Biuletyn Informacji Publicznej

Wikiekspedycja

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wikiekspedycja to cykl wypraw fotograficznych po obszarze Polski, organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Celem Wikiekspedycji jest zebranie dokumentacji, głównie fotograficznej, dotyczącej wybranego regionu naszego kraju. Co roku kilkunastu wolontariuszy, poruszając się samochodami i rowerami, zbiera materiał na temat wybranego regionu. Zdjęcia wykonane podczas wypraw są wygrywane do repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons, dzięki temu są dostępne dla wszystkich internautów oraz stają się częścią sumy ludzkiej wiedzy.

Uczestnicy ekspedycji to redaktorzy Wikipedii, których pasją jest fotografowanie i podróżowanie. Koszty wyjazdu są całkowicie finansowane ze środków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Jako cel wypraw wybierane są województwa, w których jest mała liczba aktywnych wikipedystów, a co za tym idzie w encyklopedii brakuje wielu zdjęć i artykułów dotyczących tych terenów. W latach poprzednich odwiedzane były województwa podlaskie (2009), pomorskie (2010), podkarpackie (2011), warmińsko-mazurskie (2012) i dolnośląskie (2013).

Podstawą do ustalenia trasy wyprawy są listy zabytków nieruchomych publikowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Naszym celem jest przede wszystkim udokumentowanie fotograficzne zabytków w mniej znanych miejscowościach. Część z tych zabytków jest w bardzo złym stanie i chcemy w ten sposób ocalić je od zapomnienia. Chętnie korzystamy też z pomocy lokalnych mieszkańców, którzy najlepiej znają dany teren i mogą wskazać interesujące, a rzadko odwiedzane miejsca.

Dzięki dotychczasowym Wikiekspedycjom zasoby Wikimedia Commons wzbogaciły się już o ponad 21 tysięcy zdjęć, którymi zilustrowano prawie 3 tysiące artykułów o polskich miejscowościach i przyrodzie nie tylko w polskiej Wikipedii.


Summary in English

[edytuj | edytuj kod]

Wikiexpedition is a series of photographic expeditions organised yearly by Wikimedia Polska Association. The aim of Wikiexpedition is collecting, mainly photographic, documentation, by exploring chosen Polish regions. Volunteers travel by car or by bikes and collect materials on chosen places. All pictures taken during this trips are uploaded to an online repository of free-use images Wikimedia Commons and become available to all the Internet users and adds up to the sum of all human knowledge.

The participants of Wikiexpedition are Wikipedia editors, whose passion is photography and travelling. The trips are fully-funded by Wikimedia Polska Association. The visited areas are carefully chosen: priority belongs to those with a small number of active Wikipedia editors, thus very few photos and descriptions available on Wikipedia. In previous years, the following provinces have been visited: Podlaskie (2009), Pomeranian (2010), Podkarpackie (2011), Warmian-Masurian (2012) and Lower Silesian (2013).

Wikiespeditions organised so far have enriched Wikipedia resources with over 21000 photographs, which illustrate over 3000 articles on Polish villages, towns, cities and nature.

Panorama na terenie dawnej wsi Dźwiniacz Górny, Wikiekspedycja 2011

Dotychczasowe edycje (Wikiexpedition editions to date)

[edytuj | edytuj kod]
Główne wikiekspedycje
Wikiekpedycje kolejowe
Wikiekspedycje zagraniczne
Wikiekspedycje regionalne

Statystyki

[edytuj | edytuj kod]

Dane zaktualizowane 2017-04-02.

Edycja Liczba załadowanych zdjęć Liczba zdjęć wstawionych do artykułów Stopień wykorzystania zdjęć (zaktualizowane 2016-12-15) Liczba zdjęć wysokiej jakości[1]
Wikiekspedycja 2009 2626 2852 (1241 unikalnych obrazów[2]) 48,17% 29
Wikiekspedycja 2010 5295 2127 (1040 unikalne) 20,00% 12
Wikiekspedycja Mini Jura 2011 198 81 (54 unikalne) 27,27% 1
Wikiekspedycja 2011 4938 1005 (581 unikalnych) 12,09% 60
Mazowiecka miniWikiekspedycja 2011 499 169 (89 unikalnych) 18,04% 0
Wikiekspedycja 2012 USA 298[3] 132 (54 unikalne) 18,46% 21
Wikiekspedycja 2012 4120[4] 1130 (650 unikalne) 16,21% 18
Wikiekspedycja 2013 3965[5] 658 (406 unikalnych) 10,33% 6
Wikiekspedycja kolejowa 2013 667 249 (154 unikalnych) 23,92% 0
Syberia 2013 227 65 (32 unikalnych) 14,22%
Wikiekspedycja „Śladami Białorusinów Podlasia” 2014 110[6] 31 (18 unikalnych) 17,27% 0
Wikiekspedycja 2014 2563 744 (439 unikalnych) 17,56% 0
Wikiekspedycja kolejowa 2014 1217 450 (277 unikalnych) 23,50%
Wikiekspedycja 2015 923 78 (70 unikalne) 8,34%
Wikiekspedycja kolejowa 2015 3748 1645 (796 unikalnych) 21,69%
Wikiwyprawa 2015 Chiny 0[7]
Wikiekspedycja Opolska 2016 1829 553 (483 unikalnych) 26,41%
Razem 33223 11974 (6384 unikalnych plików) 20,21% 147
  1. Dane nieaktualne, narzędzie Wikisense nie działa
  2. Narzędzie Glamorous sprawdza, czy dany plik został przynajmniej raz wykorzystany w jakimkolwiek projekcie Wikimedia
  3. z zapowiadanych ok. 3000
  4. Z zapowiadanych ok. 5000
  5. Z zapowiadanych ok. 5000
  6. Zapowiadano „docelowo dużo więcej”
  7. Min. 2000 zdjęć zapowiedzianych na IV kwartał 2015 roku