonalności; lista grafik zabezpieczonych całkowicie wyraźnie zmalała.
Dodatkowo do przyszłej wersji oprogramowania MediaWiki dodano funkcjonalność ułatwiającą wykorzystanie Wikimedia Commons jako repozytorium plików w wiki zewnętrznych. Możliwość ta istnieje od wersji 1.11.0 MediaWiki i umożliwia umieszczanie w innych wiki plików z zewnętrznych repozytoriów (np. z Wikimedia Commons) przy wykorzystaniu standardowego kodu MediaWiki.
odder


Co w wikiblogach piszczy?

Wersje przejrzane po ponad roku - refleksja wikipedysty
Wikipedysta maikking przedstawił na swoim blogu obawy i refleksje po pierwszym roku od uruchomienia wersji przejrzanych w polskiej Wikipedii. Maikking tłumaczy podstawowe problemy związane z pojmowaniem wersji przejrzanych, mówi o wyobrażeniach internautów, że Wikipedia jest zarządzana przez jakieś określone z góry ciało. Tłumaczy, dlaczego jest to błędne pojmowanie idei Wikipedii i jakie niesie to konsekwencje dla samych wersji przejrzanych. Mówi również o przyczynach małej liczby redaktorów i o problemach związanych z nieoznaczaniem artykułów.
Holek


Projekty Wikimedia w mediach mainstreamowych i nie tylko

Wikipedia się kurczy ?
Pod koniec listopada zrobiło się głośno o artykule w The Wall Street Journal p.t. Volunteers Log Off as Wikipedia Ages, sugerującym, że od 2007 r. we wszystkich 5 największych edycjach językowych Wikipedii spada systematycznie liczba aktywnych edytorów. Artykuł został oparty na pracy doktorskiej i późniejszych badaniach Daniela Ortegi, który przeanalizował trendy zachowań edytorów Wikipedii bazując na zrzutach historii edycji, które można pobrać z serwerów Wikimedia Foundation. Wyniki te poddali krytycznej analizie Erik Moeller, jeden z dyrektorów Wikimedia Foundation oraz Erik Zachte odpowiedzialny w Fundacji za tworzenie i analizę oficjalnych danych statystycznych projektów Wikimedia. Ich zdaniem - o ile wyniki badań zawartych w samej pracy Ortegi są interesujące i wartościowe o tyle, The Wall Street Journal dokonał nadinterpretacji wyników opublikowanych przez Ortegę później - w szczególności wykres, zatytułowany Fading Enthusiasm a prezentujący bilans miesięczny edytorów nowych i edytorów, którzy przestali edytować w anglojęzycznej Wikipedii. Zauważyli, że wbrew tytułowi wykres nie przedstawia ogólnej liczby edytorów, lecz jedynie różnicę między nowymi aktywnymi i nieaktywnymi w danym miesiącu. Przy tym Ortega przyjął dyskusyjne założenie, że edytor, który nie edytował przez miesiąc odszedł całkowicie z projektu. Ponadto Ortega przyjął założenie, że nowi edytorzy to tacy, którzy wykonali choć jedną edycję po zalogowaniu - a zatem jego statystyka uwzględnia osoby, które wykonały tylko jedną eksperymentalną edycję, po czym odeszli z Wikipedii właściwie do niej nie wchodząc. Zobacz -> Artykuł w The Wall Street Journal, Komentarz w Wikimedia Blog.
Polimerek


Wieści z szerokiego świata

Konferencja "Internet i Kościół"
12 listopada rozpoczęły się w Watykanie obrady konferencji "Internet i Kościół" zorganizowanej przez Radę ds. Mediów Konferencji Episkopatów Europy. 13 listopada miał miejsce "Okrągły Stół" - debata przedstawicieli społecznościowych serwisów internetowych (Wikipedii, Facebooka, Identi.ca i paru innych) z biskupami i księżmi Kościoła katolickiego. Według relacji Delphine Ménard, przedstawicielki Wikimedia France, która reprezentowała w "Okrągłym Stole" Wikipedię, obrady były ciekawe i owocne.
Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych (ReSUN)
Rząd RP dąży ostatnio różnymi sposobami do wprowadzenia rodzaju cenzury prewencyjnej w internecie; m.in. w przyjętej w ekspresowym tempie słynnej ustawie hazardowej "przemycono" zmianę art. 179a Ustawy "Prawo Telekomunikacyjne", który zobowiązuje Urząd Komunikacji Elektronicznej do zorganizowania rejestru "złych" stron WWW oraz nakłada na dostawców internetu obowiązek blokowania dostępu do tych stron. Może nie byłoby nic złego w tym, że blokowane będą strony oferujące możliwość nielegalnego hazardu, ale dodatkowo art. 179a każe też tworzyć listy stron z pornografią, strony promujące ideologie totalitarne, strony wyłudzające hasła i dane osobowe oraz strony, na których są reklamy wcześniej wspomnianych typów stron. W ustawie nie określono trybu wpisywania oraz trybu odwoływania się od zablokowania strony, co w połączeniu z niejasnością części kryteriów blokowania może prowadzić do wprowadzenia w Polsce faktycznej cenzury prewencyjnej w internecie. Dodatkowo podnoszone są argumenty, że i tak tego rodzaju blokada będzie mogła być obchodzona za pomocą systemu TOR i tunelowania połączeń przez zagraniczne serwery proxy. W ten sposób obchodzone są analogiczne systemy blokad w Chinach i innych krajach o ustroju totalitarnym, w których je wprowadzono. W Chinach jednak korzystanie z TORa i anonimowych serwerów proxy stanowi przestępstwo zagrożone wysokimi karami. Polscy prawodawcy jak dotąd na to jeszcze nie wpadli.
Polimerek
Dzień Domeny Publicznej 2010
30 grudnia 2009 o godz 12:00 w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie odbędzie się otwarta konferencja z okazji Dnia Domeny Publicznej 2010. Konferencja organizowana jest przez Koalicję Otwartej Edukacji, której członkiem–założycielem jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W czasie konferencji prowadzona będzie dyskusja na temat otwartości kultury, domeny publicznej i praw autorskich. W Polsce 1 stycznia 2010 do domeny publicznej przechodzą utwory twórców zmarłych przed 70 laty — w roku 1939; są to m.in. Roman Dmowski, Stanisław Baczyński, Wojciech Korfanty, Urszula Ledóchowska, Józef Czechowicz, Tadeusz Dołęga Mostowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz i inni.
odder


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.