Biuletyn Informacji Publicznej

Finalny Raport Finansowy za rok 2006

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wewnętrzny raport finalny za 2006 r.

Wpływy i wydatki w 2005 r. są zawarte w Bilans 2005 r.

Przeniesienie z 2005 r:

  • 1 680,59
Struktura zrealizowanych przychodów
Składki od członków zwykłych: 685,00
Składki od członków wspierających: 2 000,00
Darowizny ogólne: 663,70
Darowizny na Wikimedia Polska: 2 843,58
Darowizny na Wikimedia Foundation: 60,00
Darowizny na zloty, spotkania, konferencje prasowe: 6 685,82
Opłaty uczestników zlotów: 1 614,76
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek): 4,73
Razem 14 557,59
Struktura zrealizowanych kosztów
Koszty określone statutem
Koszty podróży służbowych: 1 360,07
Koszty utrzymania domen: 888,80
Koszty zlotów i konferencji prasowych: 7 174,49
Materiały promocyjne: 546,50
Konkurs dla edytorów Wikipedii: 805,19
Razem: 10 775,05
Koszty administracyjne
Materiały biurowe: 27,90
Opłaty pocztowe: 23,30
Prowizje bankowe: 119,55
Usługi internetowe (aktywacja PayAll): 10,00
Razem: 180,75
Koszty finansowe
Różnice kursowe: 0,72
Razem wszystkie koszty 10 956,52

Bilans

Przeniesienie z 2005 r: 1 680,59 zł
Przychody: 14 557,59 zł
Koszty 10 956,52 zł
Razem: 5 281,66 zł