Biuletyn Informacji Publicznej

GLAM/Rezydent w Muzeum Miasta Łodzi

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Ogłoszenie - oferta pracy w Muzeum Miasta Łodzi

Stanowisko:

Wikipedysta-Rezydent w Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi[1] poszukuje pracownika na stanowisko rezydenta, który/która będzie pełnić rolę łącznika pomiędzy Muzeum Miasta Łodzi a społecznością wolontariuszy, wikipedystów, oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Rolą rezydenta będzie pomoc w procesie digitalizacji i udostępniania wybranych zbiorów MMŁ oraz opieka nad projektem tworzenia artykułów o wybitnych postaciach związanych z historią Łodzi, zbiorach Muzeum i powiązanych tematach w Wikipedii. Rezydencja odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2017 roku pod nazwą „Digitalizacja i udostępnianie fotografii z zasobu Muzeum Miasta Łodzi” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

Czas trwania projektu: 1 września – 31 grudnia 2017
Wymiar godzin: 16 godzin tygodniowo

Zakres obowiązków

 • pełnienie funkcji pośrednika w kontaktach Muzeum Miasta Łodzi ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska dotyczących wspólnie realizowanych przedsięwzięć;
 • praca z kustoszami MMŁ przy wyborze treści do uzupełnienia w Wikipedii oraz grafik do załadowania do Wikimedia Commons;
 • utworzenie (we współpracy z koordynatorem projektów GLAM) na czas trwania projektu grupy roboczej, złożonej z wikipedystów oraz studentów/wolontariuszy i innych zainteresowanych – a następnie wspólne tworzenie nowych artykułów;
 • nadzór nad działaniami grupy; przeprowadzenie kilku spotkań grupy na terenie Muzeum;
 • prowadzenie strony projektowej i opieka nad strukturą projektu;
 • kontrola jakości nowych treści w polskiej Wikipedii;
 • pomoc pracownikom MMŁ w zakresie identyfikacji zasobów z domeny publicznej oraz przeszkolenie w miarę potrzeb (oprogramowanie MediaWiki, wolne licencje, domena publiczna, projekty Wikimedia);
 • współpraca z koordynatorem projektów GLAM-WIKI i informowanie o postępach współpracy.

Wymagania

 • znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami oraz rdzennymi zasadami projektów, z naciskiem na Wikipedię i Wikimedia Commons;
 • znajomość projektów GLAM-Wiki i innych otwartych projektów muzealnych;
 • dyspozycyjność w wymiarze 16 godzin tygodniowo, z czego około 1/2 na terenie Muzeum – Dział Zbiorów (w godzinach pracy Muzeum);
 • zdolności organizacyjne, wysokie umiejętności planowania własnej pracy;
 • sprawne i klarowne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę materiałów pomocniczych;
 • komunikatywność, kultura osobista;
 • posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu;
 • mile widziane: wykształcenie / doświadczenie w zakresie redagowania tekstów o historii i sztuce, doświadczenie związane z działalnością muzeów.

Muzeum oferuje

 • współpracę na podstawie umowy zlecenia z Muzeum Miasta Łodzi;
 • tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy;
 • możliwość współpracy z pracownikami Muzeum Miasta Łodzi;
 • współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych;
 • możliwość dalszej współpracy z Muzeum lub Stowarzyszeniem po zakończeniu projektu.

Zadania

 • Koniec września - szkolenie + narada z koordynatorem GLAM
 • Rezydencja: 1 października 2017 - 30 stycznia 2018
 • Utworzenie na czas trwania rezydencji grupy zainteresowanych wikipedystów oraz grupy złożonej z osób z zewnątrz (członkowie klubu Muzeum, studenci, etc)
 • Wspólnie z Muzeum oraz grupą realizacja planu rozbudowania z góry wybranych artykułów o historii i siedzibach Muzeum i wybranych zagadnieniach, szkolenie, dopingowanie grupy i zorganizowanie potrzebnej infrastruktury w Wikipedii i w innych miejscach online
 • Opieka nad stroną projektu w Wikimedia Commons
 • Udział i pomoc w opisywaniu i ładowaniu plików
 • Utworzenie strony projektu w Wikipedii
 • Zorganizowanie dla grupy szkolenia (na początku) oraz editathonu (na końcu)
 • Współpraca przy promocji projektu
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Muzeum

Aplikacje (CV + LM) prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2017 na adres kultura@wikimedia.pl. Informujemy, że możemy skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Przypisy

 1. Osoba ta będzie zatrudniona przez Muzeum Miasta Łodzi, a nie Stowarzyszenie Wikimedia Polska