Biuletyn Informacji Publicznej

GLAM/GLAM konferencja 2013

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Terminarz
» 11-12 października: Konferencja

Tutaj znajdziesz materiały w kategorii GLAM.

Obejrzyj materiały dostępne w kategorii GLAM w repozytorium Commons Wikimedia.

Konferencja GLAM 2013 – Otwarte zasoby kultury

Idea Open GLAM

Open GLAM oznacza nowy rodzaj myślenia o misji i funkcjonowaniu instytucji kultury i dziedzictwa, w którym bardzo ważną rolę odgrywa kwestia dostępności i możliwości dalszego wykorzystywania zasobów będących pod ich opieką. Realizacja idei OPEN GLAM jest możliwa dzięki wykorzystaniu Internetu, digitalizacji oraz technologii cyfrowych, jednak podstawowym warunkiem jest zmiana podejścia pracowników instytucji GLAM do zasobów, którymi zarządzają. Inspiracją dla tych działań są inicjatywy ruchu wolnej kultury z Wikipedią na czele.

OPEN GLAM to również idea pozwalająca poruszać kwestię obywatelskiego wymiaru kultury. Zaangażowanie w prace instytucji, zainteresowanie sprawami dziedzictwa należy traktować jako jedną z form zaangażowania obywatelskiego. Wdrażanie takiego podejścia przez instytucje oznacza ich otwarcie na kulturę obywatelską.

Czas i miejsce

data: 11-12.10.2013

miejsce: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie.

Cele

Głównym celem konferencji GLAM 2013 jest prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom edukacyjnym oraz prawnym w galeriach i muzeach (G&M).

Konferencja GLAM 2013 będzie okazją do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty.

Program

Program konferencji złożony będzie z wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez zaproszonych gości z Polski i z zagranicy oraz z sesji wybranych spośród nadesłanych propozycji. Wyboru dokona Rada Programowa.

Konferencja GLAM 2013 ma mieć charakter otwarty i w związku z tym być współtworzona przez jej uczestników. W tym celu otwarta będzie możliwość zgłaszania propozycji elementów programu w trzech kategoriach:

  • sesje lub warsztaty (90-120 minut)
  • pojedyncze wystąpienia (do 20 minut)
  • wystąpienia w sesji posterowej (cel: zwiększenie możliwości zaprezentowania już podjętych działań w instytucjach i organizacjach z sektora GlaM oraz firm i organizacji działających w tej tematyce)

Ścieżki tematyczne

  • projekty instytucji GLAM
  • WikiGLAM
  • wolna edukacja kulturalna
  • prawo

Organizatorzy

Organizatorzy:

Partner projektu:


Kontakt

Koordynatorka projektu: Julia Maria Koszewska