Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/4-2009 (6)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 6. 27 kwietnia 2009)Wstępniak

Termin publikacji 6. numeru Biuletynu uległ opóźnieniu, głównie z powodu braków w sekcjach dotyczących projektów Wikimedia. Nie znaczy to, że nastąpiło tam zmniejszenie aktywności, powodem raczej był brak w okresie ostatniego miesiąca dramatycznych, poruszających społeczność wydarzeń. Sporo interesujących działań podjęto natomiast w najbliższym otoczeniu projektów, m.in. odbyły się kolejne wikiwarsztaty, tym razem w Częstochowie, spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie, spotkanie deweloperów MediaWiki w tym samym miejscu, oraz Konferencja "Otwarta Edukacja" w Sejmie RP. A przed nami, już w ten weekend Konferencja Wikimedia Polska 2009.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Wikiwarsztaty w Częstochowie
Kolejne z serii Wikiwarsztaty odbyły się 30 marca 2009 r. na Politechnice Częstochowskiej w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Program warsztatów obejmował szereg wykładów i zajęć praktycznych związanych z wolnym oprogramowaniem oraz projektami Wikimedia. Uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Głównym organizatorem był wikipedysta pbm, należący do Częstochowskiej grupy użytkowników Linuksa. Uczestników powitał Sebastian Skolik (Przykuta). Pierwszy wykład poprowadził Artur Jan Fijałkowski (WarX), który mówił ogólnie o kwestiach związanych z wolnym i otwartym oprogramowaniem, przybliżając ideologię tego ruchu oraz wskazując na powszechność używania rozwiązań open source. Następnie Adam Przybyła (Narrator) omówił zastosowania Linuksa w biznesie, opierając się na tezach zawartych w książce D. Tapscotta i A.D. Williamsa pt. "Wikinomia" oraz własnej praktyce. Kolejny wykład poprowadził współzałożyciel polskiej Wikipedii, Krzysztof P. Jasiutowicz (Kpjas), który opowiadał o tym, jak sam zaczął edytować Wikipedię. W trakcie wykładu Kpjasa pojawiła się lokalna telewizja TV Orion, która przeprowadziła z nim oraz Przykutą wywiad. Druga część spotkania miała formę warsztatów, w których uczestniczyło kilkunastu studentów i uczniów. W ramach tych zajęć Ludmiła Pilecka zaprezentowała Wikisłownik. Uczestnicy mieli okazję wykonać swoje pierwsze edycje, dodając linki w artykułach czy zamieszczając ilustracje z Wikimedia Commons. Aleksandra Zieleźny-Skolik (Pleple2000) wykonywała dokumentację fotograficzną i video całego wydarzenia. Po części oficjalnej przedstawiciele Wikimediów oraz świata linuksowego udali się na wspólny posiłek. W luźniejszej atmosferze padła propozycja, by tego typu imprezy powtarzać, szczególnie, że warto integrować różne środowiska związane z wolnym oprogramowaniem w Polsce. Aktualne informacje o wikiwarsztatach: http://warsztaty.wikimedia.pl.
Logo KOED
Logo KOED
Konferencja "Otwarte Zasoby Edukacyjne"
Koalicja Otwartej Edukacji, której członkiem jest też Stowarzyszenie Wikimedia Polska, współorganizowała konferencję pt. Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce. Konferencja odbyła się w czwartek, 23 kwietnia o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa, Ul. Wiejska 4/6/8), pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego. Celem konferencji było przybliżenie modelu otwartej edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych stosowanych na wszystkich szczeblach nauczania. W jej ramach zostały zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowania takich zasobów oraz przedstawione wyzwania i założenia polityki wspierającej otwartą edukację. W konferencji uczestniczyło 260 osób, w tym kilkunastu posłów (m.in. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski), przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Edukacji (m.in. minister Barbara Kudrycka).
Przykuta, Polimerek


Wieści z Wikimedia Foundation

Nowy partner Fundacji Wikimedia
14 marca 2009 r. odbyło się zebranie założycielskie Wikimedia Danmark. Po zarejestrowaniu tej organizacji będzie to 23 lokalny partner Fundacji Wikimedia. W Polsce partnerem Fundacji jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Leinad
Kolejna porcja grafik uwolniona
31 marca 2009 r. na konferencji prasowej w Berlinie Wikimedia Deutschland ogłosiła nawiązanie współpracy z Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) w Dreźnie, w zakresie udostępnienia przez tę instytucję zdjęć archiwalnych. Na mocy porozumienia SLUB udostępni 250 tys. zdjęć na wolnej licencji CC-BY-SA (Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach), które uzupełnią zasoby projektu Wikimedia Commons. Zdjęcia zostaną przesłane na Commons w pomniejszonej rozdzielczości - ich dłuższy bok będzie liczył maksymalnie 800 pikseli. Podobnie było w przypadku zdjęć z Archiwum Państwowego Niemiec, z tą różnicą, że zgodnie z tym porozumieniem w ciągu pół roku od udostępnienia plików tworzona będzie lista grafik o największym znaczeniu dla projektów, a tym samym zasługujących na wersje lepszej jakości. SLUB udostępni zdjęcia z listy w wyższej rozdzielczości, zachowując jednak prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach. W zamian za uwolnienie zdjęć WM-DE zwróci się z prośbą do ochotników o pomoc w oznaczaniu plików oraz będzie pracować nad tagowaniem geolokalizacyjnym zdjęć. Okazuje się, na przykładzie Archiwum Państwowego Niemiec, że instytucje, które decydują się na uwolnienie swoich materiałów archiwalnych w ten sposób, osiągają także pewne cele biznesowe. Statystyki odwiedzin Archiwum Państwowego znacząco wzrosły, podwoiła się również liczba zamawianych u nich drukowanych kopii zdjęć. Argumenty te mogą być bardzo istotne w dyskusji z kolejnymi potencjalnymi partnerami. Wydaje się bowiem, że mają szansę rozwiać główne, finansowe, obawy takich instytucji, powstrzymujące je od umieszczania swoich zasobów na wolnych licencjach. Strona projektu na Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deutsche_Fotothek.
Nova
Czy projekty Wikimedia przejdą na podwójną licencję?
Autor: Nevrax Design Team, licencja: GFDL, źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnu_meditate_levitate.png
Autor: Nevrax Design Team, licencja: GFDL, źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnu_meditate_levitate.png
Autor: Creative Commons, licencja CC-BY, źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_yy-sa_small.svg
Autor: Creative Commons, licencja CC-BY, źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_yy-sa_small.svg
Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia rekomenduje społecznościom projektów Wikimedia zmianę zasad licencjonowania zasobów powstających i udostępnianych w tych projektach. Propozycja zakłada, że dotychczasowe zasoby zostaną udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) w wersji 3.0, zachowując jednocześnie możliwość korzystania z nich na zasadach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GFDL). Równocześnie, nowy wkład użytkowników ma być udostępniany na obu wspomnianych wyżej licencjach, jednak ma istnieć możliwość umieszczania w serwisach treści pochodzących od osób trzecich dostępnych tylko na licencji CC-BY-SA. Będzie to wymagało jasnego poinformowania osób korzystających z serwisów Wikimedia, że zasoby opublikowane na licencji CC-BY-SA nie mogą być wykorzystywane na zasadach GFDL. Społeczność projektów głosuje za przyjęciem lub odrzuceniem tej propozycji. Zgodnie z harmonogramem głosowanie ma się zakończyć 3 maja 2009 r., a 10 maja ogłoszone zostaną wyniki. Propozycja zostanie uznana za przyjętą jeśli poprze ją przynajmniej 50% głosujących. Nad głosowaniem czuwa organizacja Software in the Public Interest (SPI), jako neutralna strona trzecia.
Nova
Spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie
3-5 kwietnia w Berlinie odbyło się spotkanie lokalnych organizacji partnerskich Fundacji Wikimedia. Spotkanie miało mieszany charakter - częściowo konferencyjny a częściowo warsztatowy. Uczestniczyło w nim po dwóch przedstawicieli każdego partnera, Rada Powiernicza Fundacji oraz kilku pracowników Fundacji z biura w San Francisco. W trakcie intensywnych rozmów omówiono wiele zagadnień dotyczących relacji partnerów z Fundacją i organizacji partnerskich między sobą. W celu dalszej kontynuacji prac stworzono kilka komitetów, w skład których weszli zarówno przedstawiciele partnerów jak i pracownicy Fundacji. Komitety te mają stale zajmować się konkretnymi zagadnieniami, takimi jak: koordynacja pozyskiwania funduszy, metody współpracy z prasą czy pozyskiwanie nowych edytorów projektów. Równolegle ze spotkaniem partnerów odbywało się też zebranie Rady Powierniczej oraz spotkanie/warsztaty deweloperów MediaWiki. Stowarzyszenie Wikimedia Polska reprezentowali: Tomasz Ganicz (Polimerek) i Agnieszka Kwiecień (Nova). Stowarzyszenie sfinansowało także pobyt Leszka Krupińskiego (Leafnode) na spotkaniu deweloperów. Więcej informacji na: http://meta.wikimedia.org/wiki/WMCON.
Polimerek
Projekty Wikimedia w Orange
Fundacja Wikimedia nawiązała współpracę z operatorem telekomunikacyjnym Orange w celu ułatwienia użytkownikom tej sieci dostępu do zawartości projektów Fundacji Wikimedia. Współpraca będzie polegać m.in. na udostępnieniu w portalach internetowych należących do Orange treści z Wikipedii przy pomocy różnych kanałów informacyjnych (np. linki do odpowiednich artykułów w Wikipedii) oraz napisaniu widżetów na urządzenia przenośne, które umożliwią użytkownikom dostęp do zawartości Wikipedii bezpośrednio z tych urządzeń.
Holek


Wieści z projektów

Wikimedia Foundation i UNU-Merit opublikowało wstępne wyniki zeszłorocznej ankiety przeprowadzonej on-line wśród edytorów i czytelników kilkunastu wersji językowych projektów Wikimedia. Szczegółowe wyniki są ciągle opracowywane, a materiały robocze z analizy są dostępne w formie sukcesywnie aktualizowanego pliku PDF: [1]. Z ciekawszych informacji zbiorczych:

 • odpowiedzi pochodziły od osób mieszkających w ponad 200 krajach, z których 65% stanowili czytelnicy, resztę edytorzy projektów,
 • średni wiek wszystkich odpowiadających to 26 lat,
 • 75% odpowiadających stanowili mężczyźni, zaś w grupie edytorów udział kobiet był na poziomie 13%,
 • średnia wieku i poziomu edukacji edytorów w stosunku do czytelników była nieco wyższa,
 • edytorzy, jako główne powody udziału w projektach, podawali chęć dzielenia się wiedzą oraz chęć poprawiania zauważonych błędów,
 • większość (51%) czytelników stwierdziło, że nie edytują z powodu zbyt małej wiedzy; 48% czytelników oświadczyło, że jest zadowolona z treści zawartych w Wikipedii i dlatego jej nie edytuje.

Więcej na ten temat na: oficjalnym blogu Wikimedia Foundation.

Polimerek


Wikipedia

Sfotografuj swoją okolicę
Mapa gminy Wręczyca Wielka wykonana przez Aotearoa (licencja: GFDL), znajdujące się na niej miejscowości sfotografowane zostały przez Ludmiłę Pilecką
Pod tą nazwą pojawiła się w Wikipedii nowa inicjatywa, zapoczątkowana przez wikipedystę Yuska, a zainspirowana wieścią o organizowanej przez Stowarzyszenie Wikiekspedycji. Rzucił on hasło, aby wikipedyści małym nakładem kosztów wykonali fotografie miejscowości znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Do 26 kwietnia wiele artykułów zdobyło cenne ilustracje, jednak w dużej mierze były to zdjęcia miast i obiektów w nich położonych. Jak dotąd nikt z województwa podlaskiego nie dołączył do tej akcji, co wskazuje, że inicjatywa Wikiekspedycji, podczas której chcemy fotografować wioski w tym województwie, ma sens i będzie dopełniać spontaniczną akcję Yuska i innych fotografujących wikipedystów.
Przykuta
Po wyborach nowych członków Komitetu Arbitrażowego
W poprzednim numerze "Biuletynu" informowaliśmy o wyborach nowych członków Komitetu Arbitrażowego. Do ciała tego dołączyli nowi arbitrzy: Awersowy, Elfhelm, Ludmiła Pilecka i Przykuta. Ludmiła Pilecka przyjęła funkcję sekretarza, a Bukaj przewodniczącego. W roku 2008 do KA trafiło aż 26 spraw, których wikipedyści nie potrafili lub nie chcieli rozwiązać w inny sposób.
Przykuta
Zmiany w administracyjnym gronie
Od początku tego roku w Wikipedii przybyło kilka osób z uprawnieniami administratora, pozwalającymi na kasowanie stron, blokowanie ich do edycji i blokowanie kont użytkowników, a także numerów IP. Społeczność obdarzyła w tym względzie swoim zaufaniem: The bossa, Lolka01, Lord Ag.Enta, Loraine, Michała Sobkowskiego i Lukasza Lukomskiego. Jednocześnie 5 kandydatur odrzucono (jedną przyjęto po 2 miesiącach), a 8 osób zostało pozbawionych uprawnień, w związku z niedopełnieniem obowiązku podania w preferencjach kontaktowego adresu e-mail. W trakcie pisania tych słów kolejne trzy osoby (w tym jedna, która chwilowo z "guzików" zrezygnowała) kandydują do bycia wikipediowym porządkowym.
Przykuta
W stronę jakości
Jedna z propozycji ikonek do oznaczania najlepszych artykułów , autor: M.Komorniczak, cc-by-3.0
Na stronie głównej Wikipedii znajdują się fragmenty artykułów wyróżnionych ze względu na jakość, jak również grafiki wybrane jako najlepsze spośród tych wykonanych przez edytorów polskojęzycznej Wikipedii. Często, zanim trafią one na stronę główną, toczy się wśród społeczności długa i emocjonująca dyskusja. Podobnie proces ten przebiega w innych projektach językowych. Każdy z nich posiada różną ilość tzw. dobrych i medalowych haseł. Najwięcej wyróżnionych artykułów mają następujące wersje językowe: angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska i hebrajska. W hebrajskiej 0,8% haseł uzyskało najwyższe wyróżnienie, w polskiej 0,061%. Każdy projekt stosuje jednak różny zestaw kryteriów oceny. W polskiej Wikipedii kryteria są dość ostre. Przede wszystkim hasło powinno w miarę wyczerpująco opisywać dany problem, bazować na wielu wiarygodnych źródłach, najlepiej, gdyby zostało odpowiednio zilustrowane. 26 kwietnia 2009 r. liczba najlepszych haseł wynosiła 365 - czyli tyle, co dni w roku. Jeżeli jednak cofniemy się o tyleż samo dni, okaże się, że 26 kwietnia 2008 było ich 337. Pozornie przybyło niewiele. Jednak w tym czasie wiele z artykułów pisanych wcześniej, po kolejnej ewaluacji zgodnie z rosnącymi wymaganiami, utraciło status medalowych. Podwoiła się za to liczba Dobrych Artykułów, których rok temu było 183, a obecnie jest 372. Było to możliwe dzięki stawianiu mniejszych wymagań wobec artykułów określanych jako "dobre".
Od jakiegoś czasu trwa też dyskusja nad tym, aby zastąpić problematyczną nazwę "Artykuł na medal" na inną, trafniejszą i mniej emocjonującą, bardziej odpowiadającą znaczeniu "Featured Articles" w en.wiki. W przypadku, jakim jest Wikipedia nie chodzi przecież o to, by "obwieszać się medalami". Sam fakt wyróżnienia artykułu ze względu na jego wysoką jakość i umieszczenie na stronie głównej Wikipedii jest wystarczająco nobilitujący. Na razie powstały pomysły na nowe ikonki dla wyróżnionych pod względem jakości haseł i ilustracji. Nowe propozycje poniżej:
 • Ikona Dobrego Artykułu
  Ikona Dobrego Artykułu
 • Ikona wyróżnionego hasła, mającego charakter listy
  Ikona wyróżnionego hasła, mającego charakter listy
 • Ikona wyróżnionej grafiki
  Ikona wyróżnionej grafiki
 • Przykuta


  Wikisłownik

  5 lat Wikisłownika
  22 marca 2009 r. Wikisłownik obchodził piąte urodziny. W prezencie na tę okazję redaktorzy tego projektu postanowili przekroczyć liczbę 130 000 haseł, tworząc w ciągu tygodnia ponad tysiąc nowych stron.
  Ludmiła Pilecka
  Indeksy a tergo w Wikisłowniku
  W drugiej połowie kwietnia polskojęzyczny Wikisłownik został rozbudowany o indeksy a tergo szeregujące hasła wg odwróconego porządku alfabetycznego. O kolejności wyrazu decyduje tu najpierw ostatnia litera, następnie przedostatnia itd. Dla przykładu, obok siebie znalazły się kolejno słowa: piwnica, szachownica, drylownica, klarownica, czarownica i kierownica. Nowe indeksy grupują wyrazy o wspólnych zakończeniach, dzięki czemu przydatne są zarówno w rozbudowanych analizach etymologicznych, jak i przy wyszukiwaniu rymów przez obecnych i przyszłych poetów.
  ABX


  Wikinews

  Działamy też w terenie - zdjęcie z fotorelacji imprezy "Parowozem przez Wielkopolskę", autor: Yves6, cc-by-sa, GFDL
  Koncert trzech wikireporterów
  Od kilku tygodni w Wikinews zaobserwować można, że edycji dokonują głównie trzy osoby: Omega933, Macia11 oraz Yves6. Dzięki nim w serwisie prawie codziennie pojawia się kilka lub kilkanaście artykułów. To już chyba piąte pokolenie Wikireporterów. Może ta liczba za rok się podwoi.
  Nowy serwis dziennikarski publikujący na cc-by
  W dniu 18 marca tego roku wystartował kolejny serwis informacyjny - do.org.pl. Tworzony jest oddolnie, a założony został nie przez korporację, a nieformalnie przez internautów. Część artykułów publikowana jest na licencji CC-BY, dzięki czemu Wikinews może z nim, podobnie jak z kilkunastoma innymi serwisami, współpracować.
  Przykuta


  Wikicytaty

  Cytat miesiąca
  "Zwyciężajcie nienawiść – miłością,
  nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem.
  "
  Autor: Mohandas Karamchand Gandhi

  Wikibooks

  Wikijunior: książki dla dzieci
  Nowa przestrzeń nazw
  W Wikibooks pojawiła się nowa przestrzeń nazw: Wikijunior i odpowiednio Dyskusja Wikijuniora. Przestrzeń ma grupować książki i moduły przeznaczone dla najmłodszych czytelników. Ten podprojekt wikiksiążek nabiera kolorów, także w sensie dosłownym: pojawiła się nowa książeczka: Wikijunior:Kolory. Więcej o projekcie: http://pl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior.
  Nova
  4 tysiące modułów
  Podręczniki w Wikibooks rozwijają się coraz szybciej. Świadczy o tym wzrost liczby modułów o jedną trzecią w przeciągu ostatnich 10 miesięcy - jeszcze w lipcu ubiegłego roku mieliśmy 3 tys. modułów, obecnie jest ich ponad 4 tysiące.
  MonteChristof


  Wikiźródła

  Więcej nie znaczy lepiej
  Polskie Wikiźródła w ostatnim czasie zwolniły tempo rozwoju. W mijającym miesiącu nasz projekt, pod względem liczby stron, został wyprzedzony przez wersję węgierską i arabską. Mimo to, systematycznie powiększa się baza dokumentów źródłowych, a już istniejące są ciągle rozszerzane. Największą liczbę edycji posiadają spisy odcinków najpopularniejszych seriali animowanych (Smerfy, Naruto Shippūden, Pokémon) oraz tablice zawierające spis polskich tablic rejestracyjnych oraz kodów pocztowych w Polsce.
  Kubaro


  Wikimedia Commons

  Konkursu na grafikę roku ciąg dalszy
  Trwa druga, finałowa, tura konkursu na grafikę roku 2008. Każdy uczestnik projektów Wikimedia, który zarejestrował się przed od 1 stycznia 2009 r. i wykonał minimum 200 edycji do daty rozpoczęcia konkursu, czyli 12 lutego 2009 r., może zagłosować na jedną grafikę spośród 51 finalistów. Głosowanie zakończy się 30 kwietnia 2009 r., o godzinie 23:59 UTC. Główna strona konkursu: http://commons.wikimedia.org/wiki/POTY.
  Nova
  Deutsche Fotothek, Autor: Leonhard Zubler, Kaspar Waser, licencja: cc-by-sa
  Archiwalia do kategoryzacji
  Materiały z archiwum fotografii niemieckiej biblioteki (SLUB) są właśnie przesyłane na Commons. Zdjęcia trafiają tymczasowo do specjalnych kategorii. Każde z nich trzeba teraz odpowiednio skategoryzować i opisać. Można również na dedykowanej podstronie zgłaszać błędy techniczne, merytoryczne znalezione w opisach, a także wątpliwości co do posiadania przez Deutsche Fotothek praw autorskich do konkretnych zdjęć. Zobacz przesłane już zasoby: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Deutsche_Fotothek.
  Nova


  Oprogramowanie

  OpenStreetMap i Wikipedia
  Od pewnego czasu rozważana była propozycja integracji wolnodostępowego serwisu OpenStreetMap i Wikipedii. OpenStreetMap oferuje obszerne dane geograficzne na licencji CC BY-SA 2.0, co umożliwia wykorzystanie jego zasobów w Wikipedii. Problemem okazała się infrastruktura sieciowa OpenStreetMap. Jeśliby podłączyć Wikipedię bezpośrednio do serwisu OSM, serwis ten nie byłby w stanie obsłużyć tak dużej liczby wywołań. Z tego powodu, na opisywanym powyżej spotkaniu deweloperów w Berlinie, poruszony został temat integracji OSM i Wikipedii. Stowarzyszenie Wikimedia Deutschland ma zamiar wydać 15 tysięcy euro oraz uruchomić własny serwer do przechowywania danych o mapach. Deweloperzy zajmą się również opracowaniem rozszerzenia do MediaWiki, umożliwiającego umieszczenie map z OSM/serwera kartograficznego w artykułach. Póki co, projekt integracji ma przed sobą długą drogę do przebycia i, jak twórcy pomysłu mówią, nieprędko ujrzymy dynamiczne mapy OSM w Wikipedii. Życzymy braku problemów.
  Holek


  Co w wikiblogach piszczy?

  Cóż miłośnicy wikiblogów zrobiliby bez Radomila, który jako jedyny autor pisze dosyć regularnie? Tym razem przypomina: "Milczenie jest złotem" i komentuje poziom toczących się w Wikipedii dyskusji. Ich uczestnicy w jednym ciągu myślowym przyznają się do niewiedzy w danym temacie, a jednocześnie wygłaszają swoją opinię. Wpis kończy apel do wszystkich dyskutantów: nauczmy się milczeć.

  Delimata, wikipedysta aktualnie "emerytowany", porusza kwestię współpracy i rywalizacji przy tworzeniu Wikipedii. Są to, jak twierdzi, dwie odmienne wizje, przy czym ta druga przekształca się czasami w otwartą walkę między różnymi grupami.

  rdrozd


  Wieści z szerokiego świata

  Encarta kończy działalność
  Flagowy produkt encyklopedyczny Microsoftu - Encarta - ogłosiła koniec swojej działalności. Strona internetowa Encarty i wszystkie związane z nią usługi, takie jak pakiet integracyjny do MSN Explorera, zostaną zamknięte 31 października 2009 r., zaś zawartość merytoryczna i oprogramowanie tej encyklopedii zostanie wystawione na sprzedaż już w lipcu 2009. Jako powód zakończenia funkcjonowania Encarty podano zmiany na rynku wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, które powodują, że użytkownicy internetu odchodzą od tradycyjnych produktów tego typu, nazbyt przypominających papierowe encyklopedie. Redakcja dowiedziała się ze źródeł zbliżonych do władz Wikimedia Foundation, że jeden z pracowników tej Fundacji podjął wstępne rozmowy z firmą Microsoft, celem ew. zakupu części treści tej encyklopedii, aby zaadaptować je do Wikipedii (prawdopodobnie głównie pliki multimedialne). [2].
  UNESCO uruchamia World Digital Library
  21 kwietnia 2009 r. UNESCO, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych i Biblioteka Aleksandryjska ogłosiły oficjalne otwarcie World Digital Library - elektronicznej biblioteki dostępnej dla każdego w formie strony WWW. Biblioteka ma gromadzić zasoby będące w domenie publicznej udostępniane przez biblioteki i projekty biblioteczne z całego świata. Początkowo serwis ma być dostępny w językach: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i rosyjskim. [3]
  Federalny Sąd Apelacyjny USA o tym, że prawo autorskie nie może działać wstecz
  10 Wydział Federalnego Sądu Apelacyjnego USA uznał, że zmiany w prawie autorskim dokonane przez Kongres USA w wyniku przyjęcia ustaleń Urugwajskiej rundy negocjacji WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) są sprzeczne z pierwszą poprawką do Konstytucji USA. Zmiany te polegały na przyjęciu zasady, że jeśli w kraju, z którego pochodzi dane dzieło jest ono wciąż objęte prawami autorskimi, to jest ono również objęte nimi w USA, nawet jeśli zgodnie z prawem amerykańskim przeszło już do domeny publicznej. Przyjęcie tej zasady spowodowało, że znaczna liczba dzieł zagranicznych, które w USA były już w domenie publicznej, wróciła "pod kuratelę" prawa autorskiego. Największy problem powstał w przypadku twórców dzieł zależnych (np: tłumaczeń), których publikacja stała się wstecznie nielegalna i właściciele prawa do dzieł oryginalnych mogli ich zacząć pozywać o naruszenie praw autorskich. Decyzja Sądu oznacza, że mogą oni spać spokojnie i że domena publiczna w USA nie będzie mogła być w przyszłości wstecznie ograniczana. [4]
  Koreański system rejestracji internautów
  Rząd Korei Południowej stworzył regulację zmuszającą wszystkie firmy i instytucje prowadzące serwisy WWW, które umożliwiają dodawanie treści przez internautów i mają ponad 100 000 użytkowników miesięcznie, do zaimplementowania systemu wymuszającego przy rejestracji podawanie imienia, nazwiska, adresu i numeru rejestracyjnego (odpowiednika naszego nr. PESEL) przez obywateli tego kraju. W związku z wprowadzoną regulacją, Google i YouTube oficjalnie odmówiły wprowadzenia takiego systemu i zakończyły swoją działalność w tym kraju. Koreańska wersja YouTube jest nadal dostępna, jednak użytkownicy logujący się z terenu Korei Południowej muszą przy logowaniu zadeklarować, że nie są obywatelami tego kraju. Dopiero wtedy mają możliwość przesyłania filmów do tego serwisu. W tej chwili nie wiadomo jeszcze w jaki sposób wpłynie to na funkcjonowanie Wikipedii i innych projektów Wikimedia w tym kraju. W Seulu znajduje się jedna z serwerowni Fundacji Wikimedia, która jednak jest w fazie stopniowej likwidacji. Korea jest jak dotąd jedynym na świecie krajem demokratycznym, który wprowadził tego typu regulacje. [5]
  Polimerek


  Stopka


  Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


  Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.