Szablon:Wikigrant

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika nie podano nazwy użytkownika Status do rozpatrzenia
Uzasadnienie nie uzasadniono celu projektu
Harmonogram realizacji projektu nie określono harmonogramu realizacji projektu
Kosztorys nie wyszczególniono wydatków cząstkowych Suma nie podsumowano
Rozliczono ? PLN
w tym miejscu Komisja przedstawi swoją decyzję
Sprawozdanie użytkownika Wikigrant/sprawozdanie Data zakończenia nie podano (prace się nie zakończyły)
Podsumowanie Komisji w tym miejscu Komisja podsumuje wyniki grantu

Szablon tworzy formularz wniosku o wikigrant

[Zarządzaj danymi szablonu]

Parametry szablonu

Dla tego szablonu preferowane jest formatowanie parametrów w bloku.

ParametrOpisTypStatus
Wiki, której grant dotyczywiki użytkownika

Podaj, jakiego serwisu lub serwisów dotyczy Twój wniosek o grant. Możesz wpisać więcej niż jeden projekt; rozdziel je wtedy przecinkiem lub plusem.

Sugerowane wartości
Wikipedia Wikiźródła Wikisłownik Wikipedia + Commons Commons Wikidane Wikinews Wikibooks Wikicytaty Wikipodróże Wikimedia Polska
Przykład
Wikipedia, Commons
Wartość automatyczna
Wikipedia
Liniawymagany
Cel grantuna

Kilkuwyrazowy opis, czego dotyczy wniosek. Zostanie wyświetlony w nagłówku wniosku oraz na liście wikigrantów.

Przykład
zakup książek o tematyce medycznej
Liniawymagany
Uzasadnienie wnioskuuzasadnienie

Tutaj należy opisać, jaki jest zakres prac, jakie są spodziewane korzyści dla projektów Wikimedia z przewidzianych prac, jakie będzie szczegółowe wykorzystanie grantu.

Treśćwymagany
Harmonogram realizacjiharmonogram realizacji projektu

W tym polu należy wskazać ramy czasowe realizacji projektu.

Przykład
do końca 2021 roku
Treśćwymagany
Kosztoryskosztorys

Dokładne określenie wydatków cząstkowych, wchodzących w skład projektu. Jeśli brak jest kwot częściowych, wpisz całą kwotę.

Przykład
100,00 PLN – opis I kosztu; 200,00 PLN – opis II kosztu. Lub: 300,00 PLN – całkowity wydatek
Treśćwymagany
Sumaryczna kwotasuma

Łączna kwota, o którą wnioskuje grantobiorca. Podaj liczbę razem z jednostką (PLN).

Przykład
123,45 PLN
Liniawymagany
Rozliczona kwotarozliczono

Kwota, która została faktycznie rozliczona (wypełnia komisja).

Liczbaopcjonalny
Data zakończenia pracdata zakończenia prac

Data, kiedy działania w ramach grantu zostały zakończone (wypełnić po ukończeniu pracy).

Przykład
1 stycznia 2023
Liniaopcjonalny
Strona ze sprawozdaniemsprawozdanie użytkownika

Wikilink do strony, zawierającej sprawozdanie z realizacji grantu.

Wartość domyślna
Podstrona "/sprawozdanie" wniosku o grant
Przykład
[[WG 2022-1/sprawozdanie]]
Liniaprzestarzały
Wnioskodawcanazwa użytkownika

Nie musisz zmieniać automatycznej wartości tego pola. Nazwa użytkownika, który składa wniosek.

Wartość domyślna
Twoja nazwa użytkownika
Przykład
Jimbo Wales
Wartość automatyczna
{{subst:REVISIONUSER}}
Liniawymagany
Data zgłoszeniadata zgłoszenia

Nie musisz zmieniać automatycznej wartości tego pola. Data, kiedy wniosek został zgłoszony.

Wartość domyślna
Data dzisiejsza
Przykład
1 stycznia 2023
Wartość automatyczna
{{subst:#time:j xg Y}}
Liniawymagany
Decyzja komisjidecyzja komisji

Decyzja komisji co do przyjęcia lub odrzucenia wniosku (wypełnia komisja).

Treśćopcjonalny
Status wnioskustatus

Aktualny status wniosku (zmienia komisja). Przy składaniu wniosku może być ustawiony jedynie na "do rozpatrzenia".

Sugerowane wartości
do rozpatrzenia realizowany wykonany odrzucony wycofany niezrealizowany przekazany
Wartość domyślna
do rozpatrzenia
Wartość automatyczna
do rozpatrzenia
Liniaopcjonalny
Data rozpatrzeniadata rozpatrzenia

Data, kiedy komisja wikigrantów rozpatrzyła wniosek.

Przykład
1 stycznia 2023
Liniaopcjonalny
Podsumowanie komisjipodsumowanie komisji

W tym miejscu komisja podsumowuje realizację grantu.

Treśćopcjonalny
Link do poprzedniego wnioskupoprzedni

Wikilink (razem z nawiasami kwadratowymi) do poprzedniego wniosku o wikigrant.

Wartość domyślna
Wikilink do poprzedniego grantu w tym samym roku (o ile istnieje)
Przykład
[[WG 2022-29]]
Liniaopcjonalny
Link do następnego wnioskunastępny

Wikilink (razem z nawiasami kwadratowymi) do poprzedniego wniosku o wikigrant.

Wartość domyślna
Wikilink do następnego grantu w tym samym roku (o ile istnieje)
Przykład
[[WG 2022-1]]
Liniaopcjonalny

Sposób użycia szablonu oraz przykłady znajdują się na stronie dyskusji.