Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/FAQ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum


Wnioskodawca

[edytuj | edytuj kod]
Nie mam konta w projekcie Wikimedia. Chciałbym/Chciałabym realizować wikigrant jako użytkownik anonimowy. Czy jest to możliwe?

Nie ma takiej możliwości.


Jestem początkującym wikipedystą/wikisłownikarzem/użytkownikiem innego projektu Wikimedia. Czy mogę ubiegać się o wikigrant?

Nie ma obowiązku posiadania określonego stażu w projekcie, żeby móc złożyć wniosek. Twój wkład musi jednak pokazywać, że znasz zasady i potrafisz rozwijać projekt Wikimedia, w którym chcesz realizować wikigrant. I tak jeśli prosisz o dofinansowanie na zakup źródeł, na podstawie których zamierzasz pisać lub uzupełniać hasła, Twój wkład musi zawierać poprawnie zredagowane, uźródłowione artykuły, jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na wyjazd, podczas którego zrobisz zdjęcia dla Wikimedia Commons – powinieneś wgrać już wcześniej inne swoje fotografie itp. Komisja Wikigrantów oceni Twój wkład, a być może również zada Ci dodatkowe pytania, zanim podejmie decyzję o dofinansowaniu.


Byłem blokowany/Byłam blokowana w projektach Wikimedia. Czy nadal mam szansę otrzymać wikigrant?

Komisja Wikigrantów oceni Twój wkład i podejmie decyzję, czy Twoja działalność pozwala uznać, że poprawnie zrealizujesz zadania opisane we wniosku. Niewątpliwie blokady dotyczące łamania podstawowych zasad projektów, takich jak neutralny punkt widzenia i zasada weryfikowalności, czy też blokady za naruszanie praw autorskich zmniejszają szanse na uzyskanie wikigrantu. Chyba że swoim późniejszym wkładem udowadniasz, że nie popełniasz już tych samych błędów, co kiedyś.

Wniosek

[edytuj | edytuj kod]
Chcę prosić o dofinansowanie zakupu rzadkiego, niedostępnego w Polsce źródła. Czy to w ogóle możliwe?

Tak, między innymi z myślą o takich sytuacjach istnieje program Wikigrantów! Komisja rozpatrzyła pozytywnie już wiele takich wniosków. Jedyne, co musisz zrobić, to wskazać, gdzie dokładnie dane źródło można zakupić. Jeśli Twój wniosek zostanie przyjęty, resztą zajmie się Stowarzyszenie.


Czy mogę równocześnie złożyć dwa wnioski, ewentualnie wnioskować o nowy grant przed rozliczeniem poprzedniego?

Każdy przypadek jest indywidualny. Na decyzję Komisji będzie miała wpływ Twoja aktywność w projekcie, wcześniejsze zrealizowane z sukcesem wikigranty czy wreszcie sama treść wniosków (czy ubiegasz się o dofinansowanie wyjazdu, zakupu źródeł, sprzętu?). Komisja może też zadać Ci dodatkowe pytania, by upewnić się, czy wystarczy Ci „mocy przerobowych” do równoczesnego realizowania większej liczby zadań. Mieliśmy już jednak sytuacje, gdy użytkownik/użytkowniczka z powodzeniem wykonał/a więcej niż jeden wikigrant w ciągu roku, a zatem jeśli czujesz się na siłach... do dzieła!


Mój wniosek został odrzucony. Czy mogę odwołać się od decyzji Komisji?

Tak. Masz na to 7 dni, a odwołanie należy skierować drogą mailową na adres dyrekcja@wikimedia.pl. Decyzja w Twojej sprawie zostanie podjęta w ciągu 14 dni i jest to decyzja ostateczna.

Realizacja grantu

[edytuj | edytuj kod]
Koszt wniosku grantowego okazał się wyższy, niż oszacowałem/oszacowałam na etapie składania wniosku. Czy uzyskam refundację całości?

Refundacja na etapie rozliczenia może się okazać wyższa maksymalnie o 10% kwoty grantu określonej we wniosku, przy czym nie więcej niż o 50 zł. Łączna, podwyższona kwota grantu nie może też przekroczyć kwoty 2500 zł. Komisja Wikigrantów może ponadto zastrzec niższą górną granicę refundacji na etapie przyjmowania wniosków. W takiej sytuacji kwota wikigrantu nie może zostać zwiększona.


Jak dużo muszę zrobić, ile napisać artykułów/wgrać zdjęć, by wikigrant został uznany za zrealizowany?

W zasadzie tyle, ile zadeklarowałaś/zadeklarowałeś we wniosku o dofinansowanie, dlatego – jeśli nie zawrzesz takiej informacji we wniosku – Komisja Wikigrantów przed podjęciem decyzji w sprawie wikigrantu poprosi Cię o oszacowanie, jakie dokładnie będą efekty Twojej pracy dla projektu. Zakładamy przy tym Twoją dobrą wolę i działamy zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku – jeśli zapowiesz zrobienie 50 zdjęć, a dostarczysz 45, wikigrant nadal w dalszym ciągu zostanie uznany za wykonany. Co innego, jeśli otrzymasz dofinansowanie na zakup źródła, zadeklarujesz stworzenie kilkudziesięciu haseł, a napiszesz np. jedno.


Ile mam czasu na realizację grantu?

Jak dokładnie rozłożysz pracę, decydujesz samodzielnie. Z pewnością nie musisz narzucać sobie forsownego tempa i dążyć do jak najszybszego zamknięcia grantu – jakość wykonanej pracy jest ważniejsza. Jednak w terminie 12 miesięcy od przyjęcia wniosku grant powinien zostać zrealizowany.


Z przyczyn ode mnie niezależnych praca nad wikigrantem poważnie się przedłuża. Nie zdążę jej skończyć w założonym terminie. Co teraz?

Zwróć się do Komisji z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji wikigrantu. Komisja może wydłużyć czas o 3 miesiące, maksymalnie dwukrotnie. Jeśli pomimo wydłużenia czasu prace nie zostaną wykonane, grant zostanie oznaczony jako niezrealizowany.


Nie zrealizowałem wikigrantu. Czy muszę zwrócić otrzymane dofinansowanie?

Nie ma takiego obowiązku. Niezrealizowany wikigrant będzie jednak brany pod uwagę przez Komisję Wikigrantów – jeśli w ciągu 3 lat zwrócisz się z nowym wnioskiem o dofinansowanie, musisz liczyć się z odmową. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, warto – nawet po terminie – wrócić do swojego niezrealizowanego projektu i wykonać przynajmniej część zakładanych zadań. Na edytowanie Wikimediów nigdy nie jest za późno!