Wikiekspedycja

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Wikiekspedycja logo.png

Wikiekspedycja to cykl wypraw fotograficznych po obszarze Polski, organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Celem Wikiekspedycji jest zebranie dokumentacji, głównie fotograficznej, dotyczącej wybranego regionu naszego kraju. Co roku kilkunastu wolontariuszy, poruszając się samochodami i rowerami, zbiera materiał na temat wybranego regionu. Zdjęcia wykonane podczas wypraw są wygrywane do repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons, dzięki temu są dostępne dla wszystkich internautów oraz stają się częścią sumy ludzkiej wiedzy.

Uczestnicy ekspedycji to redaktorzy Wikipedii, których pasją jest fotografowanie i podróżowanie. Koszty wyjazdu są całkowicie finansowane ze środków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Jako cel wypraw wybierane są województwa, w których jest mała liczba aktywnych wikipedystów, a co za tym idzie w encyklopedii brakuje wielu zdjęć i artykułów dotyczących tych terenów. W latach poprzednich odwiedzane były województwa podlaskie (2009), pomorskie (2010), podkarpackie (2011), warmińsko-mazurskie (2012) i dolnośląskie (2013).

Podstawą do ustalenia trasy wyprawy są listy zabytków nieruchomych publikowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Naszym celem jest przede wszystkim udokumentowanie fotograficzne zabytków w mniej znanych miejscowościach. Część z tych zabytków jest w bardzo złym stanie i chcemy w ten sposób ocalić je od zapomnienia. Chętnie korzystamy też z pomocy lokalnych mieszkańców, którzy najlepiej znają dany teren i mogą wskazać interesujące, a rzadko odwiedzane miejsca.

Dzięki dotychczasowym Wikiekspedycjom zasoby Wikimedia Commons wzbogaciły się już o ponad 21 tysięcy zdjęć, którymi zilustrowano prawie 3 tysiące artykułów o polskich miejscowościach i przyrodzie nie tylko w polskiej Wikipedii.

Koordynator Wikiekspedycji: adam.kliczekatgmail.com.

Summary in English[edytuj]

Wikiexpedition is a series of photographic expeditions organised yearly by Wikimedia Polska Association. The aim of Wikiexpedition is collecting, mainly photographic, documentation, by exploring chosen Polish regions. Volunteers travel by car or by bikes and collect materials on chosen places. All pictures taken during this trips are uploaded to an online repository of free-use images Wikimedia Commons and become available to all the Internet users and adds up to the sum of all human knowledge.

The participants of Wikiexpedition are Wikipedia editors, whose passion is photography and travelling. The trips are fully-funded by Wikimedia Polska Association. The visited areas are carefully chosen: priority belongs to those with a small number of active Wikipedia editors, thus very few photos and descriptions available on Wikipedia. In previous years, the following provinces have been visited: Podlaskie (2009), Pomeranian (2010), Podkarpackie (2011), Warmian-Masurian (2012) and Lower Silesian (2013).

Wikiespeditions organised so far have enriched Wikipedia resources with over 21000 photographs, which illustrate over 3000 articles on Polish villages, towns, cities and nature.

Wikiexpedition coordinator: adam.kliczekNospam at.svggmail.com.

Panorama na terenie dawnej wsi Dźwiniacz Górny, Wikiekspedycja 2011

Dotychczasowe edycje (Wikiexpedition editions to date)[edytuj]

Główne wikiekspedycje
Wikiekpedycje kolejowe
Wikiekspedycje zagraniczne
Wikiekspedycje regionalne

Statystyki[edytuj]

Edycja Liczba załadowanych zdjęć Liczba zdjęć wstawionych do artykułów Stopień wykorzystania zdjęć Liczba zdjęć wysokiej jakości
Wikiekspedycja 2009 2630 2391 (w 1188 artykułach) 91% 29
Wikiekspedycja 2010 5295 1585 (w 931 artykułach) 30% 12
Wikiekspedycja Mini Jura 2011 198 71 (w 48 artykułach) 36% 1
Wikiekspedycja 2011 4938 732 (w 490 artykułach) 15% 60
Mazowiecka miniWikiekspedycja 2011 499 129 (w 84 artykułach) 26% 0
Wikiekspedycja 2012 USA 298 (docelowo ok. 3000) 104 (w 52 artykułach) 35% 21
Wikiekspedycja 2012 4129 (docelowo ok. 5000) 716 (w 503 artykułach) 17% 18
Wikiekspedycja 2013 3276 (docelowo ok. 5000) 405 (w 295 artykułach) 12% 6
Wikiekspedycja kolejowa 2013 667 125 (w 98 artykułach) 19% 0
Wikiekspedycja „Śladami Białorusinów Podlasia” 2014 110 (docelowo dużo więcej) 27 (w 19 artykułach) 25% 0
Wikiekspedycja 2014 1439 25 (w 25 artykułach) 2% 0
Razem 23222 6290 (w 3713 artykułach) 28% 147