Dyskusja:Zbiórki pieniężne

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Najnowszy komentarz napisał 16 lat temu Julo w wątku OPP
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbiórka świąteczna - cele ?

[edytuj kod]

Stowarzyszenie zastanawia się na co ew. przeznaczyć pieniądze z najbliższe zbiórki, która jest planowana w okolicach świąt. Cel musi być:

 • konkretny
 • zgodny z naszymi celami statutowymi
 • zgodny z celami na jakie można wydać pieniądze na OPP.

Nasze cele statutowe są następujące:

Art. 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Zaś cele, które wolno realizować w ramach OPP i które pasują do nas to:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; (czyli np: poprzez bezpłatne dostarczanie wiedzy)
 2. działalności na rzecz mniejszości narodowych; (kaszubska Wikipedia?)
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; (np: mirror dla niepełnosprawnych)
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; (rozwój artów o małych miejscowościach?)
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; (arty o muzeach?)
 7. promocji i organizacji wolontariatu;

Tutaj pomysły

[edytuj kod]

OPP

[edytuj kod]

Trzeba zmienić tekst n/t przekazywania 1% do Stowarzyszenia. Obecny tekst się zdezaktualizował, numer konta jest niepotrzebny, za to potrzebny jest numer wpisu do rejestru sądowego. Proponuję zmienić wpis następująco

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Wikimedia Polska?

[edytuj kod]

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28): podać nazwę (Stowarzyszenie Wikimedia Polska) oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000244732). Pieniądze - 1% podatku należnego pomniejszone o koszt przelewu - urząd skarbowy ma obowiązek przekazać na konto Stowarzyszenia w terminie do 3 miesięcy.

Uwaga
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Julo 20:10, 18 lis 2007 (CET)Odpowiedz