Dyskusja szablonu:Wikigrant

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szablon Wikigrantów. Wystarczy skopiować powyższy szablon do zgłoszeń Wikigrantów i pod nim napisać treść wniosku. Szablon sam automatycznie dodaje kategorie oraz wyświetla po lewej i po prawej w nagłówku automatycznie linki do poprzednich/następnych Wikigrantów, jeśli będą istniały. Jeśli nie, to tak, jak jest w przykładzie powyżej, wyświetli się powrót do strony zgłaszania wikigrantów.

Parametry nieobowiązkowe:

  • poprzedni - wikilink do poprzedniego Wikigrantu (na przykład na przestrzeni różnych lat; przeskok z WG 2012-6 do WG 2011-1),
  • następny - jak wyżej,
  • kategorie - dodatkowe kategorie do domyślnych.

Instrukcja obsługi[edytuj kod]

{{Wikigrant
 | numer = Wpisz kolejny numer wniosku.
 | rok = {{subst:LOCALYEAR}}
 | następny = Parametr techniczny służący do linkowania ostatniego wniosku w roku z pierwszym
 | data zgłoszenia = {{subst:LOCALDAY}} {{subst:LOCALMONTHNAMEGEN}} {{subst:LOCALYEAR}}
 | data rozpatrzenia = ? Wypełnia Komisja.
 | na = Wypełnia Komisja lub zgłaszający. Pola "na" i "dotyczący" są polami do wyboru - wybieramy jedno z nich. Pole jest maksymalnym skróceniem opisu projektu. np. "zakup książek".
 | dotyczący = Wypełnia Komisja lub zgłaszający. Pola "na" i "dotyczący" są polami do wyboru - wybieramy jedno z nich. Pole jest maksymalnym skróceniem opisu projektu. np. "zakupu książek".
 | status = do rozpatrzenia <Pozostawić bez zmian.>
 | nazwa użytkownika = Podać nazwę użytkownika oraz link do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia
 | opis projektu = Należy opisać przeznaczenie grantu czyli co chcesz zrobić i w jaki sposób będzie to zamieszczone w projektach Wikimedia.
 | uzasadnienie = Należy opisać jaki jest zakres prac, jakie są spodziewane korzyści dla projektów Wikimedia z prac przewidzianych w grancie, jakie będzie szczegółowe wykorzystanie grantu. Np. „Projekty Wikimedia nie posiadają zdjęć eksponatów Muzeum Podlaskiego. Zdjęcia te przydatne byłyby do zilustrowania kilkunastu artykułów”''
 | harmonogram realizacji projektu = Należy określić ramy czasowe oraz zakres prac.
 | kosztorys = Musisz wiedzieć ile Twój pomysł będzie wymagał środków pieniężnych. Przedstaw tutaj poszczególne pozycje wraz z ich kosztem. Na końcu podaj sumę.
 | suma = Jeśli w kosztorysie wymieniono kilka pozycji, to należy je zsumować.
 | rozliczono = Wypełniane po rozliczeniu finansowym grantu.
 | decyzja komisji = Wypełnia Komisja.
 | sprawozdanie użytkownika = Należy podać link do strony sprawozdania/postępu prac
 | data zakończenia prac = Po zakończeniu prac, należy wypełnić 
 | podsumowanie komisji = Wypełnia Komisja.
}}

Przykładowe użycie[edytuj kod]

Zobacz na zakończony grant WG 2012-7. Możesz kliknąć "edytuj" w celu podejrzenia kodu strony.