Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/5-2009 (7)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 7. 1 czerwca 2009)Wstępniak

Koniec semestru na studiach, sezon matur i coraz ładniejsza pogoda za oknami spowodowała prawdopodobnie, że majowy numer biuletynu ukazuje się z dużym opóźnieniem i jest wyraźnie mniej obszerny od wcześniejszych. Prawdopodobnie numery czerwcowy, lipcowy i sierpniowy zostaną połączone w jeden, a na jesień redakcja zastanowi się nad zmianą formuły biuletynu.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zarejestrowane 15 listopada 2005 r., liczy obecnie 97 członków. Ponownie dołączyli do nas Reytan i Narrator.

Zdjęcie grupowe z Jadwisina, autor: Przykuta, licencja: CC-BY-SA/GNU FDL
Konferencja Wikimedia Polska 2009
Konferencja Wikimedia Polska 2009 odbyła się w dniach 1-3 maja 2009 roku (piątek-niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie, niedaleko Warszawy. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Czech i jedna z Rosji. Wygłoszono i poprowadzono łącznie 20 wykładów i warsztatów. Wśród wykładowców znaleźli się między innymi: Richard Stallman (szef Free Software Foundation) z prezentacją "Copyright vs. Community", Ahrash Bissell z Creative Commons Learn, który poprowadził warsztaty o wolnych licencjach i otwartych zasobach edukacyjnych, Edwin Bendyk z wykładem o paradoksach otwartego społeczeństwa wiedzy, Bożena Czerny z analizą prawa własności do obserwacji astronomicznych. Zarówno wykłady, jak i spotkania warsztatowe kończyły się ożywionymi dyskusjami, które kontynuowano w kuluarach i podczas wieczornych spotkań.
Wykluczenie polskich domen z Phorm
Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował, aby wszystkie zarejestrowane przez Stowarzyszenie domeny zostały wykluczone z systemu nadzoru i cenzury prowadzonej w Wielkiej Brytanii przez firmę BT/Phorm. Jest to reakcja na ogólnoświatową akcję zgłaszania "wykluczonych" domen do tej instytucji zapoczątkowaną pozwem sądowym i ugodą osiągniętą przez Yahoo!. Mail z listą domen do wykluczenia został wysłany w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 12 maja 2009. Wikimedia Foundation i większość lokalnych partnerów Wikimedia przyłączyła się do tej akcji już wcześniej.
Wyprawa Joysticka do Ełku i Wilna
18-22 maja zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu edycji i organizacji Wikisłownika dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku i szkoły partnerskiej w Wilnie (Nataljos Kazakovos Kompiuterių Mokykla). Celem projektu była transgraniczna współpraca młodzieży ze szkół w Polsce i na Litwie mająca na celu budowę słownika polsko-litewskiego z użyciem mechanizmu Wikisłownika. Przeszkolono z zakresu edytowania Wikisłownika 21 uczniów z Polski i ok. 17 z Litwy. W efekcie warsztatów powstało 167 nowych haseł polskich i 17 litewskich. Projekt będzie prawdopodobnie kontynuowany po wakacjach. Więcej na ten temat: Słownik polsko-litewski.
Wikipstryk – koniec nadsyłania prac
31 maja upłynął termin nadsyłania prac na konkurs Wikipstryk 2009, w którym uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogli nadsyłać zdjęcia wybranych obiektów z terenu Wrocławia. Prace wykonane i przesłane w terminie zostaną poddane wkrótce głosowaniu jury. Na specjalnej stronie organizator przedstawi także wybrane zdjęcia, spośród których internauci będą mogli wybrać laureata "Nagrody Internautów". Wyniki głosowania mają być ogłoszone w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przekazane cenne nagrody rzeczowe.
GDJ 2009
Tegoroczne spotkanie z serii GDJ (Gdzie jesteśmy? Dokąd zdążamy? Jak?) zorganizowane zostanie w Gdańsku. Wstępnie termin spotkania ustalono na 11-13 września 2009.
Narew wiosną w Strękowej Górze. Autor: Wojsyl, licencja cc-by-sa
Wikiekspedycja 2009
Już niewiele ponad miesiąc pozostało do rozpoczęcia pierwszej Wikiekspedycji organizowanej przez Stowarzyszenie. Na rok 2009 wybrane zostało województwo podlaskie. Startujemy 10 lipca w miejscowości Siemiatycze i kierujemy się w stronę Gołdapi, wzdłuż wschodniej krawędzi województwa, gdzie ekspedycja kończy się 20 lipca. Trasa rozpisana jest na kilka równolegle poruszających się ekip. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie we wschodniej części woj. podlaskiego dokumentacji fotograficznej ok. 500-1000 wsi i małych miast oraz okazów przyrody ożywionej i elementów przyrody nieożywionej. W trakcie wyprawy będą także zbierane materiały źródłowe o tym regionie, które posłużą do uzupełniania haseł w Wikipedii. Zakłada się także propagowanie projektów Wikimedia przy wsparciu i współpracy lokalnych instytucji. Następnie, zebrane materiały i dokumentacja fotograficzna zostaną opracowane i wzbogacą zasoby projektów. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej Wikiekspedycji zapraszamy do zgłoszenia się na stronie przedsięwzięcia: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja.
Polimerek, Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Wikimania 2010 w Gdańsku!!!
7 maja 2009 Wikimania 2010 venue selection committee, po bardzo długich dyskusjach i z niemal dwutygodniowym opóźnieniem ogłosiła, że miastem, w którym odbędzie się Wikimania w 2010 będzie Gdańsk [1]. O wyborze Gdańska zdecydowało parę czynników: obszerne i łatwe do dostosowania do zmiennych potrzeb miejsce obrad, niskie koszty dla uczestników konferencji, duży efekt propagandowy na obszarze, w którym w wielu krajach projekty Wikimedia nie są jeszcze dobrze rozpropagowane. Obecnie, po pierwotnej euforii, pora zabrać się do pracy... Chętni do pomocy przy tym projekcie wciąż mogą się zgłaszać na stronie Wikimania2010.pl.
Nowa umowa z chapterami
Mike Godwin, etatowy prawnik Wikimedia Foundation, zaproponował projekt nowych umów między Fundacją i jej lokalnymi partnerami. Projekt ten nie spotkał się z pozytywną reakcją ze strony dotychczasowych partnerów. Dla podjęcia dialogu z Fundacją partnerzy wybrali 4-osobową delegację, której zadaniem jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków tej umowy i przedstawienie Fundacji podstawowych problemów, z powodu których lokalni partnerzy nie chcą zaakceptować nowego wzoru umów.
Umowa z Orange/France Telecom
Wikimedia Foundation podpisała długofalową umowę z Orange/France Telecom dotyczącą użycia logo Wikipedii i innych projektów Wikimedia w aplikacjach mobilnych, które docelowo mają być dostępne dla abonentów tej sieci komórkowej we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Umowa przewiduje także wspólne rozwijanie oprogramowania oraz, co budzi kontrowersje wśród społeczności niektórych projektów, prawo do wykorzystywania łącznie treści i logo projektów w portalach internetowych powiązanych kapitałowo z Orange/France Telecom. W Polsce z umowy tej zamierza skorzystać Wirtualna Polska – na razie nie wiadomo jeszcze w jaki sposób.
Polimerek
Wikimedianie na Ukrainie zakładają stowarzyszenie
31 maja 2009 odbyło się zebranie założycielskie Wikimedia Ukraine. Chęć zostania członkiem stowarzyszenia wyraziło 20 osób, spośród których prezesem wybrany został Andriy Bondarenko, ukraiński kompozytor i pianista. W tym roku podobne kroki poczynili też duńscy Wikimedianie, o czym pisaliśmy już w poprzednim numerze Biuletynu, jednak żadna z tych organizacji nie jest jeszcze oficjalnie lokalnym partnerem Fundacji Wikimedia.
Leinad
Społeczność za zmianą licencji
Jak pisaliśmy w poprzednim Biuletynie, Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia rekomendowała społecznościom projektów Wikimedia zmianę zasad licencjonowania zasobów powstających i udostępnianych w tych projektach. Społeczność wypowiedziała się w tej sprawie w głosowaniu. Spośród 17462 oddanych ważnych głosów, 75.8% poparło propozycję Rady Powierniczej, 10.5% było przeciwnych, 13.7% nie miało zdania. Prawie połowę głosujących (43.1%) stanowili edytorzy anglojęzycznej Wikipedii. Spośród edytorów polskojęzycznej wersji zagłosowało 507 osób, co daje 2.9% wszystkich głosów. W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele 193 projektów Wikimedia. Następne kroki to aktualizacja komunikatów i stron dotyczących zasad licencjonowania i korzystania z zasobów projektów. Dla anglojęzycznych wersji założony termin wprowadzenia zmian to 15 czerwca 2009. Do tego czasu powinny także zostać rozpoczęte tłumaczenia na pozostałe języki.
Nova


Wieści z projektów

Wikipedia

Wikipedia w liczbach
Od 30 kwietnia polska Wikipedia liczy 600 000 haseł i nadal jest czwartą co do wielkości Wikipedią na świecie. W ciągu niecałego roku przybyło 100 000 haseł. Prawdopodobnie takie tempo przyrostu będzie także w najbliższych latach, o ile nie zyskamy jakiejś pokaźnej liczby nowych użytkowników.
Pod koniec maja mieliśmy już ok. 50% (czyli ponad 300 000) oznaczonych haseł, sprawdzonych pod kątem występujących w nich wandalizmów lub przypadkowych, ale widocznych na pierwszy rzut oka uszkodzeń. Z tej okazji PMG przedstawił własna stronę ze statystykami.
Także na przełomie mija i czerwca liczba lokalnie załadowanych grafik na polskiej Wikipedii, wskutek ich przenoszenia na Wikimedia Commons, spadła poniżej 10 000. Wolne licencje obowiązujące na polskiej Wikipedii są identyczne w swojej wymowie z tymi z Commons, toteż pomiędzy projektami jest zupełna zgodność prawna. Zatem wszystko, co jest (lub nie) akceptowane na Commons, jest także (lub nie) akceptowane na polskiej Wikipedii. Należy przy tym pamiętać, że przesłanie grafik na wolnych licencjach na Commons lub Wikipedię oznacza, że mogą one być powielane we wszystkich serwisach zgodnie z tymi licencjami, a nie że mają być użyte tylko lokalnie.
We wszystkich Wikipediach mamy już prawdopodobnie 12 000 medalowych haseł. W tych dopiero startujących standard pewnie często jest na niższym poziomie, jednak uznać można, że 10 000 artykułów w Wikipediach jest napisanych na bardzo wysoki połysk i można się nimi spokojnie chwalić, a najlepiej tłumaczyć :)
Co świadczy o jakości Wikipedii?
Na Meta-Wiki istnieją dwie strony prezentujące dwa odmienne wskaźniki jakości. Oficjalny wskaźnik: Wikipedia article depth premiuje liczbę stron niebędących artykułami w stosunku do liczby haseł w przestrzeni głównej Wikipedii. W przypadku polskiej Wikipedii jest on bardzo niski. Natomiast wg wskaźnika Efficiency, gdzie premiowana jest liczba haseł w stosunku do reszty stron, polska Wikipedia znajduje się na bardzo wysokich lokatach. Być może potrzeba jakiegoś wyważonego wskaźnika, który brałby też pod uwagę merytoryczną zawartość haseł. To jednak byłoby bardzo trudne do skonstruowania.
Przykuta


Wikisłownik

Nowe zasoby w Wikisłowniku
W wyniku pozyskania zgody na użycie zawartości wersji elektronicznej Słownika tematycznego czesko-polskiego autorstwa Dariusza Sieczkowskiego i Aleny Volfovej, z końcem kwietnia rozpoczął się proces importu i weryfikacji kilku tysięcy nowych czeskich haseł (łącznie słownik tematyczny zawiera ponad 14 tysięcy słów i zwrotów). Jednocześnie trwają prace nad oceną poprawności zasobów słowników Jerzego Kazojcia, zawierających kilkaset tysięcy pozycji. Dzięki pozyskanej zgodzie, również ten materiał może wkrótce wzbogacić zasoby polskojęzycznego Wikisłownika. Dotychczas zaimportowano kilkaset nowych szwedzkich haseł, a w przygotowaniu są także materiały potrzebne do importu haseł w językach hiszpańskim, włoskim i esperanto.
ABX, Ludmiła Pilecka

Wikinews

Zdjęcie z fotoreportażu Maj Music Festival 2009, autor: Lilly M, licencja: cc-by-3.0
Specjalizacja i regionalizacja
Wszystko wskazuje na to, że ten serwis dryfuje w stronę specjalizacji tematycznych oraz regionalnych. Są dwie osoby publikujące w miarę regularnie artykuły dotyczące astronomii. Niewykluczone, że takich specjalistycznych obszarów zacznie pojawiać się więcej. Mamy już kilku użytkowników publikujących artykuły dotyczące Polonii na całym świecie, w tym powstają materiały autorskie. Ostatnio dołączył do nich korespondent z Paryża, czyli Paterm. Jeżeli chodzi o aktywność regionów w skali kraju, to najbardziej aktywni są użytkownicy z województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, mieliśmy z poszczególnych województw następującą liczbę artykułów (w nawiasach liczba artykułów od początku 2009 roku):
Odświeżanie portali i DPL
Dużym plusem Wikinews jest wielość portali, co jest korzystne z punktu widzenia potencjalnego czytelnika. Mechanizm DPL (DynamicPageList) pozwala na automatyczne dodawanie na górze każdego portalu każdego nowego artykułu, który umieszczony został w odpowiedniej kategorii. W portalach, podobnie jak na stronie głównej, jest miejsce na wyróżnione treści, tak aby czytelnik mógł szybko otrzymać informacje o ważnej wiadomości. Ten aspekt jest nieco zaniedbany. Podobnie zaniedbany został problem z mechanizmem DPL w Mediawiki. Ponad rok temu został zgłoszony programistom tego oprogramowania błąd polegający na tym, że zmiana kategorii (dopisanie) w artykule powoduje, że ląduje on na pierwszym miejscu w portalach, chociaż wcale nie musi być nowy. Redaktorzy i czytelnicy Wikinews mogą czuć się przez to zdezorientowani.
Przykuta

Wikicytaty

Autor: Paulo Gileno Cysneiros, licencja: cc-by-3.0
Cytat miesiąca
"Dzieciństwo to miejsce,
gdzie mieszka się przez całe życie.
"
Autor: Rosa Montero


Wikibooks

Zbliżający się sezon letni to dobry czas na fotografowanie. Trwa sezon wegetacyjny, który większość fotografów-przyrodników spędza dokumentując przyrodę. Dla początkujących i średnio zaawansowanych Wikibooks poleca książkę Fotografia, w której można znaleźć sporo ciekawych informacji, między innymi o sprzęcie i technice wykonywania i obróbki zdjęć. Ciągle uzupełniany jest także obszerny podręcznik do fizyki matematycznej. Ostatnio opisane zostały takie pojęcia jak potencjały termodynamiczne‎ i zespół mikrokanoniczny.

Nova

Wikiźródła

Wiosenne porządki
Na polskojęzycznych Wikiźródłach rozpoczęliśmy wielką akcję sprzątania. Na początek usunięto ponad setkę tekstów, których stan prawny już od dłuższego czasu nie był wyjaśniony (skutkiem tego liczba istniejących stron w projekcie spadła, ale coś za coś). Po uprawnienia zgłosiło się dwóch nowych kandydatów (kolejno: na administratora i biurokratę). Zaimportowano skrypt Nuxa służący do sprzątania kodu, rozważane jest także przeniesienie z Wikipedii innych gadżetów, mających pomóc wikiskrybom w pracy. Ponadto codziennie dokonujemy drobnych, ale potrzebnych zmian, takich jak formatowanie tekstów i doprowadzanie ich do pewnych standardów, sprzątanie meta-stron i ich rekategoryzacja, poprawianie szablonów. Od niedawna mamy także wikiskrybę, który chętnie tłumaczy dokumenty historyczne z angielskich Wikiźródeł, pojawił się także bot od dodawania interwiki. Dzięki rozszerzeniu MediaWiki Proofread Page pojawia się także coraz więcej korygowanych na bieżąco tekstów w przestrzeni "Strona:" (pojawiła się także strona pomocy na ten temat). Ożywienie w projekcie jest więc widoczne, ale ilość pracy, jaką jeszcze trzeba wykonać, przewyższa nasze możliwości przerobowe, dlatego zapraszamy do współpracy.
Awersowy

Wikimedia Commons

Grafika roku 2008, autor: Mikel Ortega, Richard Bartz; licencja: cc-by-sa 2.0.
Grafika roku 2008 wybrana!
Rozstrzygnięty został konkurs na grafikę roku 2008. W rundzie finałowej głosujący mogli wybrać jedną grafikę spośród 51 finalistów. Oddano 712 ważnych głosów, o wiele mniej niż w pierwszej rundzie. W finale o zwycięstwie zadecydowały 74 głosy. Autorem zwycięskiego zdjęcia, przedstawiającego konie na górze Bianditz w Pirenejach, jest Mikel Ortega, z poprawkami Richarda Bartza.
Nova


Oprogramowanie

Google Wave
28 maja pracownicy Google na dorocznym zlocie developerów tej firmy "Google I/O" obwieścili oficjalnie, że firma od paru lat pracuje nad projektem o nazwie "Google Wave". Google Wave ma być narzędziem umożliwiającym intuicyjne łącznie zbiorów tych usług w spontanicznie kreowane przez internautów "fale", stanowiące dynamicznie rozrastające się i edytowalne przez każdego z uczestników paczki wypowiedzi dyskusyjnych, komentarzy, dokumentów i plików multimedialnych, których historię rozwoju można będzie śledzić na wzór historii artykułów w MediaWiki. Do obsługi fal nie ma potrzeby instalowania nowego oprogramowania, wystarczyć ma posiadanie dostępu do internetu i dowolna przeglądarka internetowa. Krytycy tego konceptu twierdzą, że nie wprowadza on niczego nowego, lecz tylko łączy w jedno to, co aktualnie jest w internecie najbardziej "trendy" i jest w istocie produktem marketingowym a nie rzeczywistym, przyszłym przełomem. Oprócz samej integracji dotychczas istniejących rozwiązań, Google Wave zawiera jednak parę zupełnie nowatorskich rozwiązań, takich jak możliwość swobodnego stosowania techniki drag&drop wewnątrz przeglądarki, wymianę komunikatów prowadzoną na żywo dzięki możliwości obserwacji litera po literze, co wpisuje druga osoba, zanim skończy pisać, zaimpelementowany, od dawna dyskutowany w środowisku developerów MediaWiki, mechanizm liquid threads, czyli dynamicznego wątkowania wpisów dyskusyjnych oraz, co może najważniejsze w kontekście projektów Wikimedia, nowy mechanizm wiki umożliwiający jednoczesną edycję tego samego dokumentu przez kilka osób na raz w czasie rzeczywistym, z których każda może bezpośrednio obserwować postęp edycji pozostałych. Aż strach pomyśleć, jak w tego rodzaju modelu wiki mogą wyglądać wojny edycyjne... Na listach dyskusyjnych Fundacji Wikimedia rozgorzała dyskusja nad ew. wykorzystaniem niektórych pomysłów z Google Wave przy dalszym rozwoju MediaWiki. [2]
Polimerek


Co w wikiblogach piszczy?

Spośród majowych artykułów na blogach z Planety Wikimedia wyróżnia się obszerna relacja Dodka z majowej konferencji Wikimedia Polska. Dodek najwięcej napisał o wykładzie Richarda Stallmana i o jego propozycji nowego mechanizmu praw autorskich, który uogólniając miałby ograniczać czas ochrony większości praw do 10 lat. Z kolei Radomil w notce Konsensus, zasady, zalecenia, zmiany... kontynuuje pytania o definicje podstawowe dla współpracy na Wikipedii, które są jednak rozmaicie rozumiane.

rdrozd


Projekty Wikimedia w mediach mainstreamowych i nie tylko

Wikimania rozkręciła media
Gdy na początku maja okazało się, że Wikimania w 2010 roku zostanie zorganizowana w Gdańsku, napisało o tym kilkanaście polskich serwisów, a zajawki pojawiały się także w prasie papierowej. Był to właściwie jeden z nielicznych wątków w mediach na temat Wikimediów w maju. Biorąc pod uwagę to, że po konferencji w Jadwisinie nie było prawie żadnego echa, mimo powiadamiania dziennikarzy, można mówić o medialnym sukcesie w tym miesiącu.
Wizyta w TOK FM
12 maja w radiu TOK FM Tomasz "Polimerek" Ganicz, Sebastian "Przykuta" Skolik i Paweł "sp5hue" Zienowicz" przez prawie godzinę rozmawiali na temat Wikipedii i Wikimediów z Cezarym Łasiczką, prowadzącym program "W sieci sieci". Całość dostępna jest do posłuchania na stronie radia. Wikipedyści siedzący na kanale IRC (i nie tylko) na żywo komentowali wypowiedzi uczestników audycji.
Przykuta


Wieści z szerokiego świata

Podsumowanie działalności Wikimedia Deutschland za 2008 rok

Wikimedia Deutschland ogłosiło raport z działalności w 2008 roku.

  • stowarzyszenie reaktywowało projekt szkolny do wspierania kompetencji medialnej i uruchomiło projekt Generation 50plus służący zachęcaniu starszych pokoleń do edytowania artykułów
  • na targach młodzieżowych YOU stowarzyszenie prezentowało Wikipedię jako wolną encyklopedię i udzielało porad w sprawach związanych z jej użytkowaniem
  • przy współpracy z wydawnictwem Wissen Media wydano drukiem jednotomowe wydanie najpopularniejszych artykułów Wikpedii
  • kooperacja stowarzyszenia i Archwium Federalnego (Bundesarchiv) zaowocowała uwolnieniem ponad 100 000 grafik na wolnej licencji, które następnie mają zostać załadowane na Commons
  • medal Zedlera za wybitny artykuł w Wikipedii przyznano Marcusowi Cyron za artykuł Schwarzfigurige Vasenmalerei (jego odpowiednik to Styl czarnofigurowy w polskojęzycznej Wikipedii)
  • Wikiakademia, która odbywała się w ramach Roku Matematyki, przyczyniła się do głębszej integracji stowarzyszenia, społeczności i świata nauki
  • powstałe we współpracy z Wikmedia France i Fundacją Wikimedia wersje przejrzane zostały uruchomione w niemieckojęzycznej Wikipedii i przyczyniły się do poprawienia jej jakości
  • wspierano pracę w projektach Wikimedia za pomocą darów książkowych, budżetu przeznaczonego na digitalizację i środków finansowych na organizację zlotów społecznościowych
  • inwestycje w infrastrukturę techniczną sprawiły, że użytkownicy Wikipedii i Commons nadal mogą korzystać z ważnych narzędzi
  • liczba członków stowarzyszenia zwiększyła się o ok. 19 %, a wpływy z donacji zwiększyły się o ok. 40%
Pimke
"Afera Kataryny" i dyskusja w mediach na temat anonimowości w sieci
Po aferze ze znaną blogerką Kataryną [3] oraz po częściowym ujawnieniu jej tożsamości przez Dziennik.pl rozgorzała w mediach dyskusja na temat granic anonimowości w sieci. Ogólny głos oburzonych ciągłą (często bardzo uzasadnioną) krytyką działania tzw. mediów mainstreamowych przez Katarynę wyraził się w stwierdzeniach, że anonimowość jako taka jest zła, że należy ją ukrócić i że psuje ona rzekomo jakość społecznej dysputy. Oby skończyło się tylko na wymianie opinii – gdyż ewentualne zmiany w prawie uniemożliwiające anonimowość w internecie mogą w kontekście Wikipedii i innych projektów Wikimedia spowodować, że edytowanie bez podania (np. na swojej stronie użytkownika) swoich pełnych danych osobowych stanie się nagle przestępstwem. Póki co – polskie prawo autorskie umożliwia anonimowe publikowanie swojej twórczości, a nawet uznaje, że ujawnienie personaliów anonimowego autora stanowi naruszenie jego praw. W dniu zamknięcia numeru trwa właśnie konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) pt. Co wolno Katarynie, a co wolno "Dziennikowi" – wolność słowa w mediach i w sieci. W związku z tą konferencją Stowarzyszenie Wikimedia Polska wystosowało na ręce Pani prezes SDP oświadczenie w tej sprawie.
Polimerek


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.